Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nowe informacje na temat pomnika Marszałka J. Piłsudskiego na stacji Słotwina Brzesko  (bap)  2018-12-04

Nowe informacje na temat pomnika Marszałka J. Piłsudskiego
na stacji Słotwina - Brzesko

Jan Burlikowski w Kronice Miasta Brzeska tak pisze o tym pomniku: Dziś już mało kto wie, że na terenie Brzeska znajdował się pomnik Marszałka Polski - Józefa Piłsudskiego. Był raczej skromny, przedstawiał popiersie Marszałka na kamiennym cokole. Wystawiony został w latach 1936-38 staraniem kolejarzy ze stacji Słotwina-Brzesko. Usytuowany został na skwerku między nowym budynkiem stacyjnym a starym budynkiem magazynowym. Wszelkie rozpytywania kronikarza co do okoliczności postawienia pomnika, daty jego odsłonięcia i innych szczegółów nie dały żadnych wyników, nikt już tego nie pamięta. W owym czasie stacja kolejowa nie była położona na terenie miasta, lecz na terenie wsi Słotwina, która wraz z Brzezowcem stanowiła odrębną gminę. (...) Pomnik został zniszczony w czasie okupacji. (t.V str 47)

Po latach udało dotrzeć się do bardziej dokładniejszych informacji na temat okoliczności powstania pomnika i daty jego odsłonięcia. Wszystko to za sprawą internetu i dynamicznie rozwijających się archiwów cyfrowych.

Okazuje się, że decyzja o postawieniu pomnika zapadła dwa miesiące przed śmiercią Marszałka, a pomnik odsłonięto niecałe dwa miesiące po jego śmierci. Pomnik został zniszczony podczas okupacji niemieckiej. Losy orła i tablicy znajdującej się na pomniku nie sa znane.

Zbigniew Stós


Odsłonięcie pomnika Marszałka J. Piłsudskiego
na stacji Słotwina Brzesko.

W dniu 19 marca b.r. Zarząd Ogniska KPW. na uroczystem zebraniu postanowił ufundować sumptem Ogniska pomnik Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Wysiłkiem wszystkich członków Ogniska pomnik Wodza Narodu stanął w pierwszych dniach lipca w ogródku kwiatowym na stacji Słotwina Brzesko. 

W dniu 7.VII w obecności reprezentanta P. Wojewody nacz. Walickiego, delegatów D-cy Korpusu i Zarządu Głównego KPW, wicedyr. kolei dr. Chana, prezesa Związku Strzeleckiego barona Gȍtza Okocimskiego oraz licznie zebranego społeczeństwa nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika.W uroczystości wziął udział batalion KPW. z pocztem sztandarowym Okręgu i pocztem sztandarowym Ogniska Tarnów - Warsztaty oraz kompanja Związku Strzeleckiego i straży pożarnych z pocztami sztandarowemi.

Po powitaniu gości na dworcu kolei odbyła się w lasku Słotwinie polowa msza św., następnie zaś reprezentant P. Wojewody przy dźwiękach "Pierwszej Brygady" odsłonił pomnik, u stóp którego delegacje złożyły wieńce. Uroczystość zakończona została defiladą.źródło: miesięcznik "Kolejowe Przysposobienie Wojskowe", Nr 9, 1935, str 2. (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Marek Sukiennik

Facebook


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2018 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com