Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Raport o stanie oświaty na terenie Gminy Brzesko z uwzględnieniem aktualnych danych demograficznych.  (bap)  2019-02-05

Poniższy raport będzie omawiany na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej (pkt.4 porządku obrad).

Proponowany porządek obrad sesji:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Analiza projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Brzesko do nowego ustroju szkolnego – zapoznanie się ze stanowiskiem Kuratora Oświaty w tym zakresie – podjęcie uchwały w sprawie Ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r.
  3. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko – zapoznanie się z  Raportem o stanie oświaty na terenie Gminy Brzesko   z uwzględnieniem aktualnych danych demograficznych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Przekształcenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku, polegającego na utworzeniu w jego miejsce oddziałów wyniesionych Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku;
  5. Zamknięcie obrad sesji.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com