Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nowy pomnik, upamiętniający mieszkańców Borzęcina Dolnego  (rb)  2018-03-28

Wybudowano pomnik upamiętniający zamordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Borzęcina Dolnego

Nowy pomnik, upamiętniający mieszkańców Borzęcina Dolnego pomordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej wybudowała Gmina Borzęcin na Cmentarzu Parafialnym w Borzęcinie Dolnym. Stało się to możliwe dzięki dotacji pozyskanej na ten cel z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 30 tysięcy złotych. Prace budowlane, po uprzednim opracowaniu projektu przez Pracownię Architektoniczną Ewa Bień z Tarnowa, wykonał Zakład Budowlano-Kamieniarski „Granpek” z Tymowej. Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 31 tysięcy 980 złotych.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Borzęcin w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak podpisał z Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie porozumienie na wykonanie nowego nagrobka na mogile wojennej trzech ofiar terroru hitlerowskiego, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Borzęcinie Dolnym. W mogile tej spoczywają: Stanisław Rogóż (22 IX 1922 r. - †9 V 1943 r.), Eugeniusz Sobota (4 XI 1922 r. - †9 V 1943 r.) i Józef Stolarz (24 XI 1911 r. - †14 III 1944 r.).

- Poprzedni pomnik znajdował się w złym stanie technicznym. Informowała o tym wielokrotnie Pani Janina Oleksy, monitując w sprawie m.in. za pośrednictwem pism do różnych urzędów i instytucji. Starania w tym zakresie trwały wiele lat, aż w końcu dzięki przychylności Wojewody Małopolskiego zakończyły się oczekiwaną realizacją zadania – mówi Franciszek Siudut, inspektor w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Prace związane z budową nowego pomnika zrealizowano przy akceptacji i współpracy z rodzinami pomordowanych. Ostateczna propozycja projektu została zaakceptowana przez pod koniec października 2017 roku przez: Janinę Oleksy, Stanisława Stolarza, Władysławę Nabiał i Mirosława Pitrę.            

(rb)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com