Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |  Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  

Urzędy państwowe

 NazwaRolaKontakt 1Kontakt 2Address
Biuro paszportowe 663-2180 ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Dom Pomocy Społecznej 663-0446 ul. Starowiejska; 32-800 Brzesko
Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat 663-1973 686-3885 ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 663-2146 ul. Mickiewicza 27, 32-800 Brzesko
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 663-1090 ul. Solskiego 16, 32-800 Brzesko
Komenda Powiatowa Policji 662-6222 ul. Szczepanowska 17, 32-800 Brzesko
Mał. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Biuro Powiatowe 663-0183 ul. Okocimska 5, 32-800 Brzesko
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 686-4988 ul.Mickiewicza 21, 32-800 Brzesko
Nadleśnictwo Brzesko 612-4121 ul. Łany 6, Bochnia
Obwodowy Urząd Poczty 663-1283 ul. Kościuszki 5, 32-800 Brzesko
Ochotnicza Straż Pożarna 663-1402 ul. Okocimska 5, 32-800 Brzesko
Pogotowie Gazowe 663-0885 ul. Starowiejska 7, 32-800 Brzesko
Pogotowie Ratunkowe 662-1165 ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 663-0181 ul. Piastowska 2; 32-800 Brzesko
Posterunek Celny w Brzesku 686-2280 ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko
Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego 663-1642 ul. Starowiejska; 32-800 Brzesko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 663-0743 ul. Okocimska 44, 32-800 Brzesko
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 663-0031 ul. Przemysłowa 18; 32-800 Brzesko
Powiatowy Urząd Pracy 686-3644 663-0546 ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko
Prokuratura Rejonowa 663-0543 ul. Kościuszki 20, 32-800 Brzesko
Samodzielny Publiczny ZOZ 662-1000 663-0420 ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko
Sąd Rejonowy 663-0506 ul. Kościuszki 20, 32-800 Brzesko
Starostwo Powiatowe w Brzesku 663-3111 ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich 686-3510 ul. Solskiego 42, 32-800 Brzesko
Urząd Miejski 686-3100 ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Urząd Skarbowy 663-2055 ul. Królowej Jadwigi 16, Brzesko
Wydzial Geodezji, Gospod. Mieniem i Rolnicta UM 686-3100 w.126 ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej UM 686-3100 w.123 ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Wydział Komunikacji i Transportu 663-2046 ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji Gospod. UM 686-3100 w.120 ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 615-2958 ul. Kazimierza Wlk. 48, Bochnia
Zarząd Dróg Powiatowych 663-1221 663-1820 Przyborów 366a; 32-823 Szczepanów
Zespól ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 663-0548 ul. Przemysłowa 18; 32-800 Brzeko

Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com