Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |  Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
designPomoc Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic w roku 2004/2005designPrint this...design
design

    Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic w Chicago

przeznaczyło blisko $9,000

 na pomoc dzieciom i młodzieży.

 

Autor rys. (Przemysław Majcher - Brzesko)

Dzięki charytatywnej pracy wielu członków organizacji i szczodrości naszych rodaków udało nam się uzyskać w 2004 r. dochód w wysokości $9,449.85. W tym:

  • dochód z Pikniku $3655.31

  • dochód z Balu Andrzejkowego $3314.54

  • składki członkowskie $2320.00

  • dotacje inne $160.00

Ponadto otrzymaliśmy cyfrowy aparat fotograficzny wartości $250.00 podarowany Stowarzyszeniu przez Zygmunta Pajdę.

Pieniądze te rozdysponowano w następujący sposób:

1. Pomoc dla domu Dziecka w Jasieniu ($5679.82 +$250) - nie licząc indywidualnej pomocy członków Stowarzyszenia.

  • aparat cyfrowy - $250.00 przekazany na ręce dyrektora Domu Dziecka.

  • opłata na pokrycie kosztów przedszkola jednej w wychowanek (Karoliny), przelana na konto - $350.00

  • opłata za przesyłkę paczki lotniczej z odzieżą (wartości kilkuset dolarów) ufundowaną przez 3 członków Stowarzyszenia (Romana Wojtasa, Halinę Spiżewski oraz osoby pragnącej pozostać anonimową) dla najmłodszych wychowanków DD (Karoliny i Wiktora) - $50.00.

  • gotówka przekazana na konto ogólne Domu Dziecka - $650.00.

  • paczki z odzieżą, artykułami szkolnymi i słodyczami dla 43 dzieci - wartości $1629.82.

  • dożywianie dzieci - $3000.00 z czego przelano na konto $1500 (zarezerwowane na ten cel dodatkowe $1500.00 będzie przekazane po wyczerpania pierwotnych pieniędzy) - patrz informacja poniżej.

2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP - przekazano na konto zgromadzenia - $1000.00.

3. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach - przekazano na dożywianie dzieci $1000.00.

4. Powszechna Szkoła Podstawowa w Okocimiu - przekazano na dożywianie dzieci $1000.00.

5. Nagroda dla 16-to letniego Łukasza Piwowarskiego ze Sterkowca za projekt Logo Stowarzyszenia (patrz menu po lewej stronie ekranu) - $50.00.


Przesyłka od dzieci.


7 marzec, 2005

Pan Zbigniew Stós

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół

Miasta Brzeska i Okolic

 

W imieniu wychowanków, personelu pedagogicznego i administracyjno-obsługowego Domu Dziecka w Jasieniu przekazuję serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla działalności Pańskiego Stowarzyszenia.


Spośród wielu instytucji powiatu brzeskiego zostaliśmy wyróżnieni i zaszczyceni współpracą z Pana organizacją. Nasze dzieci z radością przyjęły paczki przygotowane dla nich oraz inne formy pomocy. Nigdy nie było za wiele wspierania dzieci, które tego najbardziej potrzebują, dlatego wszelkie tego typu inicjatywy są nadzwyczaj cenne.


Dziękując za dotychczasową pomoc i zainteresowanie naszymi problemami oraz szczególnie sprawami naszych podopiecznych, przekazuję wyrazy wdzięczności w imieniu całej naszej społeczności.


Życząc wszelkiej pomyślności w tej szczytnej działalności, wyrażamy nadzieję na dalszą życzliwą współpracę.

 

Z wyrazami szacunku

Wychowankowie, pracownicy i dyrektor

Domu Dziecka w Jasieniu.


"Kto zachowuje wdzięczność, ofiaruje najlepszą mąkę,

   kto praktykuje jałmużnę, czyni ofiary pochwalne”

                                                             /Syracha/

Okocim,25.02.2005r.

Cała Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu

 

wyraża wdzięczność

 ludziom dobrego serca działającym

 w Stowarzyszeniu

Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic w Chicago

 

Za hojny dar na dożywianie uczniów.

 Jesteśmy miło zaskoczeni Państwa ofiarnością i cieszymy się, że są jeszcze

 ludzie, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym.

 Mamy nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże naszym

 uczniom w dalszym rozwoju.

 Dziękuję za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

 Proszę przyjąć nasze uznanie za „ wielkie serce” i życzenia wielu sukcesów

 na polu zawodowym i prywatnym.

 

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                   Bogumiła Sala


Dom Pomocy Społecznej w Brzesku

Brzesko 20.02.2005r.

 

Ldz. 17/2005r.

                                                             

 Szanowni Państwo

 Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i okolicy w Chicago

  

  Siostry Służebniczki prowadzące  Dom Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w Brzesku, dziękują bardzo za przekazanie 983$ na potrzeby naszego Domu.

W Domu naszym mieszka całodobowo 50 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie wymagających całkowitej opieki przy wszystkich czynnościach życiowych. Wydatki z utrzymaniem Domu są duże, a do tego dochodzą dodatkowe zadania, dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace są wykonywane etapami w miarę zdobytych środków od sponsorów  i ze środków budżetowych.

 

Każdy gest dobroci nas wzrusza i mobilizuje do ciągłej modlitwy w intencjach naszych Ofiarodawców, bo cóż innego możemy dać...? Szczery uśmiech i autentyczną radość naszych Podopiecznych oraz gorącą modlitwę we wszystkich intencjach naszych Dobrodziejów.

 

 

                                                               Wdzięczni – wszyscy mieszkańcy Domu


Szanowni Państwo

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolicy

W Chicago

   

W imieniu Społeczności szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach pragnę Państwu gorąco podziękować za nadesłane środki finansowe, które pozwoliły na zdecydowane zwiększenie świadczonej przez naszą szkołę pomocy dla potrzebujących.

 

Fakt, że nie pozostajecie Państwo obojętni na potrzeby innych i w ten sposób wspomagacie nasz wysiłek w sferze wychowania młodzieży do świadczenia bezinteresownej pomocy, pozwala nam nadal z wiarą w życzliwość ludzi kształtować tego typu postawy u naszych podopiecznych.

 

Życząc Państwu wszelkiej pomyślności na drodze ku Dobremu mam nadzieję, że istnieje możliwość rozwinięcia i pogłębienia naszej współpracy w zakresie wspierania inicjatyw służących wzajemnemu dobru.

 

 

Łącząc wyrazy szacunku

Pozostaję z poważaniem

 

Tomasz Wietecha 

17 luty, 2005r.


Pierwsza dostawa posiłku dla wychowanków z Domu Dziecka w Jasieniu.

Posiłki finansowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic w Chicago, będą przygotowywane przez personel Restauracji „Klimaty”. Dostawa pierwszego posiłku, z którego skorzystało 30 wychowanków, miała miejsce w niedzielę, 20 lutego.


Już w tym tygodniu rozpoczyna się dożywianie wychowanków z Domu Dziecka

 sponsorowane przez

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic z Chicago


ul. Królowej Jadwigi 26, tel (14) 68-496-04

Posiłki przygotowywane przez Restaurację "Klimaty", będą dostarczane przez najbliższe 12 miesięcy, raz w tygodniu do Domu Dziecka w Jasieniu. Stowarzyszenie przeznaczyło na ten cel 3000.00 dolarów.

Właściciel restauracji przyłączył się do tej inicjatywy i będzie ze swej strony dokładał do posiłku od 20-25% lub będzie dodatkowo dostarczał do Domu Dziecka soki i owoce.

zdjęcie: BIM Nr.6/2004


 

Dom Dziecka w Jasieniu 15 lutego - rozdanie paczek ofiarowanych przez

 Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic w Chicago.

 

 Dary z Chicago (za RDN Małopolska)


Słodycze, zabawki, ubrania oraz koce trafiły do Domu Dziecka w Jasieniu.
Prezenty warte około 1,6 tysiąca dolarów przywieźli przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic z Chicago. Nie była to pierwsza pomoc Polonii dla tej placówki. Wielokrotnie chicagowskie Stowarzyszenie przekazywało dary rzeczowe oraz pieniądze dla „bidula” w Jasieniu . W sumie Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic z Chicago w swej niespełna 8 miesięcznej historii przekazało już pomoc różnym instytucjom na kwotę około 10 tysięcy dolarów.

Oto wypowiedzi uczestników tej "uroczystości" nagrane przez red. Łukasza Wronę Radia RDN

 

Jeżeli  używasz przeglądarkę inną niż IE możesz wykorzystać zbiór mp3-->> (1.31. MB).

 

Informacje o przekazaniu paczek podano także w Radio Maks oraz małopolskich gazetach - Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej.

 

W imieniu zarządu Stowarzyszenia serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w odbiór i przekazanie paczek dzieciom w Domu Dziecka. Szczególne słowa podziękowania należą się Pani Janinie Motak - naczelnikowi Wydziału Edukacji w Starostwie,  Pani Janina zaopiekowała się paczkami do czasu ich przekazania oraz zorganizowała ich transport do Domu Dziecka. Znalazła też czas, aby towarzyszyć naszym przedstawicielom we wręczeniu paczek dzieciom (patrz zdjęcia powyżej) . Dziękuję także naszym przedstawicielom Panom Grzegorzowi Kolbusz, Sławomirowi Lewniowskiemu, a także członkowi Stowarzyszenia Ryszardowi Koczwarze, za to że poświęcili bezinteresownie swój wolny czas aby wziąć udział w przekazaniu paczek.


Paczki z Chicago dotarły wreszcie do Brzeska

 

 

Po sześciu tygodniach od daty wysłania, paczki o wartości 1630 dolarów, dla 43-ch wychowanków Domu Dziecka dotarły do Brzeska. Zostaną one wręczone dzieciom i młodzieży w najbliższy wtorek (15 lutego) przez pracowników Starostwa Brzeskiego w obecności członka Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic z Chicago - inż. Ryszarda Koczwary i dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia - mieszkańców Brzeska, Sławomira Lewniowskiego i Grzegorza Kolbusza. Mam nadzieję, że pod koniec tygodnia będę miał okazję przedstawić Wam relację i zdjęcia z tej uroczystości.


Następne paczki dla dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu już w drodze.

 

18 grudnia wysłaliśmy 28 paczek do DD w Jasieniu. Paczki o wartości $1629.82, finansowane całkowicie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic w Chicago, zawierają koce, bieliznę, artykuły szkolne. Paczki zostały przesłane do Wydziału Edukacji w Starostwie w Brzesku. W drugiej połowie stycznia powinny być na miejscu i w obecności naszych przedstawicieli będą wręczone osobiście każdemu dziecku. Cdn...


Paczka od  członków Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic w Chicago dotarła 14 grudnia do Domu Dziecka w Jasieniu .

Znajdowały się w niej ubranka dla Karoliny (ufundowane przez Romana Wojtasa) oraz dla jednorocznego Wiktora ( ufundowane przez Halinę Spiżewski (z domu Wojtas) oraz osobę, która zastrzegła sobie anonimowość.

 
     


 Karolina chodzi już do przedszkola.


Karolina ma 4 lata, jest mieszkanką Domu Dziecka w Jasieniu. Z braku funduszy nie chodziła do przedszkola. Dzięki pomocy Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic działającego w Chicago i dobrej woli kilku ludzi z Brzeska, Karolina od 22 listopada jest już przedszkolakiem. Szczególnie serdecznie chciałem podziękować Pani Agacie Brzeskiej Lebieckiej za życzliwość i pośrednictwo w załatwieniu sprawy. Duże słowa uznania należą się także Romanowi Wojtasowi z Chicago, który ufundował kilkuset dolarową wyprawkę dla Karoliny. Ubranka są już w drodze i powinny dotrzeć wkrótce do Jasienia.
Przedstawicielka Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta i Brzeska i Okolic

w Chicago z wizytą w Brzesku.

 

Pani Halina Spiżewska, odwiedziła w dniach 2 i 3 listopada kilka placówek zajmujących się pomocą poszkodowanych przez los dzieciom.

W Urzędzie Miasta z Panią Krystyną Put kierowniczką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

Odwiedziła także Dom Dziecka w Jasieniu, gdzie przekazała na ręce dyr. Zbigniewa Żydka aparat cyfrowy firmy Kodak, DVD z filmem "Pasja" oraz kilka innych drobnych upominków (patrz zdjęcia).

 


Trzeciego listopada Pani Halina była w Zawadzie Uszewskiej gdzie w towarzystwie Państwa Ewy i Stanisława Lambert, reprezentujących Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń",  miała okazję zapoznać się z powstającymi tam Warsztatami Terapii Zajęciowej. Uroczyste otwarcie Warsztatów odbędzie sie 28 listopada b.r.


Pieniądze i fanty z loterii dla Domu Dziecka w Jasieniu.

Jak wiecie w Chicago w dniu 22 sierpnia b.r. odbył się piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie Miasta Brzeska i Okolic. Całkowity dochód z pikniku (netto $3655.31) ma być przeznaczony na pomoc charytatywną. Oczywiście pracujemy nad tym żeby tę kwotę zwielokrotnić.

Część z tych pieniędzy ich donatorzy: Mirosław Zawierucha ($500) i Wojciech Halastra ($50) przeznaczyli dla domu Dziecka w Jasieniu. Pieniądze te zostały już wysłane. Ponadto 3 fanty z loterii mają być przesłane, zgodnie z wolą ich ofiarodawców, także do Jasienia. Jednym z tych fantów był zestaw 3-walizek. Uznaliśmy, że praktyczniej będzie sprzedać walizki i wysłać pozyskane w ten sposób pieniądze. Udało się nam znaleźć kupca, który zapłacił nam za nie $100. I te pieniądze już wysłaliśmy.

Aparat cyfrowy Kodak cx6330 (3.1Mp), wygrany na loterii przez Zygmunta Pajda, decyzją zarządu Stowarzyszenia będzie przekazany do Domu Dziecka. Wszystko wskazuje na to, że aparat i pozostałe przekazane fanty z loterii,  zostaną dostarczony osobiście przez jednego z naszych członków, który wybiera się w Październiku do Brzeska. Ponieważ aparat w swojej wersji podstawowej posiadał tylko 16 MB pamięci, Pan Zygmunt za własne pieniądze dokupił dodatkową płytkę pamięci o pojemności 128 MB. Podniosło to wartość aparatu o dalsze $50, z $200 na $250.

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Zbigniew Stós

design
designdesigndesign
design

Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com