Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Fundusz Sołecki na dłużej niż rok  (bap)  2018-06-21

Fundusz Sołecki na dłużej niż rok

Rada gminy podejmując uchwałę o powołaniu funduszu sołeckiego i wyodrębnieniu na jego rzecz środków z budżetu gminy nie może ograniczyć czasowo jego istnienia. Taka uchwała ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

W dniu 27 października 2017 r. rada gminy podjęła uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego. Zgodnie z jej treścią wyodrębnienie środków budżetowych na fundusz sołecki nastąpić miało wyłącznie na 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa badając uchwałę uznała, że tego rodzaju postanowienie stanowi naruszenie art. 2 ust. 3 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (DzU z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga w drodze uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Oznacza to, że wspomniana uchwała wyraża zgodę lub odmawia jej udzielenia na stworzenie funduszu.

Rada gminy nie może zatem ograniczyć decyzji o powołaniu funduszu sołeckiego do jednego roku budżetowego. Jeśli natomiast taka decyzja zapadnie, to stanowić będzie istotne naruszenie prawa, a w szczególności art. 2 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. Zgodnie z nim decyzja o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego nie podlega ograniczeniom czasowym. Zasadą jest, że taka uchwała ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie badając uchwałę podjętą przez radę gminy stwierdziło jej nieważność w części odnoszącej się do wyodrębnienia środków w budżecie na fundusz sołecki wyłącznie do jednego roku budżetowego.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, nr 20.131.2017.

Paulina Sobczyk

źródło: wspolnota.org.pl


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com