Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Geologia biblijna czyli TAK dla zawartych w Starym Testamencie opowieści.  (Janina Daniłowska)  2019-01-05

Geologia biblijna czyli TAK dla zawartych w Starym Testamencie opowieści
o wydarzeniach związanych z dziejami narodu izraelskiego.


Kataklizm jakim był biblijny potop potwierdzają badania geologiczne prowadzone przez misje: turecko-belgijsko-polską w latach 80-tych XX wieku !

Powszechnie znana, przejmująca historia biblijnego Lota-jedynego sprawiedliwego w Sodomie na ,która "Bóg spuścił deszcz siarki i ognia" r ó w n i e z  znajduje potwierdzenie w badaniach geologicznych! Zjawisko to miało miejsce w południowej części Morza Martwego, które znajduje się na styku płyt tektonicznych: arabskiej i afrykańskiej, które w wyniku tarcia o siebie powodują występowanie zjawisk opisanych w Starym Testamencie.

Siarka i  ogień latający w powietrzu to przejmujący opis zjawisk wulkaniczno-tektonicznych.
Grozą wieją przewidywania geologów, którzy twierdza, że podobne zjawisko możne wystąpić (rany boskie) w niedalekiej przyszłości okolu roku 2020 z winy strefy tektonicznej,zdolnej do groźnych wybuchów wulkanicznych.

A co z zona Lota zamieniona w slup soli? Tu nie ma kropki nad i ! P r z y p u s z c z a   się, że mogła wpaść do Morza Martwego charakteryzującego się niezwykle mocnym zasoleniem i po wyrzuceniu przez fale na brzeg stalą się slupem soli?
 
Naukowa próba wyjaśnienia nadprzyrodzonych możliwości Mojżesza: "uderzył laską w skałę i popłynęła z niej woda"jest tłumaczona przez geologów obecnością skal gipsowych z widocznymi na nich pęknięciami, w których gromadzi się woda. Przy uderzeniu w skałę możliwe jest wylanie się ogromnej ilości wody, jako, że jest to rejon tektoniczny z występującymi tu rożnymi zjawiskami.

Precyzyjne badania wyjaśniają również fenomen "krzewu gorejącego", który wydziela olejki eteryczne samozapalające się".
 
"Cud" rozstąpienia się Morza Czerwonego geolodzy tłumacza potężnymi ruchami tektonicznymi w Zatoce Sueskiej, które powodują rozstępowanie się morza co umożliwiło Izraelitom bezpieczne przejście.

Warto wiec przy lekturze Biblii zastanowić się nad ponadczasowym przesłaniem  św. Augustyna, wybitnego teologa i filozofa: "nie próbuj zrozumieć abyś  uwierzył, u w i e r z   a  zrozumiesz''.

Na szczęście, sceptykowi, który myśli "wątpię wiec jestem" nauka dostarczyła solidnych dowodów, ze Biblia mówi  p r a w d e !

Janina Daniłowska

Od admina: Informacja dotyczy wykładu prof. dr. hab. Macieja Pawlikowskiego, wygłoszonego w RCB-K w Brzesku, w dniu 2 stycznia.

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com