Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

„Halina Srokówna - życiorys pisany fotografiami”  (Barbara Leszczuk)  2019-03-19

„Halina Srokówna - życiorys pisany fotografiami”

Na fotografii "Przyjęcie nowych członków do Sodalicji Mariańskiej 9 VI 1929 r", zamieszczonej w artykule "Nieznane fotografie uczniów Gimnazjum w Brzesku - maturzystów z roku 1930", rozpoznałam dziewczynę z warkoczami. Wiem, że używała imienia Hala, ponieważ w zbiorach rodzinnych mam jej 2 zdjęcia z dedykacjami podpisanymi tym imieniem. Natomiast w rocznikach szkolnych z tego okresu nie znalazłam żadnej Haliny, gdyż imię ucznia oznaczano tylko pierwszą literą.

Na pełne imię i nazwisko trafiłam przypadkowo przeglądając na portalu wspomnienia o rodzinach Fortunów i Korzeniowskich,
czytaj » w części DODATEK (zdjęcie po lewej). Porównując z posiadanym zdjęciem nie mam już wątpliwości, że jest to Halina Srokówna, córka znanej pokoleniom mieszkańców Brzeska właścicielki atelier fotograficznego, Marii Srokowej, więcej ».


Hala Srokówna 1931r.
(
z arch. rodziny Korzeniowskich »)
Hala Srokówna
(z arch. rodzinnego  Barbary Leszczuk)

Halina, wg gimnazjalnego wykazu maturalnego z roku 1930/31 urodziła się w Brzesku 2 lipca 1912 roku jako Helena Jadwiga Sroka. Czyli w papierach Helena, a na co dzień Halina!

Będąc córką znanej fotografki miała bardzo dużo zdjęć i idąc tym tropem trafiłam do krakowskiego Muzeum Fotografii, gdzie jest około 40 fotografii przedstawiających rodzinę Sroków, być może przekazanych przez kogoś z rodziny, choć błędy w datowaniu mogą temu przeczyć. Są zdjęcia stare, bez podania autora, ale większość pochodzi już z atelier samej Marii Srokowej, więcej ».

Zdjęcia są bardzo ciekawe, ale najciekawsze są napisy na ich rewersach, bo częściowo dzięki nim udało mi się odtworzyć krótki życiorys Haliny Srokównej pisany fotografiami.

Halina miała rodzeństwo - młodszą siostrę Irenę, urodzoną prawdopodobnie w 1913 roku.


Sroka Maria z dwiema córkami 1920-25

Serie zdjęć dziecięcych Ireny kończy portret powstały w okresie 1928-30. Opis na rewersie informuje, że to jest ostatnie jej zdjęcie przed tragiczną śmiercią w dniu 22.07.1930 roku. Zmarła będąc uczennicą 3-ej klasy Seminarium Nauczycielskiego. Co ciekawe rewersy zdjęć Ireny są opatrzone słowami "zmarła tragicznie”. Nie wiem jaki był napis na grobowcu w 1931 roku, natomiast po przebudowie na obecnym są słowa ze „zmarła nagle”. Co kryje się za tymi słowami? Nie wiem.

Sroka Irena, portret, 1928-1930 Srokowie, grobowiec rodzinny, 1931-1939


Halina miała też jeszcze młodszego brata, Tadeusza.

Tadeusz Sroka w pierwszym rzędzie, pierwszy od prawej.Halina i Tadeusz,
dzieci Marii i Tomasza Sroków

1919-1921
źródło: "Członkowie małopolskiego Chóru w Brzesku - rok 1937"

Sroka Tadeusz Marian ur 12.04.1915 roku w Wagstadt. Podczas I Wojny Światowej wielu mieszkańców Galicji uciekając przed działaniami wojennymi przenosiło się z rodzinami w głąb Cesarstwa Austro-Węgierskiego, więcej ». Najprawdopodobniej Maria i Tomasz Srokowie zatrzymali się na terenie obecnych Czech, niedaleko Nowego Jiczyna, w mieście Wagstadt (obecnie Bilovec), gdzie przyszedł na świat Tadeusz. Maturę zdał w 1935 r. również w Gimnazjum w Brzesku.

W 1921 roku Hala przystąpiła do Pierwszej Komunii.


Sroka Halina w stroju do Komunii Św., 1921

Podczas nauki w gimnazjum należała do najlepszych uczennic, co potwierdzają dostępne w Internecie roczne sprawozdania dyrekcji gimnazjum. Od IV klasy jej średnią roczną oceną było bdb, wynik rzadko spotykany.

W 1929 roku wstąpiła do Sodalicji Mariańskiej, a równocześnie (wg informacji o historii Brzeskiego Liceum, czytaj »

…. Halina Srokówna była pierwszą drużynową założonej we wrześniu 1929 r. (przez prof. Józefę Pisztkówną) I Drużyny Harcerek im. Zofii Chrzanowskiej….


Drużyna harcerek w Gimnazjum w Brzesku w 1930r.
Hela Srokówna (1 rząd, 3 od lewej), Janina Kaczmarowska (4 rząd, 3 od lewej).
Opiekunka - prof. Józefa Pisztkówna
(
z arch. rodziny Korzeniowskich »)

Najprawdopodobniej brała czynny udział w szkolnym życiu artystycznym, o czym może świadczyć zdjęcie zapewne z szkolnego przedstawienia. Tu razem z Zdzisławem Gdowskim, moim tatą.

Hala Srokówna i Zdzisław Gdowski

W roku 1935 Halina wyszła za mąż za Cezarego Murskiego.

Murscy (Halina i Cezary) portret ślubny, 1935

Jej mąż, Cezary Murski (12.08.1909 - 17.04.1986) absolwent wydziału hutniczego na AG w Krakowie od 1935 r. był związany z rozwojem i odbudową przemysłu hutniczego w Polsce. Ponieważ działalność zawodową związał ze Śląskiem i Politechniką Śląską w Gliwicach, gdzie był wykładowcą, małżeństwo przeniosło się na Śląsk.

Dzięki fotografiom w Muzeum wiadomo, że Halina i Cezary Murscy mieli dwóch synów:

Jerzego


Murski Jerzy, 1935-1946

i Zbigniewa, który p
rawdopodobnie wraz z rodziną mieszka w jednym z krajów Skandynawskich.


Murski Zbigniew, 1939-1948

oraz córkę Barbarę.


Barbara Murska - Kowalska
 (21.03.1940-24.5.1998)


Na temat Hali po maturze i zamążpójściu nie udało mi się znaleźć więcej żadnych udokumentowanych informacji.  Zmarła w Katowicach w dniu 9 października 1995r. i tam jest pochowana obok męża i córki.

Barbara Leszczuk

Materiał powstał przy współpracy graficznej Ewy Leszczuk oraz wykorzystaniu artykułów opublikowanych na portalu brzesko.ws oraz następujących źródeł:

- Zbiory Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
- Sprawozdanie  Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Brzesku za rok szkolny 1930-1931
- Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzesku za rok szkolny 1935-1936
- Kronika 60–lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1945–2005 (str.67)
- Biuletyn AGH Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 16 MARZEC 2019


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com