Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |  Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  

Architekci i inżynierowie

Kleja Stanisław, inż. Radca; Budownictwa Państwowego. Urodzony w r. 1879 w Jadownikach koło Brzeska, ukończył w r. 1903 Wydział Inżynierji Politechniki Lwowskiej. W latach 1903 - 1908 pozostawał jako inżynier - adjunkt w służbie Sekcji Utrzymania Koleji Państwowych Lwów III, a w r. 1908 przeniósł się do służby w Biurze Meljoracyjnem Wydziału Krajowego we Lwowie. Jako kierownik regulacji Tyśmienicy z dopływami pozostawał w służbie Wydziału do r. 1923, poczem przeszedł do technicznej służby państwowej we Lwowie. więcej »

Łasiński Edmund Emil Józef (1874 - 1935) Konstruktor, wynalazca m.in. filmu dźwiękowego, fluoryzującej lampy jarzeniowej, urządzenia zabezpieczającego przed fałszowaniem srebrnych monet, aparatu do wykrywania gniazd karabinowych, płetw. Profesor gimnazjalny w Krakowie, Żywcu, Bochni i Poznaniu. więcej »Mareczek Oskar urodził się 22 października 1894 roku w Brzesku. Był synem Karola Marečka – Czecha urodzonego w 1866 roku w Pradze, oficera armii austriackiej i urzędnika browaru w Okocimiu. Matka Emma (1874-1956) była córką Michała Rossknechta (1846 – 1912) pochodzącego z Bawarii, dyrektora browaru w Okocimiu i zarządcy majątku jego wuja Jana Ewangelisty Götza, więcej ». Jedna z sióstr Emmy – Jadwiga wyszła za mąż za prof. Eugeniusza Romera, geografa pracującego na Uniwersytecie we Lwowie. Młodszy brat Oskara, Jan (1897 – 1940) roku był majorem Wojska Polskiego. W 1939 roku został aresztowany przez Sowietów, więziony we Lwowie w więzieniu o ponurej sławie zwanym Brygidki i w nieznanym dotychczas miejscu zamordowany. Jego nazwisko znajduje się na ukraińskiej liście katyńskiej. więcej »

Maciej PietrusińskiPietrusiński Maciej, dr inż., urodził się w Brzesku w 1979 r, gdzie chodził do Szkoły Podstawowej nr 1. Szkołę średnią ukończył już w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyemigrował wraz z rodziną w 1996 roku. Licencjat z inżynierii mechanicznej (B.S. Mechanical Engineering,) uzyskał na University of Massachusetts, Amherst w roku 2003.
Następnie studiował w Northeastern University, Boston, gdzie uzyskał kolejno stopnień magistra (M.S., Mechanical Engineering - 2009) i doktora (Ph.D., Mechanical Engineering -2012). Uniwersytet ten w roku 2016 został sklasyfikowany przez prestiżowy magazyn U.S. News & World Report na 6 miejscu w rankingu "najbardziej innowacyjnych uczelni" w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzając takie uniwersytety jak Duke, Harvard, Cornell czy Georgia Institute of Technology, więcej »

Płachta Jan (1938-), dr. inż - urodzony 4 czerwca 1938 roku w Krakowie. Szkole podstawową i średnią ukończył w Brzesku Okocimiu. W 1956 roku rozpoczął studia w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Wyjechał z Polski w 1961 roku, przed ukończeniem studiów. Studia inżynieryjne kontynuował na Politechnice Wiedeńskiej, w Austrii, które ukończył w 1966 roku z tytułem “Diplom Ingeniur”. W 1967 roku wyemigrował na kontynent amerykański, do Toronto, Kanada. W 1969 roku rozpoczął studia podyplomowe, wieczorowe, na Illinois Institute of Technology (IIT) w Chicago. W 1972 roku otrzymał tytuł “Master of Science” in Civil Engineering. W 1980 roku rozpoczął studia doktoranckie w Politechnice Krakowskiej i w 1982 roku otrzymał tytuł “Doktora Nauk Technicznych”.  wiecej »

Siudzińska Renata (z domu Solak) dr inż. otrzymała dyplom doktora nauk technicznych 9.8.2006 r., za pracę doktorską "Analiza wpływu warunków napowietrzania na właściwości stacjonarne kaskad biochemicznych w procesie degradacji aerobowej" obronioną na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Karkowskiej. Po ukończeniu LO w Brzesku, studiowała w latach 1977-1983 w Politechnice Krakowskiej (studia magisterskie i doktoranckie). Od 09.1998 r. pracuje w  Zakładach Farmaceutycznych "PLIVA" w Krakowie, gdzie pełni funkcję Dyrektora Projektu.

       

Źródło: "Nasza Politechnika, Nr 4/2006 oraz www.goldenline.pl


Sroczyński Wiesław (1951-), dr. inż - ur. w Brzesku, absolwent LO w Brzesku z 1969 r. i AGH w Krakowie - Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy (obecnie Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) - pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami i Mineralnymi i Energią PAN wiecej »

       

Stós Józef jr. (1921-2016) - architekt, były więzień KL Auschwitz - wywieziony pierwszym transportem z Tarnowa. 


Sulimirski Wit (ur. 10 października 1874 w Słotwinie, zm. 11 kwietnia 1943 w Kobylanach) – polski inżynier górnictwa, przemysłowiec, mjr. piech. Urodził się w rodzinie Józefa Sulimirskiego i Bolesławy z domu Rogoyskiej. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie wyjechał do Grazu, gdzie studiował w Akademii Handlu i Przemysłu. Po złożeniu egzaminu końcowego w 1895 znalazł się w Wiernym, gdzie był słuchaczem szkoły wiertniczej. Po powrocie do Lwowa zaangażował się w działalność Klubu Demokratycznego, którego został prezesem w 1912. Po wybuchu I wojny światowej został wcielony do armii austriackiej, został pojmany przez Rosjan i uwięziony, w 1916 zbiegł z obozu jenieckiego i powrócił do Lwowa. Walczył w obronie Lwowa, był organizatorem i dowódcą Miejskiej Straży Obywatelskiej (M.S.O) i Ochotniczej Legii Kobiet. więcej »

Rosenberg Adolf, dyrektor lasów i dóbr państwowych i wiceprezes galicyjskiego Towarzystwa leśnego, człowiek wielkich zasług i niezmordowanej pracy. Urodzony dnia 2. czerwca 1842 w Bielczy, w powiecie brzeskim, pochodził ze starej rodziny szwedzkiej, osiadłej w Polsce za czasów Jana Kazimierza. Szkoły ukończył w Tarnowie, po czym odbył praktykę lasową w dobrach żywieckich i w dobrach hr. Maurycego Potockiego w Zatorze. W r. 1860 udał się dla odbycia studiów do Mariabrunn, a po dwu latach, złożywszy świetnie egzamin, powrócił do Galicji.  więcej »

       

Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com