Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |  Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  

Pasjonaci i hobbyści

Burlikowski Jan, Kronikarz Brzeska, urodził się 19 października 1912 roku w miejscowości Brzozdowce położonej około 50 km na południe od Lwowa. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do gimnazjum w Rawie Ruskiej a następnie do szkoły we Lwowie, w której wyuczył się zawodu litografa. W tym zawodzie pracował we lwowskiej Książnicy „Atlas” pod kierunkiem profesora Eugeniusza Romera. Po utracie pracy powrócił do Brzozdowiec, gdzie po pewnym czasie podjął pracę w Zarządzie Gminnym. W okresie międzywojennym brał czynny udział w życiu społecznym rodzinnej miejscowości. Był prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Brał udział w przedstawieniach teatralnych, a także w zawodach sportowych organizowanych przez klub sportowy „Strzelec”, którego był kapitanem. -->>


Grąbczewski Wiktoryn, "Hetman Diabelski" (1929- ) - muzealnik, twórca największej w Polsce i jednej z najciekawszych na świecie kolekcji rzeźb diabła oraz opowiadań, przysłów i anegdot o nim. - tyle napisano o Panu Grąbczewskim na oficjalnej stronie Miasta Brzeska.

Dzięki pomocy pana Janusza Pająka udało mi się ustalić, że pan Grąbczewski pochodzi z Łęczycy. W latach wojennych przebywał na “zesłaniu” wraz z rodzicami w Okocimiu, gdzie poznał swoją późniejszą żonę Zofię córkę Józefa i Stefanii Stós (zbieżność nazwiska z moim jest przypadkowa). Jak do tego doszło i jak potoczyły się dalsze losy tego małżeństwa możecie przeczytać  tutaj >> 

A oto co napisał o pasji pana Wiktoryna Newsweek Nr 7/01 str. 100

“Od ponad 30 lat Wiktoryn Grąbczewski prowadzi w Warszawie Muzeum Diabla Polskiego. W swoim mieszkaniu zebrał blisko 2 tysiące rzeźb, grafik, rysunków, obrazów i wyrobów ceramicznych, przedstawiających diabla oraz literaturę zawierającą legendy, przysłowia i porzekadła na temat złego ducha. Wprawdzie większość tych eksponatów została jeszcze w 1979 roku wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków, ale Grąbczewski od 10 lat nie otrzymał żadnej dotacji od państwa i swoje zbiory utrzymuje z własnych funduszy.“


Gawlik Tadeusz - motolotniarz, urodził się w Biesiadkach w 1964.  Obecnie pracuje jako IT Consultant (w tym mi. w IBM Global Services), na wielu miedzymarodowych 'e-Commerce projects' jak Rubber Network, World Wide Retail Exchange (WWRE), Transora, Covalex, itp. Jego najwiekszą pasją nadal jest lotniarstwo. W Stanach 'przesiadł' się z lotni na której latał w Polsce, na motolotnię. Skończył wszystkie wymagane szkolenia i został Instruktorem. (United States Ultralight Association Flight Instructor). Więcej -->>


Gutowicz Adam urodził się w Iwkowej w 1970 r. gdzie mieszkał do 1985 r. Uczęszczał do ZSP Nr.2 w Brzesku. Fotografią interesował się od 10 roku życia. Świadomie jednak fotografować zaczął po przystąpieniu do Związku Polskich Fotografów Przyrody w roku 1995 kiedy to połączyły się pozostałe jego zainteresowania: przyroda, góry i turystyka krajoznawcza.

Aktualnie mieszka w Brzesku i każdą wolną chwilę stara się poświęcić swojemu hobby. Ostatnio jego fotografia przyrodnicza zmieniła trochę kierunek i zmierza do fotografii dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Szczególnie interesują go ptaki, głównie te rzadkie oraz zagrożone wyginięciem. Wierzy, że przez odpowiedzialną fotografię ma możliwość wpływania na ochronę zagrożonych gatunków z naszego najbliższego otoczenia. więcej-->>


Hebda Julian pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia nakręcił na taśmie VHS wiele filmów dokumentalnych, które po ponad dwudziestu latach, wraz z rozwojem Internetu może teraz zaprezentować szerszej widowni. Filmy te mają obecnie wartość historyczną. Można na nich zobaczyć: np. fragmenty wydarzeń kulturalnych, tj. występ chóru dzieci ze SP nr 2 w Brzesku na pl. Kazimierza w dniu 1 maja 1988 r.,  Kabaret Gospodyń Wiejskich w Porąbce Uszewskiej z roku 1989, chór parafialny na uroczystościach odpustowych w w/w Grocie, uroczystości patriotyczne i zabytki regionu. -->>


Kamila Kansy, w świecie fotografii artystycznej znana jako Laura Makabresku, urodziła się w 1987 roku w Brzesku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie studiuje filozofię. Swoją pasję jaką jest fotografia rozwinęła jeszcze w liceum (ZSP Nr 1 w Brzesku).

Zdjęcia wykonuje różnymi starymi analogami (zarówno mało - jak i średnioformatowymi), na których stara się uchwycić to, co ukrywa ciemność i wszelkie jej przejawy (cienie, załamania światła, widma). Publikowała w polskich i zagranicznych pismach fotograficznych, takich jak: "Atomica Mag" (nr 3) , "Impracabeza Magazine" (nr 9), "KMAG" nr 31-32.   -->>Kołodziejski Lucjan urodził się w Borzęcinie w 1963 r. Od szkoły podstawowej interesował się lokalną historią. Od 1983 r. pracuje jako nauczyciel.  W latach 1984-86 odbył Zasadniczą Służbę Wojskową.  W 1993 r. ukończył  studia w zakresie historii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a w 1998 r. studia podyplomowe z przedmiotu Przygotowanie do życia w rodzinie. Uczył we wszystkich szkołach gminy Borzęcin, a od 2001 r. w Państwowym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borzęcinie. Przez 3 kadencje pełnił funkcję radnego Rady Gminy Borzęcin. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii Borzęcin Dolny jako członek Rady Parafialnej. Od samego początku publikował i nadal pisze do „Kuriera Borzęckiego” i „Radła”. Publikuje też na portalach internetowych: borzecin.pl i  brzesko.ws. Współautor albumu „Borzęcin w obrazach” oraz 2 artykułów do powstającej monografii Borzęcina. Organizator wielu wycieczek szkolnych i parafialnych. Druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym. Żonaty, dwoje dzieci. więcej -->>


Kowalczyk Daniel - lotniarz z Brzeska (cdn...)"Od Pink Floyd do Mosquito" Tak zatytułowany jest artykuł Daniela, w którym opowiada on o swojej doświadczeniach związanych z opanowaniem sztuki latania na lotni.  Artykuł ten ukazał się w "Przeglądzie lotniczym" Nr 3/2001. Czytaj -->> Od tego czasu minęło parę lat i można Daniela uważać już za weterana lotniarstwa. Na pewno wielu mieszkańców miasta Brzeska jak i okolicznych miejscowości miało nie raz okazję oglądać anonimowego lotniarza szybującego nad ich posiadłościami. Szybowanie na lotni na stosunkowo niedużych wysokościach stworzyło wyjątkową okazję aby sfotografować miasto i okolicę "z góry". Zapraszam do ich obejrzenia. Wielu z Was rozpozna na nich swoje domy czy miejsca powszechnie znane ale zobaczycie także okolice, których nigdy wcześniej nie mieliście okazji zobaczyć. Zdjęcia->>


PIEKARZ Aleksander AndrzejPiekarz Aleksander , ur.1.06.1932 w Porębie Spytkowskiej (woj. małopolskie), zm.15.02.1999 w Warszawie. Pułkownik Wojska Polskiego, inżynier, pracownik Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1961. Współzałożyciel Koła PZF nr 64 w Warszawie, którego był przewodniczącym w latach 1962-1999. Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawa - Zachód (1977-1997). Przewodniczący Komisji Finansowej Okręgu Warszawskiego. Trzykrotnie był delegatem Okręgu Warszawskiego na Walne Zjazdy PZF (X-XII). Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego (1973-1981). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, odznaką „100.lat filatelistyki polskiej”, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF” i innymi odznakami i medalami nadawanymi przez PZF. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony na Polu Chwały” oraz innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.


źródło: Polski Związek Filatelistów


Maksymowicz Zenon , ur. 12.2.1910 r w Brzesku , Zmarł 29.8.1993 w Tarnowie. Znany i uznany fotograf. Odznaczony medalem 40-lecia przez Związek Polskich Artystów Fotografików ZPAF (1987). Ogólnopolski Komitet Organizacyjny w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii odznaczył go medalem 150-lecia fotografii (1989).Wiecej -->> 


Stefański Stanisław, Prof. (1889-1963), ur. w Gosprzydowej  k. Brzeska, zm. w Brzesku. Studiował polonistykę i germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jako stypendysta na Uniwersytecie w Berlinie. Uczył j. polskiego, niemieckiego i łacińskiego w Żywcu, Bielsku i Brzesku (w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym). Prowadził zespoły recytatorskie młodzieży, wygłaszał odczyty na tematy literackie. Pedagog o ogromnej wiedzy i kultury, wrażliwy na niedolę ludzką, przyjaciel młodzieży. Wiecej -->>


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com