Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Wojtanowski Stanisław  (bap)  2015-02-19

Wojtanowski Stanisław Karol, Ur. 14 XI 1900 Szczurowa pow. Brzesko. Syn Stanisława i Marianny. Po ukończeniu szkoły ludowej w Szczurowej, uczył się w gimnazjum realnym w Brzesku, gdzie zdał maturę.

Jesienią 1918 wstępuje ochotniczo do WP. Brał udział w szeregach 9 pap w wojnie polsko-ukraińskiej, potem skierowany na front wojny polsko-bolszewickiej. Od 15 VIII 1920 do 15 II 1921 w Szkole Podchorążych Artylerii w Poznaniu. Awansowany do stopnia ppor. sł. st. art. z starszeństwem 01 II 1921.

Po wojnie służy w 1 Pułku Artylerii Górskiej. Awansowany do stopnia por. sł. st. art. 1 II 1922. Przeniesiony w 1925 do 6 pal w Krakowie, gdzie pełni różne funkcje m.in. d-ca baterii, adiutanta 6 pal. Do stopnia kpt. sł. st. art. awansowany 1 I 1935.

W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku adiutanta 6 pal. Walczy z wrogiem na szlaku bojowym pułku. Podczas niemieckiej okupacji przebywa w Krakowie i działa w konspiracji ZWZ/AK. Pełnił m.in. funkcję d-cy II Odcinka od VIII 1941 do końca 1942, potem z-cy k-dta obwodu ZWZ/AK Kraków-miasto, a od VIII 1943 do I 1945 k-dt Obwodu AK Kraków – miasto.

W okresie „Burzy” przewidywany na d-cę odtwarzanego na terenie Inspektoratu Rejonowego AK Kraków. Po rozwiązaniu 19 I 1945 AK przebywa w Krakowie. Awansowany przez KG AK rozkazem z 23 I 1945 do stopnia majora sł. st. art.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich ukrywa się. Ujęty przez NKWD i uwięziony. W związku akcją „Radosława” dotycząca ujawnienia został we IX 1945 zwolniony. Ujawnił się w Krakowie we IX 1945 przed Komisją Likwidacyjną ds. AK.

Potem mieszka nadal w Krakowie i pracował zawodowo. Po 1956 działał społecznie w ZBOWiD. Aktywny działacz kombatancki. Awansowany do stopnia ppłk-a w st. sp. Mieszkał w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 67 a/7.


Zmarł w Krakowie 10 X 1980. Pochowany na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Odznaczony VM kl. 5, nr 12512, KW, Medalem Wojska 4x, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, ZKZ z M. Żonaty z Marią Wandą Ekiert.
 
źródło: Roczniki oficerskie MSWoj. 1924, 1928, 1932; R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003; J. Pabich. Niezapomniane kart z dziejów 6 pal. Kraków 1982; Z. Moszumański – Z. Kozak. Wojenne Szkoły dla Oficerów Art. 1914-1921. W-wa; A. Zagórski. Okręg Kraków AK /w:/ AK-rozwój organizacyjny. W-wa 1996; S. Piwowarski. Okręg Krakowski SZP-ZWZ-AK 1939-1945. Kraków 1994; S. Dąbrowa-Kostka. W okupowanym Krakowie. W-wa 1972; Kserokopia rozkazu KG AK z 23 I 1945; USC Kraków. Skrócony akt zgonu nr 2635/80/Śr.  (za www.stankiewicze.com)

Nadesłał: Mariusz Gałek
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2018 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com