Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czekając na II turę wyborów, warto wrócić na chwilę do wyników głosowania w I turze.  (Zb. Stós)  2018-10-31

Czekając na II turę wyborów, warto wrócić na chwilę
do wyników głosowania w I turze.

Za parę dni II tura wyborów, kiedy to mieszkańcy gminy Brzesko wybiorą nowego Burmistrza na następne 5 lat. Dzisiaj chciałem wrócić do głosowania w dniu 21 października.

Dwa dni przed wyborami w artykule "Kilka ostatnich informacji przed wyborami"  namawiałem mieszkańców gminy Brzesko do racjonalnego oddawania głosów, cytuję:


"Każdy odpowiedzialny Wyborca, który zdecyduje którego kandydata wybiera na burmistrza, powinien jednocześnie zastanowić się, którego kandydata wybierze do Rady Miejskiej.

Racjonalnie uzasadnionym jest wybór osoby z tego samego Komitetu Wyborczego - dotyczy to zarówno burmistrza jak i radnego miejskiego, ponieważ poprzez taki wybór dajemy burmistrzowi wsparcie i możliwość swobodnego rządzenia gminą. Oczywiście każdy Wyborca ma pełną swobodę działania i może dokonać odmiennego wyboru.

Będziesz głosował, aby burmistrzem został (kolejność zgodna z kolejnością na kartce do głosowania):

Latocha Tomasz Jan - racjonalnie byłoby wybierać radnego z listy Nr 19 - KWW BRZESKO ODNOWA;

Ojczyk Krzysztof Michał
- racjonalnie byłoby wybierać radnego z listy Nr 18 -  KWW MIESZKAŃCY ZASŁUGUJĄ NA WIĘCEJ;

Pater Sławomir Antoni
- racjonalnie byłoby wybierać radnego z listy Nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

Wawryka Grzegorz
- racjonalnie byłoby wybierać radnego z listy Nr 20 - KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO.

Pamiętaj jednak, że głosując na osobę dobrze Ci znaną i szanowaną, ale startującą z komitetu wyborczego niepopierającego Twojego kandydata na burmistrza, popierasz jego opozycję!"

* * * * *

Niestety, przyglądając się wynikom głosowania widać, że w niektórych obwodach do głosowania wyborcy nie do końca wiedzieli, o co toczy się gra. Bardzo dużo osób, głosując na "swojego" burmistrza, oddała głos na radnego będącego na liście komitetu jego konkurenta. Przykład: Było jasne, że K. Ojczyk nie ma szans, ale mieszkańcy przede wszystkim Osiedla Jagiełły oddali dużo głosów na Barbarę Borowiecką, bo widzieli, ile dzięki jej staraniom zostało na tym osiedlu zrobione.

Gmina Brzesko

Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
Liczba wybranych radnych
T. Latocha 7388 46.60% 4232 27.68%5
K. Ojczyk 584 3.68% 2097 13.71%2
S. Pater 5127 32.24% 5146 33.66%8
G. Wawryka 2755 17.38% 3815 24.95%6
Suma
15854 100.00% 15290 100.00%21

W wyniku takiego podejścia do głosowania przyszły burmistrz nie będzie miał komfortowej sytuacji, bo np. gdy zostanie nim Tomasz Latocha, to będzie miał tylko 5 radnych ze swojego komitetu, a w przypadku wygrania Sławomira Patera, może on liczyć na 100% tylko na 8 radnych swojego klubu. Do tego, aby wybrany burmistrz mógł rządzić "komfortowo" i realizować swoje plany bez potrzeby szukania kompromisów (czytaj przymilania się radnym) z pozostałymi klubami, potrzeba 11 głosów w 21 osobowej radzie miasta.

Będą więc układanki, przeciąganie radnych na swoja stronę, co oczywiście może utrudniać przyszłemu burmistrzowi sprawowanie urzędu. Ale teraz nic nie można już zrobić. Wyborcy tak wybrali, więc muszą się liczyć z konsekwencją swojego wyboru.

W niedzielę w nocy lub w poniedziałek rano poznamy nazwisko burmistrza, który będzie musiał zmierzyć się z zaistniałą sytuacją.

Poniżej zestawiłem wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów na burmistrza i radnych z ich komitetu wyborczego w rozbiciu na Okręgi. Dla Brzeska dodatkowo pokazałem wyniki głosowania w rozbiciu na Obwody. Interpretację tych zestawień i sformułowanie wniosków pozostawiam czytelnikom portalu. Na całościową analizę będzie czas po zakończeniu II tury wyborów.

Proponuję mieszkańcom poszczególnych Okręgów i Obwodów, aby przyjrzeli się, jak głosowali. Może warto wykorzystać te wyniki, aby na zebraniach osiedlowych czy wiejskich przeprowadzić akcję uświadamiającą przed kolejnymi wyborami, że głosowanie na osoby znane i lubiane nie zawsze jest dobrym wyborem nie tylko dla gminy, ale także własnej miejscowości czy osiedla zamieszkania danego wyborcy.


Brzesko (*)
Okręg 1 + Okręg 2
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata na burmistrza
T. Latocha 3385 45.50% 1980 27.49%
K. Ojczyk 345 4.64% 1327 18.43%
S. Pater 2398 32.23% 2374 32.96%
G. Wawryka 1312 17.63% 1521 21.12%
 Suma 7440 100.00% 7202 100.00%
Jadowniki
Okręg 3
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 879 40.43% 402 19.11%
K. Ojczyk 53 2.44% 267 12.69%
S. Pater 690 31.74% 834 39.64%
G. Wawryka 552 25.39% 601 28.56%
 Suma 2174 100.00% 2104 100.00%
Okocim
Okręg 3
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 307 38.81% 116 15.22%
K. Ojczyk 78 9.86% 98 12.86%
S. Pater 246 31.10% 198 25.98%
G. Wawryka 160 20.23% 350 45.93%
Suma
791 100.00% 762 100.00%

Poręba Spytkowska
Okręg 3
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 511 57.48% 452 53.43%
K. Ojczyk 21 2.36% 21 2.48%
S. Pater 189 21.26% 252 29.79%
G. Wawryka 168 18.90% 121 14.30%
Suma
889 100.00% 846 100.00%
Jasień
Okręg 4
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 536 37.83% 319 23.39%
K. Ojczyk 44 3.11% 194 14.22%
S. Pater 658 46.44% 487 35.70%
G. Wawryka 179 12.63% 364 26.69%
Suma
1417 100.01% 1364 100.00%

Bucze
Okręg 4
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha
K. Ojczyk
251
13
41.64%
2.16%
63
98
10.82%
16.84%
S. Pater 246 40.80% 183 31.44%
G. Wawryka 93 15.42% 238 40.89%
Suma
603 100.01% 582 100.00%

Mokrzyska
Okręg 4
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 665 54.73% 423 36.31%
K. Ojczyk 19 1.56% 61 5.24%
S. Pater 370 30.45% 496 42.58%
G. Wawryka 161 13.25% 185 15.88%
Suma
1215 99.99% 1165 100.00%

Szczepanów
Okręg 4
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 425 66.61% 217 36.29%
K. Ojczyk 3 0.47% 14 2.34%
S. Pater 149 23.35% 134 22.41%
G. Wawryka 61 9.56% 233 38.96%
Suma
638 99.99% 598 100.00%

Sterkowiec
Okręg 4
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 279 60.52% 176 39.37%
K. Ojczyk 7 1.52% 13 2.91%
S. Pater 133 28.85% 161 36.02%
G. Wawryka 42 9.11% 97 21.70%
Suma
461 100.00% 447 100.00%

Wokowice
Okręg 4
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 150 66.37% 84 38.18%
K. Ojczyk 1 0.44% 4 1.82%
S. Pater 48 21.24% 27 12.27%
G. Wawryka 27 11.95% 105 47.73%
Suma
226 100.00% 220 100.00%


(*) W Brzesku w dwóch okręgach było 12 obwodów. Wyniki w poszczególnych obwodach zamieściłem poniżej.

BRZESKO -OKRĘG 1
Publiczne Przedszkole Nr 4,
 ul. Ogrodowa 10 - Obwód 1
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 252 45.00% 142 26.15%
K. Ojczyk 29 5.18% 87 16.02%
S. Pater 165 29.46% 156 28.73%
G. Wawryka 114 20.36% 158 29.10%
Suma
560 100.00% 543 100.00%

Budynek dawnego ratusza,
ul. Kościuszki 7 - Obwód 2
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 294 45.37% 167 26.63%
K. Ojczyk 26 4.01% 84 13.40%
S. Pater 211 32.56% 199 31.74%
G. Wawryka 117 18.06% 177 28.23%
Suma
648 100.00% 627 100.00%

Kręgielnia BOSiR,
 ul. Browarna 13A - Obwód 4
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 215 41.43% 154 31.36%
K. Ojczyk 29 5.59% 51 10.39%
S. Pater 169 32.56% 197 40.12%
G. Wawryka 106 20.42% 89 18.13%
Suma
519 100.00% 491 100.00%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Królowej Jadwigi 18 - Obwód 9
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 392 43.46% 232 26.64%
K. Ojczyk 41 4.55% 193 22.16%
S. Pater 321 35.59% 285 32.72%
G. Wawryka 148 16.41% 161 18.48%
Suma
902 100.01% 871 100.00%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
 ul. Królowej Jadwigi 18 - Obwód 10
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 409 43.42% 241 26.20%
K. Ojczyk 38 4.03% 218 23.70%
S. Pater 337 35.77% 281 30.54%
G. Wawryka 158 16.77% 180 19.57%
Suma
942 99.99% 920 100.00%

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
 ul. Kościuszki 68 - Obwód 21
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 6 33.33% 1 5.88%
K. Ojczyk 2 11.11% 5 29.41%
S. Pater 8 44.44% 8 47.06%
G. Wawryka 2 11.11% 3 17.65%
Suma
18 99.99% 17 100.00%

BRZESKO -OKRĘG 2
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 ul. Okocimska 5 - Obwód 3
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 291 43.37% 164 25.31%
K. Ojczyk 29 4.32% 70 10.80%
S. Pater 211 31.45% 201 31.02%
G. Wawryka 140 20.86% 213 32.87%
Suma
671 100.00% 648 100.00%

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o., ul. Solskiego 13 - Obwód 5
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 403 49.45% 163 20.50%
K. Ojczyk 28 3.44% 192 24.15%
S. Pater 266 32.64% 276 34.72%
G. Wawryka 118 14.48% 164 20.63%
Suma
815 100.01% 795 100.00%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1,
 ul. Głowackiego 57 - Obwód 6
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 342 50.37% 213 32.57%
K. Ojczyk 28 4.12% 92 14.07%
S. Pater 178 26.22% 210 32.11%
G. Wawryka 131 19.29% 139 21.25%
Suma
679 100.00% 654 100.00%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,
 ul. Legionów Piłsudskiego 2 - Obwód 7
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 447 47.25% 300 32.82%
K. Ojczyk 58 6.13% 195 21.33%
S. Pater 277 29.28% 283 30.96%
G. Wawryka 164 17.34% 136 14.88%
Suma
946 100.00% 914 100.00%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,
 ul. Legionów Piłsudskiego 23 - Obwód 8
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 334 45.14% 203 28.12%
K. Ojczyk 37 5.00% 140 19.39%
S. Pater 255 34.46% 278 38.50%
G. Wawryka 114 15.41% 101 13.99%
Suma
740 100.01% 722 100.00%

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
 ul. Kościuszki 33 - Obwód 22
Kandydat na burmistrza Głosy oddane na kandydata na burmistrza Głosy oddane na radnych z komitetu kandydata
T. Latocha 0 0.00% 0 0.00%
K. Ojczyk 0 0.00% 0 0.00%
S. Pater 0 0.00% 0 0.00%
G. Wawryka 0 0.00% 0 0.00%
Suma
0 0.00% 0 0.00%

Opracował na podstawie wyników opublikowanych przez PKW
Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2018 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com