Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  

dr inż. Zbigniew E. Stós

Urodzony i wykształcony w Brzesku, żonaty (Barbara), ojciec dwojga dzieci (Ewa - DPT i Krzysztof - Lawyer), absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej - specjalność “drogi żelazne”. Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej i nigdy nie pracował w wyuczonej specjalizacji, natomiast był :
 • pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej (1975-1990) i Politechniki Rzeszowskiej (1987-1990), specjalizującym się w analizie numerycznej konstrukcji inżynierskich: dr nauk technicznych PK, autor 20 publikacji, w tym także w USA,
 • autorem kilkudziesięciu ekspertyz i prac badawczych z dziedziny techniki mostowej, między innymi: określanie nośności, oraz próbne obciążenia mostów kolejowych i drogowych, analiza uszkodzeń, projekty wzmocnień, itp.,
 • programistą komputerowym piszącym programy do analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostowych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (FEM) oraz wymiarowania konstrukcji mostowych (1977-1990),
 • promotorem kilkunastu prac magisterskich,
 • projektantem obiektów mostowych w Polsce (uprawnienia projektowe) i USA (Chicago Transit Authority - “CTA“ - Structural Engineer III)) (1990-1998),
 • programistą systemu komputerowego zarządzającego brokerską firmą ubezpieczeniową (od 1998),
 • analitykiem systemu i programistą bazy danych oraz administratorem sieci komputerowej,w Harvard University Medical School (PHDCN) (2000-2002),
 • programistą systemu raportowania i analizy baz danych, stanowego zakładu penitencjarnego dla nieletnich (2000),
 • programistą kierowania produkcją i zarządzaniem fabryk m. innymi produkującymi okna winylowe i innych (od 1993),
 • prezesem Spółki z o.o “Budocomp” (Usługi projektowe z zakresu budownictwa i programów komputerowych) działającej od 1988 roku w Brzesku,
 • wykładowcą w P.U.N.O. - Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Chicago (1991),
 • redaktorem technicznym pierwszego numeru “Polski Ilustrowany Magazyn Sportowy - POLSPORT“, wydawanego przez POLSPORT Publishing, Chicago,
 • właścicielem szkoły komputerowej dla imigrantów polskich,
 • doradcą grupy rodziców i mieszkańców dwóch przedmieść Chicago - miasteczek Norridge i Harwood Heights pragnących zmodyfikować program nauczania w lokalnej szkole średniej (Concerned Parents Committee),
 • autorem artykułów do BIM-u i “Norridge News“

i który ponadto ......

 • od 1993 r. jest właścicielem jednoosobowej firmy komputerowej “Compass Consulting“ - Computer Programming, Service and Support,
 • od 1999 r. żyje na darowanym czasie (tu mówi się o takich “survivor“) i cały czas zastanawia się czym na to zasłużył ?
 • w czerwcu 2004 r. zainicjował powstanie i był jednym z członków założycieli "Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Brzeska i Okolic w Chicago". Jest to organizacja charytatywna mająca na celu pomaganie pokrzywdzonym przez los dzieci i młodzieży, więcej » Sprawował funkcję Prezydenta od początku powstania Stowarzyszenia do do lutego 2009 roku, kiedy to zrezygnował z pełnionej funkcji z powodów osobistych. Dalej jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia.
 • od stycznia 2004 r. jest właścicielem, administratorem i autorem portalu www.brzesko.ws
Kontakt: <portal.brzesko.ws@gmail.com>
NIE odpowiadam na anonimowe maile.

Autor - rok 2022Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com