Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Kontynuują 145 - letnie tradycje  (Małgorzata Toboła)  2019-02-21

Kontynuują 145 - letnie tradycje

Sto czterdzieści pięć lat temu, 24 lutego 1874 roku w Sądzie Rejonowym w Krakowie, pod liczbą porządkową 349, zostało zarejestrowane Towarzystwo Zaliczkowe Spółdzielni z Nieograniczoną Poręką w Brzesku. Spadkobiercą i kontynuatorem chlubnych tradycji spółdzielczości bankowej jest Bank Spółdzielczy  w Brzesku. Jest to, jak notują historycy, jedna z najstarszych instytucji bankowych w Małopolsce.

Obchody 145 - lecia Banku rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez ks. dr Marka Jawora w kościele pw. Jakuba Ap. Starszego w sobotę, 16 lutego o godzinie 15.00. Zgromadzeni dziękowali Bogu za minione lata oraz modlili się w intencji zmarłych pracowników, a po Eucharystii celebrans pogratulował pracownikom Banku z Panem Prezesem mgr. inż. Lechem Pikułą na czele oraz członkami  Zarządu i Rady Nadzorczej tak szacownego jubileuszu i życzył następnych 145 lat działalności.
Druga, mniej oficjalna część uroczystości odbyła się w restauracji Pawilon, gdzie gości powitał przewodniczący Rady Nadzorczej Banku mgr Adam Zydroń. Pan Przewodniczący,  między innymi,  w ciepłych słowach zwrócił się do emerytowanych pracowników banku, a czynnym zawodowo, oprócz bardziej osobistych powinszowań, życzył dodatnich bilansów, wysokich stóp procentowych i zawsze przyjaznych klientów.Następnie członek Rady Nadzorczej Banku, dr Piotr Duda przypomniał  w zarysie historię Banku, chronologicznie „piątej placówki galicyjskiej”.

 - W ciągu 145 lat działalności zmieniała się nazwa Banku:  najpierw było to Towarzystwo Zaliczkowe Spółdzielni Rejestrowanej z Nieograniczoną Poręką, , po II wojnie światowej, w latach 50 - tych   - Gminna Kasa Spółdzielcza, potem Spółdzielnia Kasy Oszczędności i Pożyczek,  a od 1966 roku – Bank Spółdzielczy  w Brzesku, która to nazwa funkcjonuje do chwili obecnej – powiedział dr Piotr Duda, w którego kręgu zainteresowań jako historyka znajduje się także szeroko rozumiana spółdzielczość i ruch ludowy. Dr Duda wspomniał również o jeszcze jednym aspekcie działalności Banku Spółdzielczego tj. działalności pozafinansowej, działalności służącej pożytkowi społecznemu:  – Kiedy w czasie II wojny światowej Niemcy pozwolili bankowi  jako jednej z nielicznych instytucji kontynuować działalność, pracownicy placówki wydawali zaświadczenia o pracy, dzięki czemu uratowali część brzeszczan przed wywózką w głąb Rzeszy Niemieckiej do pracy przymusowej.  Ważnym zadaniem Spółdzielni brzeskiej było niesienie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnym położeniu oraz wykorzystanie możliwości jawnego działania dla potrzeb ruchu oporu – dodał.Instytucja ta, związana jak określił ks. Marek Jawor z człowiekiem już od czasów fenickich, także współcześnie nie skupia się tylko i wyłącznie na usługach ściśle finansowych. W pierwszych  latach powojennych działalność Banku przybierała różne formy, nie zawsze było to udzielanie kredytów pieniężnych. Indywidualne gospodarstwa rolne otrzymywały pożyczki w postaci ziarna siewnego, ziemniaków sadzeniaków, nawozów sztucznych, materiałów budowlanych czy żywego inwentarza.

BS - jako najstarszy bank w Brzesku obronną ręką przeszedł przez trudne lata transformacji ustrojowej, spełniając stawiane mu wymagania i z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki. Elastyczny w środowisku lokalnym, błyskawicznie reaguje na jego  potrzeby  i oczekiwania, dzięki czemu zyskuje zaufanie klientów, co z kolei przekłada się na wzrost parametrów ekonomicznych placówki.


Jubileusz 100 lecia Banku Spółdzielczego w Brzesku. Restauracja „Pawilon” 1974 r.
źródło: J. Burlikowski,  Kronika Powiatu Brzeskiego 1974-1975

Obecnie oprócz działalności finansowej Bank kontynuuje wynikającą z  idei spółdzielczości działalność filantropijną, wspierając instytucje pozarządowe funkcjonujące na tym samym terenie co dany bank. Warto zauważyć, że w całej historii brzeskiej placówki nie było takiej sytuacji, żeby pomoc nie była przynajmniej raz udzielona zwracającemu się o nią podmiotowi.

Jest zatem co świętować i gratulować tej placówce bankowej  i jej pracownikom, Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej i życzyć oby jak najdłużej i najowocniej kontynuowała tradycje spółdzielcze na naszym terenie z korzyścią dla siebie i społeczności lokalnej.

Spotkanie rocznicowe uświetnił okolicznościowy tort, a pozostała część wieczoru upłynęła na wspólnej zabawie obecnych i byłych pracowników Banku Spółdzielczego Brzesko.


Małgorzata Toboła


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com