Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |  Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  

Mapa powiatu brzeskiego.

Powiat Brzeski kurczy się coraz bardziej. W raz z ostatnią reformą administracyjną “okrojono“ go o Gminy Wojnicz i Zakliczyn. Przyszłość też nie wygląda różowo. Z tego co można dowiedzieć się z “przecieków“ prasowych władzom Gminy Iwkowa marzy się przeniesienie pod skrzydła Nowego Sącza, a ostatnio można też przeczytać o “planach likwidacji Powiatu Brzeskiego“. Napisałem to w cudzysłowu ponieważ są to na razie tylko plotki. Ale czasami wszystko zaczyna się od “kontrolowanej” plotki. Metoda stosowana przez władców (władze) od tysiącleci. Puszcza się plotkę w obieg i nadsłuchuję się reakcji.

23 stycznia, 2004 r


Dane statystyczne GUS na koniec 2020 roku
dla poszczególnych gmin i całego powiatu brzeskiego.

GMINA BRZESKO

Dane demograficzne w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Gmina Brzesko ma 36 264 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Brzesko zawarli w 2020 roku 138 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 31,8% mieszkańców gminy Brzesko jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 2,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy. Gmina Brzesko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -68. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,88 na 1000 mieszkańców gminy Brzesko. W 2020 roku urodziło się 311 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2019 roku 43,3% zgonów w gminie Brzesko spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w gminie Brzesko były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Brzesko przypada 10.45 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju. W 2020 roku zarejestrowano 257 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 275 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Brzesko -18. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11. 61,4% mieszkańców gminy Brzesko jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Brzesko#dane-demograficzne

Gmina Brzesko ma 36 264 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Brzesko zawarli w 2020 roku 138 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
31,8% mieszkańców gminy Brzesko jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 2,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

Gmina Brzesko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -68. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,88 na 1000 mieszkańców gminy Brzesko. W 2020 roku urodziło się 311 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2019 roku 43,3% zgonów w gminie Brzesko spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w gminie Brzesko były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Brzesko przypada 10.45 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

W 2020 roku zarejestrowano 257 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 275 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Brzesko -18. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

61,4% mieszkańców gminy Brzesko jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Nieruchomości w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

W 2020 roku w gminie Brzesko oddano do użytku 129 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Brzesko to 11 655 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

61,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,8% na sprzedaż lub wynajem.

Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Brzesko to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Brzesko to 116,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,83% mieszkań posiada łazienkę, 80,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,85% z gazu sieciowego.

Dodatkowo w informacjach szczegółowych przeczytać można o statystykach cen transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. 

Rynek pracy w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

W gminie Brzesko na 1000 mieszkańców pracuje 251osób . 47,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,5% mężczyźni.

Bezrobocie rejestrowane w gminie Brzesko wynosiło w 2020 roku 6,5% (8,3% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn).

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Brzesko wynosiło 4 244,82 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brzesko 3 027 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 388 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 361.

48,3% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Brzesko pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Rejestr REGON w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

W gminie Brzesko w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 678 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 844 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 310 nowych podmiotów, a 128 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (368) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (255) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (238) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (128) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Brzesko najwięcej (228) jest stanowiących spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 548) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

1,5% (55) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,8% (1 170) podmiotów, a 66,7% (2 453) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Brzesko najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.5%).

Poziom przestępczości w pigułce  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

W 2020 roku w gminie Brzesko stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 947 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,09 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w gminie Brzesko wynosi 90,60% i jest znacznie większy od wskaźnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskaźnika dla całej Polski.

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Brzesko najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,11 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 6,87 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,09 (85%), drogowe - 1,43 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (84%).
W 2020 roku w gminie Brzesko oddano do użytku 129 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Brzesko to 11 655 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 61,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,8% na sprzedaż lub wynajem. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Brzesko to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w gminie Brzesko to 116,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,83% mieszkań posiada łazienkę, 80,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,85% z gazu sieciowego.
Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Brzesko#dane-demograficzne


Finanse publiczne w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Suma wydatków z budżetu gminy Brzesko wyniosła w 2020 roku 173,5 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu gminy Brzesko - 36.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,2 mln złotych, czyli 5,3% wydatków ogółem.

Suma dochodów do budżetu gminy Brzesko wyniosła w 2020 roku 177,0 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.5%). W budżecie gminy Brzesko wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 877 złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 142 złotych na mieszkańca (2,9%).

Edukacja w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

8 511 mieszkańców gminy Brzesko jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 088 kobiet oraz 4 423 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców gminy Brzesko, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy gminy Brzesko mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Brzesko największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,2%) oraz podstawowe ukończone (17,7%).

W roku 2018 w gminie Brzesko mieściło się 21 przedszkoli, w których do 63 oddziałów uczęszczało 1 259 dzieci (631 dziewczynek oraz 628 chłopców). Dostępnych było 1 447 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Brzesko mieściło się 13 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 860 dzieci (421 dziewczynek oraz 439 chłopców). Dostępnych było 805 miejsc.

16,9% mieszkańców gminy Brzesko w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 904 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

Placówkę ma 14 szkół podstawowych, w których w 156 oddziałach uczyło się 2 914 uczniów (1 422 kobiety oraz 1 492 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Brzesko placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 123 oddziałach uczyło się 2 568 uczniów (1 226 kobiet oraz 1 342 mężczyzn).

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,91.

W gminie Brzesko znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 548 uczniów (340 kobiet oraz 208 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 236 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Brzesko placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 1 114 uczniów (710 kobiet oraz 404 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 376 absolwentów.

W gminie Brzesko znajdują się 2 Technika, w których w 43 oddziałach uczyło się 1 110 uczniów (387 kobiet oraz 723 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 231 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w gminie Brzesko placówkę miały 2 Technika, w których w 41 oddziałach uczyło się 1 106 uczniów (364 kobiety oraz 742 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 187 absolwentów.

W gminie Brzesko znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 10 oddziałach uczyło się 276 uczniów (87 kobiet oraz 189 mężczyzn). W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,1 uczniów. 27,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców gminy Brzesko w wieku potencjalnej nauki (24,4% kobiet i 25,4% mężczyzn).

Transport i komunikacja w pigułce (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Według danych z 2020 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w gminie Brzesko odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 93,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 2,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

W 2020 roku w gminie Brzesko znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 18 licencji na taksówki.

Dodatkowo w informacjach szczegółowych przeczytać można statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami.

Bardziej szczegółowe dane dla Gminy Brzesko zobaczyć można TUTAJ »

Linki to tożsamych statystyk dla innych gmin powiatu:

Gmina Borzęcin TUTAJ »
Gmina Czchów TUTAJ »
Gmina Dębno TUTAJ »
Gmina Gnojnik TUTAJ »
Gmina Iwkowa TUTAJ »
Gmina Szczurowa TUTAJ »

oraz całego powiatu TUTAJ »
19 grudnia 2021 r.

Ile nas jest?

Powiat brzeski zamieszkuje 91466 osób, z tego 19156 mieszka w miastach, natomiast 72310 na wsi. W naszym powiecie jest ponad 1300 kobiet więcej niż mężczyzn – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W rozbiciu na gminy:
  • gm. Brzesko - 35787 mieszkańców,(16864 mieszka w mieście, a 18923 na wsi),
  • gm. Dębno - 14205 osób,
  • gm. Szczurowa - 9794,
  • gm. Czchów - 9494 (2292 osób mieszka w mieście, a 7202 na wsi),
  • gm. Borzęcin - 8324,
  • gm. Gnojnik - 7579,
  • gm. Iwkowa -6283 mieszkańców.
W sześciu gminach jest zdecydowanie więcej kobiet, niż mężczyzn.

Wyjątkiem jest tylko gmina Szczurowa - tutaj zamieszkuje tyle samo mężczyzn (4897), co kobiet (4897).

Materiał opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 30 czerwca 2010 r.)

Źródło: www.powiatbrzeski.pl

14 lutego 2011 r.


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com