Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  

Zza wielkiej niemiarodajnej wody

Syndication


Statistics
Entries (186)
Comments (0)

Archives
January, 2021 (1)
December, 2020 (5)
November, 2020 (2)
September, 2020 (3)
August, 2020 (2)
June, 2020 (1)
May, 2020 (5)
April, 2020 (3)
March, 2020 (3)
February, 2020 (2)
November, 2019 (2)
June, 2019 (1)
February, 2019 (3)
January, 2019 (2)
August, 2018 (1)
June, 2018 (2)
May, 2018 (1)
December, 2017 (1)
October, 2017 (3)
July, 2017 (2)
May, 2017 (1)
April, 2017 (1)
March, 2017 (3)
January, 2017 (1)
December, 2016 (1)
November, 2016 (1)
September, 2016 (1)
May, 2016 (1)
April, 2016 (1)
January, 2016 (1)
December, 2015 (1)
November, 2015 (1)
August, 2015 (1)
July, 2015 (1)
June, 2015 (1)
May, 2015 (2)
April, 2015 (2)
March, 2015 (4)
February, 2015 (1)
November, 2014 (2)
October, 2014 (3)
September, 2014 (3)
August, 2014 (3)
July, 2014 (2)
June, 2014 (1)
May, 2014 (5)
April, 2014 (5)
March, 2014 (3)
February, 2014 (2)
January, 2014 (7)
November, 2013 (5)
October, 2013 (2)
September, 2013 (2)
August, 2013 (5)
July, 2013 (1)
June, 2013 (1)
May, 2013 (1)
October, 2012 (2)
September, 2012 (2)
July, 2012 (2)
June, 2012 (1)
April, 2012 (3)
March, 2012 (1)
February, 2012 (2)
December, 2011 (2)
November, 2011 (8)
October, 2011 (2)
September, 2011 (4)
July, 2011 (3)
May, 2011 (1)
March, 2011 (1)
December, 2010 (2)
November, 2010 (2)
September, 2010 (1)
June, 2010 (1)
May, 2010 (1)
April, 2010 (1)
February, 2010 (1)
December, 2009 (1)
October, 2009 (2)
September, 2009 (1)
June, 2009 (1)
April, 2009 (1)
December, 2008 (1)
October, 2008 (2)
September, 2008 (2)
July, 2006 (1)
April, 2006 (2)
March, 2006 (1)

Burmistrz zgarnął całą pulę.

Na ostatniej, grudniowej sesji Rady Miejskiej, radni zatwierdzili budżet na 2021 r. zaproponowany przez burmistrza. W głosowaniu burmistrz osiągnął wymarzony wynik, tj. 21:0.

Ten punkt sesji tak podsumował jeden z moich korespondentów i trudno się z nim nie zgodzić: <<Przyszłoroczny budżet opracowany przez T. Latochę został na sesji jednogłośnie zaaprobowany, zatem jest to budżet i opozycji. Nie da się lepiej, nie potrafią, a może się im nie chce? W odróżnieniu od nieopierzonych, (*************), młokosów z "Odnowy", pozostali to przecież zacne samorządowe tuzy z ambicjami i politycznym namaszczeniem. A tu proszę, sytuacja wypisz wymaluj jak za czasów "dobrego gospodarza", solidarnie uchwalają budżet bez choćby jednego głosu przeciw czy wstrzymującego. Wszystkie kluby radnych są jednogłośnie za. No, to teraz wara od burmistrza, bowiem on będzie realizował podjętą przez nich uchwałę budżetową, która jest najważniejszą uchwałą wytyczającą plan działania na cały rok>>. więcej »
Ile będzie kosztować hala sportowa w Mokrzyskach?

W czerwcu br. media lokalne poinformowały, że do końca tego roku skończony będzie pierwszy etap budowy nowej hali sportowej w Mokrzyskach. Pierwotny projekt hali opracowany został jeszcze za kadencji burmistrza Grzegorza Wawryki. Realizacja projektu miała kosztować ponad 6 mln złotych. Dodatkowo planowano budowę nowej stołówki (koszt ok. 1.5 mln zł), której budowa miała być sfinansowana z budżetu gminy (dotacje zewnętrzne możliwe były do otrzymania jedynie na budowę hali). więcej »
Dlaczego gminy: Brzesko, Czchów i Iwkowa nie otrzymały
funduszy w II edycji RFIL?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) jest zasilany pieniędzmi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych: 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce), 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu trzeba było złożyć wniosek), w tym 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 r. rozstrzygnięty w minionym tygodniu), 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce). Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y.

Pierwsze 6 mld zł zostało rozdzielone między samorządy według określonego algorytmu. Pierwszy tzw. nabór nie wymagał podawania konkretnych inwestycji i samorządy same decydowały, na jakie inwestycje chcą przeznaczyć przyznane dotacje. Algorytm rozdziału 6 mld złotych na tym etapie był jasny (zobacz ») i generalnie większość samorządów było zadowolonych. Wnioski w I edycji można było składać od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. więcej »
Sie buduje ...

Mimo pandemii trwają rozpoczęte prywatne inwestycje na terenie gminy Brzesko. Niektóre z nich, tak jak kompleks handlowo-komunikacyjny - Odyseja przy ul. Powstańców Warszawy, buduje się już prawie 10 lat, więcej »

Kompleks handlowo-komunikacyjny w jednym budynku będzie mieścić
  nowy dworzec autobusowy oraz nowoczesną galerię handlową.


Jestem (Jesteśmy) z Brzeska ....

Wersja z maja 1994 roku

Wersja ze stycznia 2020 roku


Szacun dla burmistrzów Wojnicza i Zakliczyna oraz
Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego w Brzesku


W dniu 25 listopada odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku (ZMWiK).

Na poprzednich posiedzeniach Zgromadzenie trzykrotnie nie wyraziło zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Zarząd Związku od gminy Brzesko i RPWIK w celu realizacji projektu rozbudowy kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu. Pisałem o tym w artykule pod tytułem  "Czy PISowscy burmistrzowie i wójt blokują rozbudowę kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu". Tytuł trochę prowokujący, ale moją intencją było zachęcenie przeciwnych tej uchwale członków Zgromadzenia do przedstawienia mieszkańcom Jadownik i Jasienia swoich racji w celu skonfrontowania ich z wypowiedziami Grzegorza Bracha, Przewodniczącego Zarządu Związku i szukania kompromisu dla dobra mieszkańców wspomnianych powyżej miejscowości. więcej »
Przepraszam czytelników, że dałem się nabrać na propagandę burmistrza.

Parę dni temu redaktor Marek Kołdras zamieścił informację pod znamiennym tytułem "Brzesko wykluczone z kolejnego etapu Tarczy Antykryzysowej", w której poinformował słuchaczy radia RDN Małopolska i czytelników portalu tej rozgłośni, że "Samorząd województwa przeznaczył 100 milionów złotych na rewitalizację wsi i miasteczek w Małopolsce. W przeciwieństwie do ponad 140 miejscowych samorządów z tych pieniędzy nie będzie mogło jednak skorzystać Brzesko." Dalej redaktor Kołdras wyjaśnia słuchaczom i czytelnikom, dlaczego tak się stało: "Dużo większe Brzesko nie dostanie ani grosza, ponieważ nie posiada zatwierdzonego Planu Rewitalizacji."

Na pytanie dlaczego tak się stało, odpowiedział burmistrz Tomasz Latocha, przypisując całą winę poprzednim władzom: Choć dokument taki został przygotowany przez poprzednie władze, to nie uzyskał jednak akceptacji sejmiku województwa. więcej »

Czy PISowscy burmistrzowie i wójt blokują rozbudowę kanalizacji
w Jadownikach i Jasieniu?

O przebiegu ostatniej Sesji Rady Miejskiej wypadałoby napisać parę uwag, ale dzisiaj zajmę się tylko jednym tematem poruszonym przez wiceburmistrza Grzegorza Bracha.

Chodzi o dziwne działania przedstawicieli gminy Dębno, Wojnicza i Zakliczyna w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku (ZMWiK), mające na celu zablokowanie projektu rozbudowy kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu. więcej »
Deprecjacji studiów MBA ciąg dalszy

W artykule "Maleją moje szanse, aby wejść w skład rady nadzorczej jednej ze spółek miejskich w Brzesku." poruszyłem dwa tematy. Jeden dotyczył powoływania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem jednostki samorządu terytorialnego dowolnego szczebla (gmina, powiat, województwo), mających ponad 50% akcji lub udziałów, wg tzw. klucza politycznego. W drugiej części artykułu omówiłem zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilku lat, w wymaganiach, które powinni spełniać kandydaci do zasiadania w radach nadzorczych. Z biegiem lat krąg osób nabywających powyższe uprawnienia zaczął się poszerzać, a po ostatniej nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym do tego grona dopisano m.in. osoby z doktoratem nauk technicznych oraz absolwentów studiów Master of Business Administration.

Po publikacji artykułu otrzymałem kilka maili z uwagami od czytelników. więcej »

Maleją moje szanse, aby wejść w skład rady nadzorczej jednej ze spółek miejskich w Brzesku.

Dzisiaj chciałem nawiązać do fragmentu artykułu "Co zrobi burmistrz z kolejnym problemem prawnym?", z maja br. Napisałem tam m.in.: "Fakt, iż burmistrz lokuje swoich kolegów w dwóch radach nadzorczych, zapewne może wynikać z braków kadrowych osób posiadających stosowne uprawnienia. A są to m.in. egzamin państwowy, tytuł adwokata lub radcy prawnego, stopień naukowy doktora nauk prawnych, ekonomicznych lub technicznych. Jak widać, takich osób w gminie Brzesko nie jest zbyt dużo"

Powyższe stwierdzenie tylko częściowo było prawdziwe, gdyż w polskich realiach posiadanie stosownych uprawnień nie jest wystarczające, aby być powołanym do tej czy innej rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem jednostki samorządu terytorialnego dowolnego szczebla (gmina, powiat, województwo), mających ponad 50% akcji lub udziałów, dalej nazywanymi „spółkami państwowymi i samorządowymi”. Stanowiska te w większości przypadków przydzielane są wg tzw. klucza politycznego. Nierzadko jest to forma "wdzięczności" za zaangażowanie, a nawet finansowanie kampanii wyborczej.
więcej »
Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com