Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Samorządy w powiecie brzeskim - biedne czy zamożne?  (Zb. Stós)  2018-07-22

Samorządy w powiecie brzeskim - biedne czy zamożne?

Kilka dni temu portal wspólnota.org.pl opublikował raport "Najbogatsze samorządy - ranking za rok 2107" - opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezentując wspomniany raport Andrzej Gniadkowski, redaktor portalu, napisał: "Wskaźniki finansowe to dobra ilustracja kondycji polskich samorządów, ale już przed rokiem mieliśmy odczucie, że trochę się pod tym względem zmieniło. Wskaźniki są nadal ważne, ale być może równie ważna jest atmosfera wokół samorządności. Pojawiają się nowe regulacje ingerujące w autonomię władz lokalnych. Po wcześniejszych decyzjach odnoszących się do <odsamorządowienia> wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i jeszcze kilku innych instytucji, ograniczeniu swobody gmin w zakresie decyzji o sieci szkolnej pojawiły się zapowiedzi odebrania części uprawnień w planowaniu przestrzennym w związku z programem Mieszkanie Plus. Nie wypowiadamy się na temat tego, czy to dobry program, ale nie mamy wątpliwości, że osłabianie i tak wątłych kompetencji samorządów w zakresie ładu przestrzennego jest bardzo groźne.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych takie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ dużej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu, ale jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (<zamożność>) – tłumaczy profesor Paweł Swianiewicz, współautor rankingu.

Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane janosikowe. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych – chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków.

Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej."

Jak w tym rankingu wypadły powiat brzeski i poszczególne gminy powiatu?

Gminy Borzęcin i Szczurowa poprawiały swoje pozycje w rankingu ogólnopolskim w ostatnich dwóch latach, Gmina Iwkowa i Gnojnik wzrost zanotowały w roku ubiegłym. Natomiast Gminy Brzesko, Czchów i Dębno spadły w swoich kategoriach na dalsze miejsca.

Bardzo drastyczny spadek zanotowały w swoich kategoriach gminy Dębno i Brzesko, które z pozycji w środku "stawki" zajmowanej w roku 2016 w roku następnym spadły odpowiednio o 486 i 76 pozycji. W efekcie gmina Dębno znalazła się w gronie 11% najbiedniejszych samorządów w kategorii gmin wiejskich a gmina Brzesko w kategorii miast powiatowych znalazła się w gronie 30% najbiedniejszych samorządów w Polsce. Czchów, mimo spadku w rankingu o 26 pozycji, w dalszym ciągu znajduje się w grupie 18% najzamożniejszych samorządów w kategorii "Miasta inne".

Pozwoliłem sobie na podstawie tego raportu wykonać kilka wykresów w celu zobrazowania zmienności zamożności lokalnych samorządów na przestrzeni ostatnich 14 lat.

Ciekawie wygląda porównanie zamożności samorządów pomiędzy gminami powiatu brzeskiego.

Gminy powiatu brzeskiego -Zamożność per capita w roku 2017 (w zł)
Gminy powiatu brzeskiego w rankingu ogólnopolskim
"Zamożność per capita"

Miasto i Gmina Brzesko – pozycja w kategorii „Miasta Powiatowe”

Sklasyfikowano 267 stolic powiatów – bez miast na prawach powiatuMiasto i Gmina Czchów - pozycja w kategorii „Miasta Inne”
(Sklasyfikowano 590 miast)Pozostałe gminy pow. brzeskiego - pozycja w kategorii
„Gminy Wiejskie”
(Sklasyfikowano 1555 gmin)W omawianym rankingu analizowano także zamożność powiatów. Jak widać na zamieszczonym wykresie, powiat brzeski po wydostaniu się z "dołka" w 2010 r. ubożeje powoli z roku na rok i obecnie należy do 16 % najbiedniejszych powiatów w Polsce. W roku 2017 dochód powiatu per capita wynosił 584.23 zł i stanowił ok. 20% średniego dochodu gmin powiatu.

Powiat brzeski w kategorii "Powiatów"
Ilość powiatów w Polsce = 314


Cały ranking do pobrania  >>>

Zachęcam także czytelników portalu do zapoznania się z artykułem "Tendencja rozwoju społeczno-gospodarczego gmin powiatu brzeskiego w latach 2010-2017.", który zamieściłem w listopadzie 2017r. czytaj »

Opracował Zbigniew Stós

źródło: www.wspolnota.org.pl

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com