Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |  Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  

Nauczyciele akademiccy

Adamczyk Stanisław Urodzony 6.1.1929 r. absolwent LO w Brzesku z 1949 r., Mgr. wychowania fizycznego, (1957), doktor nauk wychowania fizycznego (1973). Trener klasy mistrzowskiej. Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu (1978-85). Adiunkt w Zakładzie Piłki Siatkowej w Katedrze Teorii i Metodyki Gier sportowych. Prezes Akademickiego Związku Sportowego AWF (1981-1987), członek Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Mistrz Sportu(1957), Zasłużony Mistrz Sportu (1969), kierownik Studium Doskonalenia Kadr. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Bach Władysław (1933-1968) Doktor nauk matematyczno – fizycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta UJ w Edynburgu i Kijowie, genialny matematyk i wybitny naukowiec. W wieku zaledwie 32 lat uzyskał stopień naukowy docenta przedkładając rozprawę habilitacyjną. Umiera w niewyjaśnionych okolicznościach w marcu 1968 roku. Istnieje domniemanie, że jego śmierć mogła mieć związek z wydarzeniami marcowymi 1968 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. więcej »Barwiołek Magdalena - dr hab. profesor UMK, absolwentka LO w Brzesku z 1994 r., absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych, a w 2019 r. – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki chemiczne. W ramach działalności naukowej odbyła roczny staż naukowy na Uniwersytecie w Stellenbosh (RPA), oraz staże na Uniwersytecie w Pawii (Włochy) oraz na Uniwersytecie w Rydze (Łotwa). Obecnie zajmuje stanowisko profesorki UMK na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Zespole Chemii Bionieorganicznej i Koordynacyjnej w Katedrze Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej. Jest promotorką prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Prowadzi badania dotyczące związków koordynacyjnych oraz cienkich warstw o właściwościach fluorescencyjnych. Wyniki badań prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach, oraz opublikowane zostały w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Za swoją działalność wielokrotnie została wyróżniona nagrodą Rektora UMK w Toruniu za działalność naukową oraz organizacyjną, więcej ».


Bezard Jan wł. Johann Ritter von Bezard – wynalazca najbardziej znanej na świecie wojskowej busoli polowej I połowy XX wieku tzw. busoli bezarda, profesor topografii i kartografii w Akademii Wojskowej i Wyższej Szkole Wojennej we Wiedniu, pułkownik wojsk ck armii austrowęgierskiej, uczestnik wojny polsko – bolszewickiej, pułkownik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Właściciel majątku w Przyborowie zwanego potocznie do dzisiaj „Bezardówką”. więcej »


Bystroń Henryk, ur. 1920 w Grigoriopolu (Mołdawia)W 1921 r. jego rodzina przeniosła się do Uszwi,, prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN; specjalista w dziedzinie górnictwa; prof. Gł. Inst. Górnictwa w Katowicach; czł. PAN; prace dotyczące wentylacji kopalń i pożarów podziemnych. Rodzice: Franciszek i Anastazja z d. Spodar. Małżonka: Halina Uherek. Dzieci: Urszula (1949), Maria (1955). Pradziadek Szymon (1828), powstaniec styczniowy. Wykształcenie: Gim4nazjum im. J. Piłsudskiego w Brzesku (1937);  LO (human.) im. J. Piłsudskiego w Brzesku (1939);  studia AGH w Krakowie, Wydział Górniczy (1945-50), mgr inż. górn.(1950), dr AGH (1958), doc. (1959), dr hab. PŚl w Gliwicach (1969),  prof. nadzw. (1972), prof. zw.(1980). więcej »


Baniak Józef, prof. dr hab., ur. w 1948 w Buczu - studiował filozofię i teologię w Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od 1998 roku pracuje etatowo na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jako profesor socjologii religii. Jest autorem ponad 300 rozpraw i artykułów naukowych oraz 12 książek naukowych, z zakresu socjologii religii, filozofii religii i dialogu, etyki i teologii pastoralnej. więcej »


Biernat Stanisław prof. zw. dr hab. - absolwent LO z 1967r, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, więcej »


Blecharz Jan dr psychologii, ur. w Okocimiu, , absolwent LO z 1973 r i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w psychologii sportowej. Współtwórca sukcesów skoczka narciarskiego Adama Małysza (mistrz świata i wielokrotny zwycięzca pucharu świata), Renaty Mauer (dwukrotna złota medalistka olimpijska w strzelectwie)  i pary łyżwiarskiej Danuty Zagórskiej i Mariusza Siudek (medaliści mistrzostw Europy) więcej »


Bochenek Jan (1927-2009) prof. zw. dr hab. absolwent LO z 1949r, matematyk, pracownik Politechniki Krakowskiej, równani różniczkowe, analiza funkcjonalna. Wybitny matematyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i podręczników akademickich, członek polskich i zagranicznych towarzystw matematycznych, ceniony recenzent czasopisma „Mathematical Reviews”. Wieloletni kierownik Zakładu Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej oraz dyrektor Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej. więcej »


Franciszek BorowiecBorowiec Franciszek, Prof dr hab., urodził się 22 maja 1941 r. w Rudy-Rysiach, woj. małopolskie. Studia ukończył w 1967 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki na Wydziale Zootechnicznym (obecnie Hodowli i Biologii Zwierząt). W 1976 roku stopień doktora nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Zootechnicznego, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki (żywienie zwierząt i paszoznawstwo) uzyskał w 1988 r. Kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte z wyróżnieniem przez Radę Wydziału, a pracę habilitacyjną wyróżniono nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 1999 r. W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej mianował Franciszka Borowca na stanowisko profesora zwyczajnego. więcej »


Bujak Franciszek (ur. 16 sierpnia 1875 we wsi Maszkienice, pow. Brzesko, zm. 21 marca 1953 w Krakowie) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski.

Profesor historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1909–1918, 1946–1952), Uniwersytetu Warszawskiego (1919–1921) i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1921–1941). Członek PAU od 1919 i PAN od 1952, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego (w latach 1932–1933 i 1936–1937). Polityk związany z PSL "Piast" i SL.

Stworzył szkołę badawczą polskiej historii gospodarczej, zwłaszcza dziejów wsi. Inicjator serii wydawniczej Badania Dziejów Społecznych i Gospodarczych (1931–1950) oraz czasopisma Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. Autor wielu prac, m.in. Studia nad osadnictwem Małopolski (1905), Wieś zachodniogalicyjska u schyłku XIX w. (1906). Autor pierwszej dojrzałej monografii socjologicznej wsi: Żmiąca wieś powiatu limanowskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne (1903).
więcej »


Cymanow-Sosin Klaudia, doktor nauk humanistycznych, ur. w Brzesku.

Do szkoły podstawowej chodziła w Dębnie. Absolwentka LO im. M. Kopernika w Brzesku, z roku 1996. Doktorat, w zakresie teorii komunikacji (Uniwersytet Pedagogiczny) obroniła w 2007 r., praca nt. "Funkcje metafory we współczesnym przekazie reklamowym") doktorancki staż akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym, absolwentka filologii polskiej (1996-2001), dziennikarstwa (studia fakultatywne 1998-2000) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Europeistyki (studia podyplomowe 2001-2004) na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, stypendystka Fundacji im. Stanisława Pigonia oraz Fundacji im Zofii i Władysława Pokusów. Od marca 2009 do marca 2011 prezes Wydawnictwa Edukacyjnego - oficyny specjalizującej się w zakresie podręczników oraz pomocy dla nauczycieli, lekarzy i logopedów. Od 1 marca 2017r. objeła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, specjalista w media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, współautorka programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, publikacji naukowych i publicystycznych, wiceprzewodnicząca rady programowej Radia Kraków, członek Komisji Medioznawczej PAU.  więcej »


Doda Zbigniew, prof. dr hab. (1943-1999) - absolwent LO z 1960r, prawnik, Katedra Postępowania Prawnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego, Prezes Izby Karnej Sadu Najwyższego więcej »


Gaca Stanisław dr hab. inż. - urodził się 22 listopada 1953 r. w Szczurowej gdzie skończył szkołę podstawową. Po ukończeniu Technikum Drogowego w Bochni, studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w latach 1973-1978 na kierunku budownictwo, specjalność drogi, ulice i lotniska. W roku 1988 obronił pracę doktorską, a w roku 2003 uzyskał tytuł dr hab. nauk technicznych.więcej »


 Gładki Józef- prof. dr hab. inż., ur. się 19.03.1923 roku w Mokrzyskach. Tam też ukończył szkołę podstawową , a następnie uczęszczał do Gimnazjum w Brzesku. II wojna światowa przerwała naukę. Po wojnie ukończył gimnazjum i rozpoczął studia na Politechnice Krakowskiej – na Wydziale Budownictwa Lądowego. Jako student wstąpił do organizacji AK, podlegał pod majora Borowca Józefa zamieszkałego w Buczu. Za wybitne osiągnięcia został mianowany porucznikiem, równocześnie został dowódcą V kompanii. W 1943 roku Gestapo wpadło na trop AK i rozpoczęły się aresztowania. Józef ukrył się i działał w konspiracji. 23 I 1945 roku został aresztowany przez UB Po trzech miesiącach aresztu kontynuował studia. Po ukończeniu studiów pozostał jako wykładowca na PK gdzie pełnił wiele funkcji społecznych i zawodowych. Był m. innymi pro- dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego. Miał duży wkład w pozyskaniu dotacji na remont szkoły w Mokrzyskach, pomógł w ukończeniu budowy Kościoła oraz bezinteresownie wykonał centralne ogrzewanie w kościele w Szczepanowie. W dowód wdzięczności za ocalenie życia przez mieszkańców Chromowa za czasów działalności w AK wykonał projekt i prowadził nadzór budowlany szkoły w tej miejscowości.Znany był z dobrego serca i nigdy nie wstydził się swego wiejskiego pochodzenia. Zmarł 26.05.1982 r.


Gofroń Czesław,prof.- absolwent LO z 1947r, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie (UMSC) w Lublinie. W latach 1968-1992 kierownik Katedry i Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii. (Jezeli wiesz cos wiecej na temat prof. - proszę skontaktuj się ze mną)


Grzymek Jerzy, Prof. dr hab. członek zwyczajny PAN, dziekan Wydziału Ceramicznego AGH w Krakowie.

Urodził się 9 kwietnia 1908 roku w Iwkowej (powiat brzeski), w rodzinie inteligenckiej. W 1926 roku ukończył gimnazjum matematyczno - przyrodnicze im. A. Witkowskiego w Krakowie, a w 1935 roku wyższe studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej, uzyskując stopień inżyniera chemika, więcej »


Gurgul Henryk prof. dr hab., prof. zwyczajny w AGH w Krakowie. Urodził się 8 stycznia 1953 roku w Brzesku. Ukończył studia ekonomiczne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz  matematykę stosowaną w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Autor lub współautor artykułów i książek w zakresie zastosowań matematyki w ekonomii.


Hebda Michał płk rez. prof. dr hab. inż. ur się 22.09.1929 r. we wsi Doły, pow. Brzesko, woj. Małopolskie. Jest absolwentem pierwszej promocji WAT w 1953 roku. W 1956 reku, po trzyletniej służbie na stanowisku zastępcy dowódcy 73. Pułku Zmechanizowanego w Gubinie, rozpoczął pracę w WAT jako kierownik laboratorium w Katedrze Eksploatacji Czołgów Fakultetu Wojsk Pancernych. W ciągu 12 lat pracy w Akademii awansował od stopnia porucznika do stopnia pułkownika, uzyskując jednocześnie stopnie naukowe: magistra inżyniera (1957), doktora nauk technicznych (1963), doktora habilitowanego (1967), prof. ndzw. (1973) i prof. zw. (1987). Zajmował także kolejne stanowiska: wykładowcy, starszego wykładowcy, kierownika Zakładu Eksploatacji Czołgów, szefa Katedry Eksploatacji Czołgów dyrektora Instytutu Eksploatacji Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego WAT. więcej »


Japa Józef (1910 - 2006) Lekarz chorób wewnętrznych, hematolog, prof. zw. dr hab. med. Ur. 16 III 1910 w Jadownikach k. Brzeska (woj. krakowskie) w rodzinie Jana, rolnika, i Anny z d. Legutko. Po ukończeniu Państw. Gimnazjum Humanistycznego w Brzesku i uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w 1928 r. rozpoczął studia na Wydz. Lekarskim UJ, zakończone dyplomem lekarza, który otrzymał 6 VI 1935.

Pracę zawodową rozpoczął jako student III roku w Zakładzie Bakteriologii UJ, pod kier. prof. Mariana Gieszczykiewicza, gdzie przygotował dwie pierwsze prace o charakterze doświadczalnym. Po studiach pracował przez kilka miesięcy na Oddz. Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Łazarza w Krakowie, pod kier. prof. Aleksandra Oszackiego, a pod koniec 1935 r. przeniósł się do Lwowa i podjął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniw. Lwow. pod kier. prof. Romana Renckiego. więcej »


Japa Stanisław, dr nauk fizycznych, ur. w Jadownikach, absolwent LO w Brzesku z 1963 roku. Studiował na wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku Fizyka. Pracował kilka lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Fizyki I AGH w Krakowie. Specjalizował się w w fizyce jądrowej niskich energii. Był wieloletnim nauczycielem i wychowawcą w XIV LO w Krakowie. Zmarł 9.06.2015 roku.
Kaczmarczyk Stanisław, dr inż, pochodzi z Charzewic (gm. Zakliczyn - do 1998r. była częścią powiatu brzeskiego, obecnie w powiecie tarnowskim). Jest absolwentem brzeskiego LO z 1959r. i Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej – rocznik 1965. W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Adiunkt i wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przez wiele lat był rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zabytków techniki i zabytkowych obiektów budowlanych. Jego pasją jest ochrona zabytków. Na swoim koncie ma prace związane z ochroną Wawelu, Sanktuarium na Jasnej Górze, Łazienek Królewskich. Jest mocno zaangażowany w ochronę zabytków na Ukrainie. W 2017 roku otrzymał nagrodę kapituły konkursu Polski Herkules za szczególne osiągnięcia zawodowo - dydaktyczne. [1] Dr inż. Stanisław Kaczmarczyk był wieloletnim przewodniczącym Okręgowej Komisja Kwalifikacyjnej oraz przewodniczącym Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych w Krakowie w latach 2010-2018. więcej »


Karwala Marek, prof. dr hab. w Katedrze Literatury Polskiej XX wieku,, Katedrze Literatury Polskiej XX wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół współczesnej polskiej poezji metafizycznej oraz relacji pomiędzy słowem i obrazem. Uprawia także krytykę sztuki.  Ma w dorobku kilkadziesiąt artykułów poświęconych literaturze i tyleż z zakresu krytyki sztuki. Brał udział w kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wygłosił ponad sto wykładów o literaturze i kulturze.


Kołek Władysław, prof. zw. dr inż., pochodził ze Słotwiny k. Brzeska, gdzie urodził się 23 maja 1914 r. jako syn Antoniego i Anny z domu Serwin. Wykształcenie średnie uzyskał w Brzesku. Tam w roku 1932 ukończył liceum humanistyczne.
Bezpośrednio po maturze rozpoczął studia na Oddziale Elektrycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej. Dyplom inżyniera-elektryka z wynikiem bardzo dobrym uzyskał w 1937 r. W tym roku odbył też praktyki zawodowe – najpierw kilkutygodniową w elektrowniach Paryża, a później w Zakładach Elektrycznych ŚLĄŻEL w Katowicach. Następnie – jeszcze w 1937 r. - rozpoczął służbę wojskową w szkole podchorążych Wojsk Łączności w Zgierzu, którą zakończył odebraniem przydziału (na wypadek wojny) do pułku radiotelegraficznego w Warszawie, więcej »


Korman Stanisław (1908-1985), Doc.dr hab.inż,był najstarszym z pięciorga dzieci Marii i Stanisława. Jego młodszy brat Józef, podobnie jak Stanisław, był górnikiem i absolwentem AGH, autorem książki "Górnictwo", wyd. Śląsk, 1978 r.Jan był współzałożycielem OKS i jego sportowcem w latach 1934-1950, Zygmunt pracował w Brzesku jako główny księgowy w PZGS. Najmłodsza siostra Maria pracowała jako lektorka j. niemieckiego w AGH. więcej »


Kosoń-Schab Agnieszka, dr inż., ur. 1976 r. w Brzesku, szkoła średnia: Liceum Ekonomiczne im St. Staszica w Brzesku, studia wyższe: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, kierunek: Inżynieria Materiałowa, dyplom inżyniera mechanika, specjalność: Materiały konstrukcyjne, 2000 r. Przewód doktorski na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej zakończony 25.01, 2006. Temat pracy doktorskiej: "Własności mechaniczne odkształcanych spieków metali".


Kucia Magdalena, dr - absolwentka LO z 1995 r. i Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Jest najmłodszym “brzeskim” naukowcem. Od marca 2004r. przebywa w USA biorąc udział w pracach badawczych nad komórkami macierzystymi w Stem Cell Biology Program, James Graham Brown Cancer Center University of Louisville.


Kulpa Jan, Prof. dr hab. - absolwent LO z 1926r, Centrum Onkologi Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.(Jeżeli wiesz coś więcej na temat prof. - proszę skontaktuj się ze mną)


Kusior Edward, dr nauk fizycznych, ur. w Hrubieszowie. Jego ojciec i jego przodkowie pochodzą z Przybysławic, gm. Radłów (przed 1955 rokiem powiat brzeski, obecnie tarnowski). Uczęszczał do LO w Brzesku pełne cztery lata, absolwent z 1963 roku. Studiował na wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku Fizyka, specjalność Fizyka Ciała Stałego. Pracował w Katedrze Fizyki I AGH. Poza dydaktyką zajmował się technologią wytwarzania, badania własności (szczególnie strukturalnych) cienkich warstw materiałów dielektrycznych i półprzewodnikowych.


Lamber Tadeusz Prof. zw. dr inż. urodził się w 1919 roku w Szczepanowie pow. Brzesko. Studia wyższe rozpoczął w 1939 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Po przerwie okupacyjnej podjął je ponownie w 1944 roku, a od 1945 roku kontynuował je na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika. Jeszcze podczas studiów został asystentem w Katedrze Mechaniki Technicznej pod kierunkiem prof. W. Burzyńskiego oraz prof. St. Bodaszewskiego. Po kolejnych awansach uzyskał w 1955 roku stanowisko zastępcy profesora, a w 1968 stanowisko docenta. W latach 1968-1969 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, a w roku 1969 otrzymał nominację na dziekana organizowanego w tym czasie Wydziału Metalurgicznego oraz równocześnie na kierownika Zakładu Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów w Katedrze Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów. Był także redaktorem naukowym nowo powstałego czasopisma "Inżynieria Materiałowa". Prace prof. Tadeusza Lambera obejmują wiele obszarów mechaniki technicznej, a dotyczą m.in. zagadnień dynamiki maszyn, zmęczenia materiałów i mechaniki pękania. Był inspiratorem nowych kierunków badań, wynikających z potrzeb współczesnej techniki. Prof. Tadeusz Lamber był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń inżynierów i pracowników naukowych, którym z wielką życzliwością przekazywał swoją wiedzę i doświadczenie.


źródło: http://biuletyn.polsl.pl/0402/senat.aspx (Z życia Politechniki Śląskiej, Nr. Luty 2004)


Łoza Emil , (13.05.1912 - 3.3.1998) -prof. dr hab. - absolwent Gimnazjum z 1931r, lekarz medycyny. Wraz z ojcem Kolbe, redagował "Rycerza Niepokalanej", był kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował m.in. w Instytucie Pasteur’a w Paryżu, Instytucie Biochemii i Genetyki w miejscowości Gif sur Yvette pod Paryżem, a także w Instytucie Nobla w Sztokholmie. W 1975 roku otrzymał tytuł nadzwyczajnego nauk przyrodniczych. Odznaczony, m.in. Krzyżem Maltańskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. więcej »


Łużny Ryszard (1927-1998)- absolwent LO z 1949r, rusycysta, Profesor Slawistyki na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie I Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Członek Międzynarodowej Organizacji Ukraińców oraz Ukraińskiej Akademi Sztuki i Nauki w Nowym Jorku. Napisał monografię o Kijowskiej — Mohyla Academi, a także wiele prac z XVII i XVIII -wiecznej historii polskich sławian wschodnich , jak również starej literatury Rusi. więcej »


Migdał Kazimierz Julian , ur.26,02,1928; Jastew Gm. Dębno. Absolwent Liceum. w Brzesku 1949. Dr hab. Psychologii, specjalista II stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Profesor; Uniwersytet Łódzki. Akademia Teologii Katolickiej (obecnie UKSW), AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. Pułkownik WP w korpusie służby zdrowia.(obecnie w stanie spoczynku).

Organizator pionu psychologicznego wojskowej służby zdrowia, kierownik Centralnej Pracowni Psychologicznej Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Służby wojskowej WAM. Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej na UŁ, Kierownik Katedry Psychologii Społecznej ATK. Prace naukowe z zakresu psychologii pracy, klinicznej higieny psychicznej, psychologii lotniczej, psychologii społecznej, psychometrii. Ponad 100 publikacji książkowych i artykułów w kraju i za granicą. Artykuły publicystyczne. Wieloletni członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odznaczenia:  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Moszczynski Paulin, prof. dr hab. nauk med., dr h. c., ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego im. L. Rydygiera w Brzesku.

 


Mleczko Franciszek Urodzony 6 listopada 1931 roku w Łysej Górze. Profesor socjologii wsi. Kierownik Zakładu Socjologii Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.


Nalepa Stanisław (1937-2013), dr inż - ur. w Brzesku. W 1961 r. po ukończeniu Akademii Rolniczej w Krakowie  podjął pracę w Instytucie Uprawy Hodowli i Aklimatyzacji Roślin tejże uczelni. 

Od 1969 roku, po obronie pracy doktorskiej z zakresu genetyki zbóż, został dyrektorem Laboratorium Hodowli i Genetyki Roślin. Funkcję tę pełnił do roku 1981. W swojej pracy badawczej zajmował się genetyką zbóż, żyta i pszen-żyta (z łacińskiego - triticale) .  W latach 1972-1973 był stypendystą Jenkins Foundation biorąc udział we wczesnych pracach wdrażania pszen-żyta. wiecej »


Nowak Julian Ignacy (1865-1946)  Urodził się w 1865 r. w Okocimiu. Od 1899 profesor Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Gdzie między 1921 a 1922 piastował stanowisko rektora; od 1931 członek PAU. Jako naukowiec zajmował się badaniem mikroorganizmów oraz chorób zakaźnych. Autor ponad 50 publikacji, m.in. atlasu mikrobiologicznego.

Członek Stronnictwa Prawicy Narodowej; od 1903 działał w Krakowskim Towarzystwie Rolnym, w latach 1921-27 był jego wiceprezesem. Między 31 VII a 14 XII 1922 był premierem pozaparlamentarnego gabinetu, 31 VII-21 VIII 1922 także ministrem wyznań, religii i oświecenia publicznego. Nie zrywając kontaktów z konserwatystami krakowskimi, sympatyzował z PSL "Piast", które reprezentował w Senacie 1922-27, członek senackiej Komisji Oświaty i Kultury.


Okoński Stanisław, dr hab. inż., ur. 07.03.1944 r. w Okocimiu, szkoła średnia: Liceum Ogólnokształcące w Brzesku (1962), studia wyższe: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, specjalność: Obrabiarki, narzędzia, technologia ogólna (dyplom inż. mechanika, 1968 r.). Doktorat: S. Okoński: Badania procesu plastycznego kształtowania gwintów wewnętrznych (promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Polański). Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 1977 r. Habilitacja: S. Okoński: Podstawy plastycznego kształtowania materiałów spiekanych z proszków metali. Monografia 153, Politechnika Krakowska, Kraków 1993. Stopień doktora habilitowanego: 1994 r., dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: Obróbka plastyczna. Członek Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk (kadencje: 1996 - 1998, 1999 - 2002), zastępca ds. dydaktycznych dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej


Olczak Piotr Antoni, dr hab. inż., absolwent LO w Brzesko oraz Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Krakowskiej w 2013 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w październiku 2017 r. na podstawie rozprawy pt. "Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych". W 2023 roku decyzją Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Śląskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego więcej »


Orlicz Władysław (1903-1990) prof. zw. dr - urodził się w Okocimiu 24 maja w 1903r. Był jednym pięciu synów Franciszka i Marii z domu Rossknecht. Ojciec umarł jak miał 4 lata. W roku 1919 wraz rodziną przeprowadził się do Lwowa, gdzie ukończył szkołę średnią i studiował matematykę na Uniwersytecie Lwowskim im. Jana Kazimierza. Jego nauczycielami byli światowej sławy matematycy: Stefan Banach, Hugo Steinhaus i Antoni Łomnicki. W latach 1922-1929 pracował jako asystent na Wydziale Matematyki UL, gdzie w 1928 r. obronił pracę doktorską. W tym samym roku ożenił się z Zofią Krzysik.Pod koniec lat 20-tych i na początku lat 30-tych pracowal także jako nauczyciel w prywatnych szkołach średnich oraz szkole wojskowej. W latach 1931-1937 pracował na Politechnice Lwowskiej a od 1937 w Uniwersytecie Poznańskim. W czasie II WŚ przebywał we Lwowie. Po wojnie wrócił do Polski na stanowisko profesora w Uniwersytecie Poznańskim, gdzie pracował do emerytury (1974). Umarł 9 sierpnia 1990 r. w Poznaniu.


Na podst. artykułu: Lecha Maligranda, Lulea University of Technology, Sweden. "Władysław Orlicz"


Ożegalska-Łukasik Natalia, dr socjologii, jest nauczycielką akademicką i badaczką relacji międzykulturowych, specjalizująca się w regionie Azji.
Absolwentka brzeskiego LO z 2004 roku. W 2011 roku ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim studia magisterskie na dwóch kierunkach: kulturoznawstwie o specjalności dalekowschodniej i socjologii. Studiowała język chiński w ramach stypendiów rządowych na Beijing Foreign Studies University (2007-2008) i Central China Normal University (2011-2012). Jest ponadto stypendystką programu Erasmus na University of Copenhagen (2009), gdzie studiowała socjologię na poziomie studiów magisterskich. Jako doktorantka otrzymała w 2019 roku prestiżowe stypendium Fundacji the Ryoichi Sasakawa Young Leadership Fellowship Found na Australian National University. Brała udział w szkole letniej na Nanjing University organizowanej we współpracy z Harvard University (2013) a także w szkole zimowej NIAS i The Arctic University of Norway (2018) realizowanej w trakcie rejsu po norweskich fiordach. Wizytowała University of California w Berkeley (2013), a w ramach grantu Fundacji Chiang Ching-kuo odbyła wizytę studyjną w Londynie (2017).

W grudniu 2023 roku obroniła doktorat w Instytucie Socjologii UJ pt. „Konstruowanie tożsamości i definiowanie swojej roli wobec starzejącego się rodzica we współczesnych Chinach na przykładzie konfucjańskiej wartości xiao”. więcej »


Ożegalska - Trybalska Justynadr hab., prof. UJ, absolwentka LO w Brzesku z 1994 r., prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 2003 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, a w 2020 r. – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne, a w 2023 r. - stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendystka programu TEMPUS (University of Bristol, Wielka Brytania), programu ERAZMUS (Acadamy of International Private Law, Grecja), Fundacji im.Stanisława Estreichera przy UJ oraz Fundacji the Ryoichi Sasakawa Young Leadership Fellowship Found (Columbia University School of Law, Nowy York). Jest wykładowcą prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa nowych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi także gościnne wykłady na zagranicznych uniwersytetach (Tongi University w Szanghaju, Technical Dresden University w Dreźnie) oraz szkolenia dla radców prawnych, rzeczników patentowych i sędziów. Zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, pełni funkcję członka Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej, kierownika/eksperta w projektach międzynarodowych (m.in.: HEIP-Link IPR-Helpdesk, Net-Fin-Tex, IP-Unlink, HEIP- Link, PILA) oraz koordynatora międzynarodowych studiów „Joint Master’s Degree in Intellectual Property and New Technologies”, organizowanych przez UJ we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej oraz Urzędem Patentowym RP.

Od 2006 r. jest arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT, a od 2018 r. arbitra w Arbitration and Mediation Center Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Jej rozprawa doktorska została nagrodzona w 2004 r. prestiżową Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie ogłoszonym z okazji „Roku własności przemysłowej w Polsce", a w 2020 praca habilitacyjna uzyskała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską i studencką w Polsce z zakresu własności intelektualnej.

Justyna Ożegalska-Trybalska, autorką niemal 90 polskich i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą poświęconych domenom internetowym, nieuczciwej konkurencji w Internecie, handlowi elektronicznemu oraz prawu patentowemu i zagadnieniom komercjalizacji praw własności intelektualnej.


Pawełek Jan, prof. dr hab. inż - absolwent LO z 1967r, Kierownik katedry Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji na Akademii Rolniczej w Krakowie. Urodził się 10 lipca 1949 roku w Gnojniku w powiecie Brzesko. Studia odbył w latach 1970 - 1975 na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. melioracji wodnych, specjalizując się w wodociągach i kanalizacji osiedli wiejskich. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu w 1984 r. Rada Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie na podstawie rozprawy „Straty energii w poziomych rurociągach tłocznych przy hydrotransporcie ziarnistego węgla aktywnego stosowanego w oczyszczaniu wody i ścieków”. więcej »

 


Pilch Tadeusz, prof. dr hab. - urodzony w Bielczy, pracownik Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, v-ce minister oświaty w 1994. więcej »  

 


Reczek Józef (1936 - 1988) Docent doktor habilitowany, adiunkt w Polskiej Akademii Nauk, wykładowca  Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Katedry Językoznawstwa Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Komisji Językoznawstwa, Komisji Słowianoznawstwa i Komisji Orientalistycznej. Redaktor prac językoznawczych. Autor ponad 150 publikacji naukowych. więcej »


Rubacha Jarosław, polski historyk, bałkanista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Urodził się w Brzesku w 1970 r. Jest absolwentem brzeskiego LO - rocznik 1989. Wyższe studia magisterskie ukończył na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1994 r. W 2003 roku obronił doktorat na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Zarówno praca magisterska, jak i dysertacja doktorska poświęcone były polityce zagranicznej Bułgarii w II poł. XIX i na początku XX wieku. Należy do dość wąskiego w Polsce grona bałkanistów (kilkanascie osób). Obecnie prowadzi badania nad bałkańską polityką wielkich mocarstw europejskich. Równocześnie, na zasadzie hobby, zajmuję się historią regionalną związaną z miejscami swojego zamieszkania. Do tej pory opublikował kilka artykułów na temat Krakowa i Galicji w magazynie "Świat". W "Mówią Wieki" pisał o Powstaniu Warszawskiem. więcej »


Ruchała Józef (1941-1992) ur. w Zdoni k. Zakliczyna w powiecie brzeskim (obecnie powiat tarnowski), absolwent LO w Brzesku z 1958 r. oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, doktor, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii tej uczelni.
Przygotował pracę habilitacyjną, niestety, nie zdążył przystąpić do jej obrony. Był jednym z pierwszych, który zainteresował się zastosowaniem techniki wywiadu w dydaktyce historii. Zauważył, że wywiad w dydaktyce historii, ograniczany często do rozmowy ukierunkowanej na zdobycie informacji o uczniu lub nauczycielu, może być również stosowany do badań nad świadomością historyczną uczniów, obejmującą zarówno ich wiedzę, jak i przekonania oraz postawy. Józef Ruchała miał liczne zainteresowania. Odnosił sukcesy w turniejach tańca towarzyskiego, mistrzostwach międzyuczelnianych w lekkoatletyce i koszykówce.


Ruchała Franciszek,dr, ur. w 1945 r w Zdoni koło Zakliczyna w powiecie brzeskim (obecnie powiat tarnowski).  Ukończył Technikum Kolejowe w Krakowie. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, mgr wychowania technicznego (1969) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (1991). Rozprawa doktorska na temat sekwencyjnego (adaptacyjnego, zindywidualizowanego) testowania osiągnięć szkolnych uczniów. Długoletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Brzesku (1969-1985, 1991-1997). Ponadto: nauczyciel akademicki w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Techniki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1985-1991), więcej »


fot. Arch. AM

Sady Włodzimierz Jakub, Prof. dr hab. (ur. 26 lipca 1946 w Porąbce Uszewskiej) – polski naukowiec specjalizujący się w zakresie ogrodnictwa, profesor nauk rolniczych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Absolwent inżynierii ogrodnictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1977, habilitował się w 1987. W 1996 otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Od 1972 zawodowo związany z Akademią Rolniczą i następnie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

W 2004 objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 1991 został kierownikiem Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych. Był dziekanem Wydziału Ogrodniczego (2002–2005), następnie do 2012 prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich. W 2012 został wybrany na rektora tej uczelni. Odbył liczne staże i misje naukowe w kraju i za granicą; jest autorem lub współautorem kilkuset opracowań naukowych; kierownikiem lub głównym wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych.

Został członkiem rady naukowej „Acta Scientarum Polonorum” oraz pisma „Episteme”. Zasiadał w zarządzie głównym Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (1999–2006) oraz Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych Polskiej Akademii Nauk (2002–2006). Wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010).


Sierpińska Maria, prof. dr hab, ur w Buczu, absolwentka Techniku Ekonomicznego w Brzesku i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizuje się w zarzadzaniu finansami, analizie finansowej i kontroli przedsiębiorstw. Jest profesorem Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw AE w Krakowie, Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na AGH. Od roku 2001 jest także rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, więcej »

Świderska -Włodarczyk Urszula, ur. w 1958 w Brzesku – polska historyk, specjalizująca się w historii nowożytnej; nauczycielka akademicka związana z Uniwersytetem Zielonogórskim. Instytut Historii. Doktor hab. nauk humanistycznych w dziedzinie historii, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej główne zainteresowania badawcze to kultura rycerska i szlachecka w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, mentalność średniowiecznego rycerstwa i nowożytnej szlachty oraz wzorce osobowe i normy postępowania w średniowieczu i okresie nowożytnym.

Profesor Świderska-Włodarczyk jest autorką licznym opracowań dotyczących rycerstwa i szlachty polskiej przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej: m.in. Szlachta polska wobec Boga i ojczyzny (Poznań 2001), Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce (Zielona Góra 2001), Mentalność szlachty polskiej w XV i XVI wieku (Poznań 2003), Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, (Warszawa 2017), Autorytety parlamentarne, Wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, (Warszawa 2017), Homo militans. Rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce (Warszawa 2018).


Stankiewicz Adolf (16.08.1930 -1990), dr hab., astronom. Urodził się w  Brzesku gdzie skończył Liceum Ogólnokształcące w 1949 roku. Jego ojcem był Józef Stankiewicz więcej », do wybuchu wojny sędzia Sadu Powiatowego w Brzesku (zginął w Buchenwaldzie 16.08.1944). Matką - Olga Stankiewicz zd. Knirsch. 

Studiował matematykę na UJ,a potem astronomię we Wrocławiu, gdzie podjął pracę po studiach. Zajmował się heliofizyką czyli fizyką słońca, a konkretnie plamami na słońcu i wyrzutami masy (protuberancjami) słonecznej. W grudniu 1960 r. w Insty - tucie Astronomii we Wrocławiu obronił pracę doktorską p.t. "Fotometria widma ciągłego plam słonecznych" a w styczniu 1969 roku otrzymał  tytuł dr habilitowanego za pracę p.t. "Przepływ energii w plamach słonecznych". więcej »


Starzyk Jerzy  prof. dr hab. med.  Kto wie, jak skończyłaby się jego przygoda ze sportem, gdyby jako absolwent liceum w Brzesku, zdobywszy 26 medali wszystkich kolorów na rozmaitych mistrzostwach juniorów, zamiast na praktykę robotniczą do Domu Opieki Społecznej w Krakowie, pojechał do Bułgarii, na zgrupowanie kadry narodowej juniorów w sportach obronnych. Właśnie wtedy dostał się na Wydział Lekarski ówczesnej Akademii Medycznej, co suma summarum zaprowadziło go aż do tytułu profesora nauk medycznych oraz na stanowisko kierownika Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii UJ CM. Nie skończył więc źle. więcej »


Stolarczyk Marian, prof. dr hab., historyk, absolwent LO w Brzesku z 1958 r i  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Jest Profesorem w Uniwersytecie Rzeszowskim, autorem ponad 100 publikacji, współautorem monografii Bochni, Tarnowa i Brzeska. Ponadto radnym powiatowym i v-ce przewodniczącym Rady Starostwa Powiatu Brzeskiego, więcej »


Stós Andrzej, dr inż. - pochodzący z Okocimia matematyk, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Obecnie pracuje na Universite Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Francja). W Brzesku-Okocimiu mieszkał jego dziadek Władysław i rodzina ze strony ojca.


Szkodny Adam (1925-), Lekarz chirurg, urolog, prof. zw. dr hab. n. med. Ur. 12 III 1925 w Jadownikach k. Brzeska w woj. krakowskim, w rodzinie rolników Jana i Anieli z d. Japa. Szkołę powszechną ukończył w miejscu urodzenia w 1938 r. W l. 1938-1939 uczęszczał do gimnazjum i liceum w Brzesku. Po wybuchu II wojny światowej przerwał naukę i pracował jako robotnik w warsztacie ślusarskim. W 1943 r. został dwukrotnie postrzelony przez gestapo w czasie aresztowań członków AK. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w gimnazjum i liceum w Brzesku, gdzie w 1947 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. więcej » 


Szkodny Tadeusz dr hab. inż., urodził się 06.03.1951 r. w Sterkowcu koło Brzeska, gdzie ukończył szkołę podstawową. W roku 1970 ukończył Technikum Chemiczne w Tarnowie Mościcach, na specjalności APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA. W roku 1975 kończy studia magisterskie na Wydziale AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ w Gliwicach na specjalności SYSTEMY KOMPLEKSOWEGO STEROWANIA. W roku 1984 broni rozprawę doktorską pt. "Analiza pola magnetycznego w warstwach ferrimagnetycznych będących nośnikiem cylindrycznych domen magnetycznych". Od roku 1985 do września 2004 zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Zakładzie ROBOTYKI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH, a od października roku 2004 w Zakładzie Sterowania i Robotyki Instytutu Automatyki na Politechnice Śląskiej. W 2005 roku uzyskuje stopień doktora habilitowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.


Szot Zygmunt dr, nauczyciel akademicki i podróżnik – eksplorator. Wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące w Brzesko (1955), studia geograficzne na Wydziale Geograficzno-Biologicznym WSP w Krakowie,  doktor nauk przyrodniczych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Przemiany demograficzne Wenezueli ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1950-1960 na tle środowiska geograficznego i gospodarki”.
Praca zawodowa: asystent w Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych w Krakowie, asystent w Katedrze Pedagogiki Ogólnej WSP w Krakowie, więcej »


Ulas Maciej, matematyk, dr hab. nauk matematycznych, profesor UJ. Urodził się w 1980 r w Bochni. Do roku 2008 mieszkał w Brzesku, gdzie uczęszczał do Szkoły  Podstawowej  nr  1. W 1999 r. ukończył IV LO w Tarnowie w klasie o profilu poszerzony język niemiecki. W tym samy roku podjął studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ. Ukończył je z wyróżnieniem w 2004 r. Następnie podjął studia doktoranckie na tym samym wydziale koncentrując swoje zainteresowania badawcze na teorii liczb z naciskiem na równania diofantyczne.

W trakcie studiów był beneficjentem rocznego stypendium w ramach programu Innowacyjność dla Małopolski - Stypendium dla Najlepszych Doktorantów UJ (2006), Stypendium z Funduszu S. Estreichera (2007) oraz Stypendium im. Michała Jakuba Łyska dla najlepszego młodego matematyka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie ukończył w 2008 r. wieńcząc je obroną wyróżnionej rozprawy doktorskiej Punkty i krzywe wymierne na powierzchniach związanych z równaniami diofantycznymi. W 2008 r. podjął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki UJ. W roku akademickim 2009/2010 zajmował okresowe stanowisko badawcze dla młodych matematyków w Instytucie Matematycznym PAN (IMPAN). Po powrocie do Krakowa objął stanowisko adiunkta, więcej ».

W 2009 r. był wyróżniony, zaś w 2010 r. został stypendystą programu tygodnika Polityka ,,Zostańcie z Nami!''. W 2010 r. otrzymał również Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START dla młodych naukowców. W latach 2014-2017 otrzymywał stypendium Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

W 2016 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych za serię prac dotyczących punktów i krzywych wymiernych na rozmaitościach algebraicznych. W tym samym roku objął funkcję sekretarza naukowego Wydziału Matematyki Informatyki UJ. W roku akademickim 2018/2019 zajmował stanowisko badawcze w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

Od 2018 r. pracuje na stanowisku profesora UJ, zaś od września 2020 r. piastuje stanowisko prodziekana ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Jest autorem blisko 70 prac poświęconych równaniom diofantycznym, arytmetycznym własnościom wielomianów i ciągów liczbowych oraz teorii partycji. Poza nauką jego pasją są biegi na długich i ultra dystansach

Werewka Jan, prof. nadzw. dr hab. inż., absolwent LO z 1966r, pracownik Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki - Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie więcej »


Węgrzyn, Jan Władysław, prof. zw. dr hab.,  Urodzony 23 Listopada 1923, w Brzesku, syn Marii i Władysława Węgrzyn, żonaty (Alicja), syn i córka (Tomasz i Katarzyna), zamieszkały w Gliwicach. Zmarł 4 sierpnia 2011 roku.

Studia: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1949; doktorat 1962, habilitacja 1964, profesor nadzwyczajny 1971, profesor zwyczajny 1978. więcej »
Wodziczko Adam, profesor, botanik, współtwórca wielu parków narodowych, autor pojęć „fizjotaktyka” i „uprawa krajobrazu”. Żył w latach 1887–1948.Urodził się w Słotwinie. Ojciec, Feliks, był inżynierem kolejowym, zaś matka, Ludmiła, pochodziła z rodziny Spisów. Chłopiec uczęszczał do gimnazjów w Sanoku i Krakowie, aby maturę zdać w Wyższym Gimnazjum w Jaśle w 1906 r. W latach 1906–1910 studiował nauki przyrodnicze (głównie botanikę) na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Początkowo w roku 1910 został demonstratorem, a następnie w 1912 (po zdaniu egzaminu nauczycielskiego) także asystentem w Katedrze Anatomii i Fizjologii Roślin UJ. więcej»


Wrońska Joanna (z domu Chmielewska), dr inż. - ur. w 1949 roku Brzesku, absolwentka LO z roku 1967. Po skończeniu studiów w Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warminsko-Mazurski) podjęła pracę  w Instytucie Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt. W roku 1978 obroniła prace doktorską dotyczącą wpływu stresu na poziom hormonów kory nadnerczy i obrazu krwi u zwierząt. O  roku 1988 przez następne kolejnych 15 lat pracowała w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Pełniła wiele funkcji społecznych i zawodowych, m. innymi była członkiem kolegium d/s wykroczeń w Olsztynie, członkiem sztabu antykryzysowego  przewodnicząca Związku Pracowników Służby Zdrowia przy Inspekcji Sanitarnej. Otrzymała kilka nagród i wyróżnień, za działalność oraz srebrną odznakę zasłużonej dla Warmii i Mazur. Obecnie pracuje nadal w prywatnej Olsztyńskiej Szkole Wyższej gdzie prowadzi zajęcia z biochemii.  Uczy również biologii w prywatnym Technikum Zawodowym


Wyczesany Janina (z domu Werewka), prof. zw. dr hab., Katedra Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizuje się w pedagogice dzieci upośledzonych umysłowo.więcej »


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com