Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |  Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  

Działacze społeczni, politycy i urzędnicy

Bielawska Maria, z domu Oleksy, ur. 20 czerwca 1901 w Strzelcach Wielkich, pow. Brzesko, zm. 15 maja 1989 w Bochni) - nauczycielka, bibliotekarka. W 1920 roku ukończyła Studium Nauczycielskie w Krakowie i podjęła pracę pedagogiczną. W latach 1930–1937 pracowała jako nauczycielka w Szczawnicy. W latach 1946–1978 kierowała Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Bochni. Była jej organizatorem i twórcą sieci filii i punktów bibliotecznych w regionie. Stała się inicjatorką wielu akcji edukacyjnych i społecznych. Dzięki jej działaniom i nowatorskim projektom w latach 1957–1964 Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni status eksperymentalnej w skali kraju placówki „Biblioteka – Dom Kultury”. Jako pierwsza w Polsce upowszechniała książkę wykorzystując od roku 1960 w tym celu bibliobus, więcej »


Brzeziński Eugeniusz urodził się 6 grudnia 1939 r w Wokowicach. Ukończył Politechnikę Krakowską w 1977, uzyskując tytuł zawodowy inżyniera mechanika. Był pracownikiem Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych PAX, dyrektorem Zakładów Produkcji Chemicznych. Zasiadał w Radzie Narodowej miasta Krakowa z ramienia Stowarzyszenia. W 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy w okręgu Kraków-Nowa Huta z puli Stowarzyszenia PAX. Zasiadał w komisjach sejmowych: Handlu i Usług, Nadzwyczajnej do zbadania sprawy importu alkoholi oraz Systemu Gospodarczego i Polityki Przemysłowej. więcej »


Cierniak Jędrzej , (1886-1942) urodził się 15.10.1886 r. w Zaborowie. W 1917 roku przyjechał do Warszawy i rozpoczął pracę nauczycielską w Gimnazjum im. A. Chmielewskiego. Uczył literatury polskiej i łaciny. Inspirowała go kultura wsi. W jego działalności widoczne były dwa nurty: umiłowanie rodzinnej kultury wiejskiej jako symbolu dziedzictwa kulturowego oraz walka o wydźwignięcie mieszkańców wsi z upośledzenia gospodarczego i kulturalnego. Ta działalność stanowiła treść i pasję jego życia. Jeździł po kraju, spotykał się z mieszkańcami wsi, wygłaszał referaty, których treścią były zwyczaje i obrzędy ludowe. Zachęcał młodzież wiejską do organizowania przedstawień. Był twórcą amatorskiego ruchu teatralnego, autor i inscenizator amatorskich przedstawień ludowych, m.in.: Szopka krakowska (1926), Wesele krakowskie (1926), Franusiowa dola (1934). Organizator i prezes Instytutu Teatru Ludowego. Przez 10 lat (od 1927 r.) był wizytatorem oświaty pozaszkolnej w Ministerstwie Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego. W listopadzie 1940 r. został oddelegowany przez hitlerowców do Szkoły Podstawowej nr 114, gdzie oficjalnie uczył języka niemieckiego, a w tajnym nauczaniu historii i języka polskiego. 24.04.1941 r. został aresztowany przez gestapo i przewieziony na Pawiak, 2.03.1942 r. rozstrzelany w Palmirach. Jest patronem Szkoły Podstawowej nr. 114 w Warszawie (dzielnica Targówek)


Czejkowski Edward, nadinspektor – generał Służby Celnej ur. 20.01.1949 r. w Brzesku, w 1962 skończył w Brzesku Szkołę Podstawową nr 1, później I LO w Przemyślu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1971 r. , od 1983 r. radca prawny. Swoją karierę związał ze służbą celną, w której pracował nieprzerwanie od 1971 roku, tj. po skończeniu studiów . W 1974 r. został kierownikiem Oddziału Celnego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice a rok później objął funkcję Głównego Inspektora w UC Kraków. W 1990 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Urzędu Celnego w Krakowie a następnie Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. W latach 90-tych był Wiceprezesem Głównego Urzędu Ceł w Warszawie, później ponownie Dyrektorem Izby Celnej w Krakowie i nowo tworzonej Izby Celnej w Przemyślu. więcej »


Dudek Józef, urodził się w 1934r. w Niedźwiedzcy. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej w latach 1941-1949. W 1952r. ukończył szkołę zawodową jako ślusarz wyrobów artystycznych w Łysej Górze. Wraz z kolegami podejmują pracę w fabryce nadwozi samochodowych (dla wojska) w Nysie. 1955-56 służba wojskowa w Szczecinie. 1957-59 praca przy budowie Nowej Huty. W roku 1960 wraca w swoje strony pracując w PZGG, PZKR i POM przy organizacji Kółek Rolniczych - jako instruktor. W 1964 kończy zaocznie Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. W tym okresie aktywnie włącza się w nurt pracy społecznej w organizacjach: OSP, KR, LOK oraz spółdzielczych. Szczególnie pasjonuje go sport strzelecki. Od 1981r. przebywa na rencie inwalidzkiej. W dalszym ciągu kontaktuje się z ludzmi w terenie, pasjonując się przeszłością najbliższej okolicy. W 1998 r wydaje książkę pt:"600 LAT DZIEJÓW NIEDŹWIEDZY I OKOLICY". (skąd pochodzi ta krótka biografia) Jest także jednym z członków ludowej kapeli "Niedźwiedzoki" zbierającej wiele braw i nagród podczas licznych występów na konkursach czy tez okolicznościowych imprezach. W listopadzie 2003 za swą działalność społeczną został nagrodzony “Złotym Krzyżem Zasługi“
Dadej Jan (1940-2002) - działacz społeczny i sportowy z Jadownik, za jego prezesury LZS Jadowniczanka była u szczytu osiągnięć sportowych, więcej »
Klapholz Henoch, pełnił funkcję wiceburmistrza od 1888 r., a w r. 1904 został jego burmistrzem. Dzięki żydowskiemu burmistrzowi nastąpiła szybka rozbudowa miasta, które padło pastwą pożaru w 1904 r. Był gorącym orędownikiem powołania w Brzesku gimnazjum. Z inicjatywą tą wystąpił na posiedzeniu Rady Miejskiej już w 1907 r., lecz jego projekt doczekał się realizacji dopiero w 1910 r. Od chwili założenia brzeskiego gimnazjum był jednym z członków Towarzystwa Gimnazjalnego, które nadzorowało pracę szkoły. Również jego córka, Julia, w 1910 r. organizowała Gimnazjum w Brzesku, w którym uczyła w latach 1910-1911.

dr Stanisław KlimeckiKlimecki Stanisław (ur. 20 listopada 1883 w Woli Przemykowskiej koło Brzeska, zm. 11 grudnia 1942) – prawnik, działacz społeczny, prezydent Krakowa. dr Stanisław Klimecki Syn Edmunda i Rozalii Wróblewskiej, nauki pobierał w szkołach w Złoczowie,Wadowicach, Bochni. Maturę jako eksternista zdawał w Podgórzu w 1904. Studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim, doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1913. Był radnym podgórskiej Rady Miejskiej w czasie przyłączenia Podgórza do Krakowa. Członek Związku Walki Czynnej i Strzelca, w czasie I wojny światowej walczył w II Brygadzie Legionów Polskich. 2 grudnia 1914 został mianowany chorążym,następnie po bitwie pod Mołotkowem za odwagę otrzymał awans na podporucznika. 12 maja 1915 dostał się do niewoli rosyjskiej, zbiegł do Charkowa, gdzie pod przybranym nazwiskiem Wróblewski był nauczycielem w polskim gimnazjum. W 1918 brał udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich w Krakowie.Z wojska wystąpił w czerwcu 1919 w stopniu kapitana rezerwy, więcej »

Kucia Zbigniew (1942- 2009), mgr,  ur. w Okocimiu, absolwent LO w Brzesku i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, starszy wykładowca, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej od 1968 roku. Członek Wydziału Sportu Młodzieżowego - Głównego Zarządu Związku Narciarskiego. Był jego przewodniczącym do 2001 roku. Członek założyciel SITN PZN, v-ce prezes Głównego Zarządu Związku Narciarskiego do Spraw Narciarstwa Masowego. Przewodniczący Komisji Narciarstwa Powszechnego PZN, Prezes Koła Łowieckiego "Hubertus" w Brzesku. Odznaczony w 1984 srebrną, a w 1999 roku złotą odznaka "zasłużony działacz kultury fizycznej". W roku 1986 odznaczony Srebrnym, w 2000 Złotym Krzyżem Zasługi a w 2003 Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Leś Józef (1900 – 1969). Urodził się w Jadownikach Podgórnych k. Brzeska, ale jego rodzice na początku XX w. przenieśli się do Lichwina w pow. Tarnowskim i tu żył do śmierci, gdzie po ożenku w 1923 r. z Karoliną Bujak prowadził kilkuhektarowe gospodarstwo. Szkołę ludową ukończył w sąsiednich Siedliskach, potem odbył mnóstwo kursów o profilu gospodarczym i społeczno – politycznym, ale przede wszystkim nad swoim rozwojem intelektualnym pracował w drodze samokształcenia, więcej »

Maślanka Józef, urodził się ur. 20 maja 1883 w Przyborowie w powiecie brzeskim, w rodzinie chłopskiej jako syn Franciszka i Marianny z Chamielców.  W czasie I wojny światowej był żołnierzem II Brygady Legionów Polskich. Następnie był działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast" i ZMW RP "Wici". W 1937 był organizatorem strajku chłopskiego. Za swe bojowe i opozycyjne wystąpienia był dwukrotnie aresztowany. Od czerwca 1944 był dowódcą oddziału partyzanckiego Batalionów Chłopskich na Kielecczyźnie. Od 31 grudnia 1944 do 1 kwietnia 1945 pełnił funkcję ministra administracji publicznej w rządzie Edwarda Osóbki - Morawskiego. więcej » Od 1944 do 1947 był posłem do Krajowej Rady Narodowej, 1946-1947 członkiem NKW SL, a od 1947 do 1952 posłem na Sejm Ustawodawczy. Pełnił również różne funkcje w Stronnictwie Ludowym. Od 1949 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był także członkiem Rady Naczelnej ZBoWiD i otrzymał stopień pułkownika rezerwy WP.Mierzwa Kazimierz, nestor kieleckich lekarzy,  ur.w 1924 r..w Biesiadkach, uczeń tajnych kompletów (jednym z jego nauczycieli był późniejszy poseł z Łysej Góry, Franciszek Mleczko). Członek AK, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, wykładowca patamorfologii w filii tejże uczelni w Kielcach, były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ojciec czterech synów - wszyscy są lekarzami. Za swoją pracę i działalność społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Więcej o p. Kazimierzu dowiedzieć możecie się z wywiadu Agnieszki Białek zamieszczonego w "Słowie Ludu" z dnia 28 maja 2004 r. tuatj »

Migdał Stanisław (1938-2003) pedagog, działacz samorządowy i społecznik. Był wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach, z-ca Burmistrza Miasta Brzeska w latach 1997-98 i przez wiele kadencji  radnym Rady Miejskiej w Brzesku. Działał też na niwie sportu ludowego - był m.in. przewodniczącym Powiatowej Rady ZSL i działaczem w klubie sportowym Strażak Mokrzyska, więcej »

Mleczko Franciszek, dr (1905-1990) - ur. w Łysej Górze, działacz społeczny i ludowy, pedagog, pisarz, animator kultury wiecej »


Nita Stanisław (1875 – 1951). Bohater tego szkicu urodził się w Szczurowej (pow. Brzesko) i w tej wsi spędził całe życie oraz prowadził średnich rozmiarów gospodarstwo. Tu ukończył 4 – klasową szkołę ludową, a potem tylko intensywnie się samokształcił oraz ukończył liczne kursy.
Z ruchem ludowym związał się stosunkowo późno, bo dopiero przed 1910 r., ale od tego momentu do dnia śmierci należał do ścisłej czołówki brzeskich ludowców. więcej »


Nowak Julian Ignacy (1865-1946)  Urodził się w 1865 r. w Okocimiu. Członek Stronnictwa Prawicy Narodowej; od 1903 działał w Krakowskim Towarzystwie Rolnym, w latach 1921-27 był jego wiceprezesem. Między 31 VII a 14 XII 1922 był premierem pozaparlamentarnego gabinetu, 31 VII-21 VIII 1922 także ministrem wyznań, religii i oświecenia publicznego. Nie zrywając kontaktów z konserwatystami krakowskimi, sympatyzował z PSL "Piast", które reprezentował w Senacie 1922-27, członek senackiej Komisji Oświaty i Kultury. Od 1899 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdzie między 1921 a 1922 piastował stanowisko rektora; od 1931 członek PAU. Jako naukowiec zajmował się badaniem mikroorganizmów oraz chorób zakaźnych. Autor ponad 50 publikacji, m.in. atlasu mikrobiologicznego.PIEKARZ Aleksander AndrzejPiekarz Aleksander , ur.1.06.1932 w Porębie Spytkowskiej (woj. małopolskie), zm.15.02.1999 w Warszawie. Pułkownik Wojska Polskiego, inżynier, pracownik Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1961. Współzałożyciel Koła PZF nr 64 w Warszawie, którego był przewodniczącym w latach 1962-1999. Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawa - Zachód (1977-1997). Przewodniczący Komisji Finansowej Okręgu Warszawskiego. Trzykrotnie był delegatem Okręgu Warszawskiego na Walne Zjazdy PZF (X-XII). Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego (1973-1981). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej”, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF” i innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony na Polu Chwały” oraz innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi. źródło: Polski Związek Filatelistów


Skurnóg Jerzy (1929-) społecznik, działacz sportowy, od 1945 związany z klubem OKS Okocimski ( z 6.5 letnią przerwą związaną ze służbą wojskową),

Spiss Tadeusz (1882-1954), dr praw, od grudnia 1919 r. do marca 1921 r. był starostą Miasta Brzeska. Jego zasługą było m.in. zlikwidowanie napięcia społecznego jakie panowało w tym okresie pomiędzy Żydami Brzeskimi i mieszkańcami Jadownik. Dr Spiss byl także przewodniczącym brzeskiego Powiatowego Komitetu Obronnego, więcej »

Stańczyk Jan (ur. 24 grudnia 1886 w Woli Przemykowskiej k. Brzeska, zm. 7 sierpnia 1953 w Warszawie) – działacz socjalistyczny i związkowy.

Urodził się w rodzinie rolniczej. Po ukończeniu czterech klas szkoły ludowej wyemigrował do Niemiec i podjął pracę w fabryce włókienniczej w Lipsku. Po uzyskaniu kwalifikacji ślusarza podjął pracę w fabryce metalowej. Działał w polskim towarzystwie katolickim, a następnie przystąpił do organizacji robotniczej. Pracował w kopalniach Śląska i Westfalii. W okresie 1904–1907 należał do PPS zaboru pruskiego, zaś od 1908 działał w niemieckich klasowych związkach zawodowych i Socjaldemokratycznej Partia Niemiec (SPD). więcej »

  

Stós Józef sr. "STO" (1894-1975), wieloletni dyrektor Spółdzielni Rolniczo-handlowej "MIARKA" w Brzesku, wybitny działacz ruchu ludowego przed i w czasie wojny. więcej »


Stós Ryszard (12.03.1924 - 31.08.1968) - w czasie okupacji wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po wojnie ukończył technikum budowlane w Krakowie. Całe swoje krótkie życie zawodowe poświecił Brzesku. Pracował w Powiatowym Zarządzie Drogowym, Powiatowej Radzie Związków Zawodowych. W latach 1951-1954 był kierownikiem Wydziału Budżetowo Gospodarczego PRN, a w latach następnych pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego (tzw. ”Bepie”). W roku 1960 został dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK). Funkcję tą pełnił do roku 1967, kiedy to został powołany na dyrektora Powiatowego Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego w Brzesku. Pełniąc obowiązki służbowe zmarł śmiercią tragiczną w dniu 31 sierpnia 1968 r. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Ligi Przyjaciół Żołnierza, Odznaką Przodownika Pracy i Odznaką Tysiąclecia. W 1965 r. był także przewodniczącym Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. (źródło: Kroniki Powiatu brzeskiego, T1,T2 i T5)

Ryszard Stós (1924-1968)

Ryszard Stós (w środku)  i współpracownicy z MPGK.
Od prawej: Józef Żydak (odpowiadał za stan zieleni w Brzesku), Adam Laska (gł. księgowy),
Od lewej: Anna Legutko (księgowość), NN

Jan Burlikowski, kronikarz Miasta i Powiatu Brzeskiego, odnotowując to wydarzenie w kronice żałobnej (tom 2, str.113) napisał:"Terenem jego szczególnej aktywności było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.Na stanowisku dyrektora tego Przedsiębiorstwa wykazał się nie tylko niezwykłą pracowitością ale przede wszystkim inwencją i pomysłowością w podejmowaniu działań z dziedziny gospodarki Komunalnej. Miasto Brzesko z każdym rokiem zmieniało na lepsze swój wygląd. Ulice otrzymały nową asfaltową nawierzchnię, urządzono nowe chodniki, kwietniki i zieleńce, założono nowoczesne oświetlenie uliczne, wyremontowano dziesiątki kamienic, wprowadzono gaz i miejską komunikację samochodową, przystąpiono do uporządkowania parku miejskiego.

Od siebie mogę dodać, że tysiące ludzi żegnało człowieka który zawsze stawiał potrzeby innych ponad swoje własne. Gdyby nie to, że mieliśmy nagrobek na Cmentarzu Parafialnym, Tato mój - bo o nim tu mowa - byłby pierwszą osobą pochowaną na Cmentarzu Komunalnym. Na cmentarzu, który był ostatnim "jego dziełem”.

Trznadel Stanisław Marian - lekarz - Urodził się 25 lutego 1889r. w Brzesku w rodzinie Marii z Brzeskich i Franciszka Trznadlów. Ukończył Gimnazjum Klasyczne prowadzone przez o. o. Jezuitów w Bakowicach. W 1917 podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we, Lwowie. Rok później przerwał studia bowiem zaciągnął się do Wojska Polskiego. Przez 1,5 roku brał czynny udział w walkach z bolszewikami. W 1921 roku przeniesiony do rezerwy w stopniu podporucznika. Po opuszczeniu armii kontynuował studia medyczne we Lwowie., więcej»

Zydroń Wincenty (1916-1987) - działacz ruchu ludowego, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, w latach 1969-1978 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu, społecznik. (cdn..)

Woda Stanisław urodził się 4 kwietnia 1885 roku w Mokrzyskach. Woda na co dzień dyrektor bydgoskiego oddziału Banku Polskiego, mieszczącego się przy ulicy Jagiellońskiej to jeden z najbardziej znamienitych „szefów BKS Polonia” w 83 letniej historii tegoż towarzystwa.
Bliższa biografia prezesa Wody, której brakuje w książce Zapomniane Pokolenie Polonia Bydgoszcz 1920-1949 – opisuję tam pracę Wody w Polonii, w Bydgoszczy, ale milczę o podstawowych faktach jego życia, kiedy, się urodził, gdzie, czy był żonaty, czy miał dzieci itd. jest wynikiem kolejnych odkryć potomków „tamtego pokolenia”. W marcu 2012 r. skontaktowała się ze mną pani Marta – prawnuczka Stanisława Wody, na co dzień mieszkająca w Poznaniu. Wymiana korespondencji dała niesamowite rezultaty. więcej »

Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com