Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Brzesko na 173 miejscu rankingu wydatków mieszkańców na usługi komunalne.  (Zb. Stós)  2019-01-27

Brzesko na 173 miejscu rankingu wydatów mieszkańców na usługi komunalne.

Brzesko na 173 miejscu rankingu wydatków komunalnych mieszkańców miast powiatowych organizowanym przez firmę Curulis – Doradztwo Samorządowe. Wykonawcy rankingu pod uwagę wzięli dane z 339 jednostek. Ocena dotyczyła przeciętnej polskiej rodziny w roku 2018 w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, komunikacja publiczna i strefy płatnego parkowania.

Liderem rankingu zostało Miasto Kozienice  z  rocznymi  wydatkami  na  analizowane  usługi  komunalne  na  poziomie 1 310,41 zł, zaś najniżej uplasowało się Miasto Tarnowskie Góry, gdzie łączne  wydatki na  usługi komunalne  wyniosły 3 909,42 zł. Różnica rocznych kosztów pomiędzy  najtańszym  a  najdroższym miastem  wynosi  prawie  2 600  zł,  co wskazuje na duże dysproporcje i świadczy o różnych strategiach zarządzania w zakresie tych samych usług. Średnie wydatki na usługi komunalne w miastach powiatowych wynoszą 2 764,06 zł/rok.

Brzesko uplasowało się na początku drugiej połowy tabeli z rocznymi wydatkami na usługi komunalne na poziomie 2 765,81 zł.

Wśród miast powiatowych województwa małopolskiego niższe wydatki ponoszą mieszkańcy Wadowic (19 miejsce), Miechowa (22), Gorlic (46), Tarnowa (102), Bochni (103), Olkusza (104), Suchej Beskidzkiej (107) i  Dąbrowy Tarnowskiej (147).

Więcej od mieszkańców Brzeska płacą mieszkańcy Proszowic (182), Zakopanego (192), Nowego Sącza (201, Wieliczki (223), Oświęcimia (224), Krakowa (236), Limanowej (251), Nowego Targu (267),  Myślenic (299) i  Chrzanowa (301).Zestawiając powyższe dane ze średnim miesięcznym  wynagrodzeniem  netto wynoszącym  w  I  kwartale  2018  roku około 3 060 zł, można wnioskować, że miesięczny   dochód  rozporządzalny przeciętnej rodziny (2 osoby dorosłe) po uwzględnieniu powyższych kosztów wynosi około 5 890 zł.
Zgodnie  z  przyjętym  modelem   przeciętna rodzina żyjąca w mieście powiatowym najwięcej wydaje na wodę i ścieki (średnio 47%), w dalszej kolejności na komunikację publiczną (31%) oraz wywóz odpadów komunalnych (18%). Podatek od nieruchomości oraz opłata parkingowa stanowi nieznaczny odsetek łącznych kosztów rodziny.


Ceny za wodę i ścieki

W raporcie nie podano na  którym miejscu znalazło się Brzesko, gdzie cena wody wynosi 4,62 zł./m3 a cena ścieków 7,96 zł./m3. Obie ceny są cenami brutto (z 8% VAT). Razem mieszkaniec Brzeska płaci z m3 wody i ścieków 12,58 zł. (źródło: rpwikbrzesko.com.pl)


 


Opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Statystyczny Polak wytwarza średniorocznie 303 kg odpadów, to o połowę mniej niż Niemiec (625 kg), Duńczyk (789 kg) czy Cypryjczyk (638 kg). Nie zachwyca jednak poziom segregacji na tle innych krajów UE statystyczny Europejczyk poddaje segregacji średnio 150 kg odpadów rocznie, zaś Polak zaledwie 53 kg. W Polsce produkuje się średnio 8,7 mln ton komunalnych odpadów zmieszanych i tylko 2,9 mln ton komunalnych odpadów segregowanych.

Autorzy raportu uważają, że występują duże dysproporcje w zależności od metody kalkulacji. Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  określa ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach.  Opłata  może  być   ustalana między innymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą nieruchomość, powierzchnię  użytkową  mieszkania  czy ilość zużytej wody.

Z raportu wynika, że "opłata pobierana od mieszkańca,  choć  jest  najpopularniejszą metodą stosowaną przez JST w Polsce,  powoduje  jednak  największe dysproporcje i rozbieżności. Wydaje się  więc  być  najmniej  sprawiedliwą metodą kalkulacji"

Najtańszą metodą kalkulacji jest ryczałt od powierzchni użytkowej mieszkania.

Najbardziej sprawiedliwą metodą wydaje się być kalkulacja oparta o ilość zużytej wody.

W raporcie nie podano które miejsce w tek kwalifikacji zajeło Brzesko, gdzie opłata za odbiór odpadów komunalnych obliczana jest w zależności od wielkości gospodarstwa. (źródło: mzgm.brzesko.pl)

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych gmin w Polsce. Szacuje się, że wpływy gmin z tytułu podatku od nieruchomości stanowią ~70% dochodów własnych, które z kolei świadczą o poziomie ich samodzielności finansowej.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków i budowli przy czym najpowszechniejszym rodzajem nieruchomości podlegającym opodatkowaniu w każdym gospodarstwie domowym jest powierzchnia mieszkalna (budynek mieszkalny).


W Brzesku stawka podatku od budynków mieszkalnych wynosi 0,57 zł/m2 powierzchni użytkowej  (źródło:  UCHWAŁA  NR XXXII/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wysokości  stawek  podatku  od nieruchomości)

Ceny za komunikację publiczną

W raporcie ograniczono się do podania ogólnych informacji na temat średnich kosztów opłat za komunikację miejską i wydatków rodziny na komunikację publiczną w zależności od województwa.

W Brzesku, cena normalnego biletu jednorazowego zależy od ilości przejechanych stref i waha się od 1,80 zł  do 2,60 zł. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 2 stycznia b.r. osoby, które ukończyły 70 rok życia mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ich wiek i tożsamość). (źródło: mpkbrzesko.pl).

Opłaty za parkowanie.

Chcąc zwiększyć rotację parkujących  pojazdów  oraz zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, ustawodawca umożliwił tworzenie tzw. stref płatnego parkowania. W lipcu 2018 r. funkcjonowały one w niespełna 200 miastach powiatowych w Polsce, a wysokość opłat za pierwszą godzinę kształtowała się pomiędzy 0 zł a 3 zł. O ile minimalna wysokość opłaty nie została zdefiniowana, o tyle w art. 13b ust.  4  ustawy  o  drogach  publicznych wskazano,  że  opłata  za  pierwszą  godzinę postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania nie może przekroczyć 3 zł. Należy przy tym wskazać, że w jedynie 23 miastach funkcjonowały  maksymalne  ustawowe  stawki za pierwszą godzinę postoju, przy czym 8 z nich było miastami wojewódzkimi.

Średnia cena  za postój  w strefie płatnego  parkowania  w  miastach  powiatowych wynosi 1,13 zł, natomiast średni koszt  postoju  jednogodzinnego  w  miastach powiatowych, w których funkcjonują strefy płatnego parkowania kształtuje się na poziomie 1,93 zł.

W Brzesku opłata parkingowa wynosi: 1 zł za pierwsze 30 min., 2 zł za pierwszą godzinę 10 zł za dzienne parkowanie. (źródło: sportbrzeski.pl)

Pełen raport (w formacie pdf)  tutaj »

źródło: www.curulis.pl

Opracował: Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com