Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Planowane przekształcenie PP Nr 1 w Brzesku nie podoba się rodzicom przedszkolaków.  (bap)  2019-03-14

Rodzice przedszkolaków z PP Nr 1 w Brzesku oprotestowują uchwałę Rady Miejskiej w sprawie planowanego przekształcenia przedszkola.

Rodzice przedszkolaków z PP Nr 1 w Brzesku oprotestowują uchwałę Rady Miejskiej  z dnia 6 lutego 2019r., w sprawie przekształcenia przedszkola, polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych PP nr 4. W piśmie skierowanym do Rady Miejskiej w Brzesku, wnioskują o "rezygnację z planowanego przekształcenia". Pismo podpisało pięćdziesięcioro rodziców.

Uchwała zawiera takie sformułowania jak "zamierza się przekształcić z dniem 31 sierpnia 2019r. ....",  czy "Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Brzeska do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku, w szczególności do:

1) zawiadomienia o zamiarze przekształcenia przedszkola rodziców dzieci i Małopolskiego Kuratora Oświaty, oraz organ wykonawczy,
2) wystąpienia do Małopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola,
3) wystąpienia do odpowiednich władz statutowych związków zawodowych o wydanie opinii, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., Brzeska."  Z pełną treścią uchwały można zapoznać się tutaj »

Pismo rodziców wraz z opinią sformułowaną przez Burmistrza trafi do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jako Komisji merytorycznej, następnie do pozostałych Komisją Rady oraz Rady Miejskiej. Nie wiadomo czy dotarły już do Urzędu opinie pozostałych organów wymienionych powyżej (pkt.1-3).

(bap)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2018 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com