Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Katolickie Kościoły Wschodnie - wykład mgr Jakuba Fendrycha  (Janina Daniłowska, Jan Pietrusiński)  2019-03-28


Katolickie Kościoły Wschodnie - wykład mgr Jakuba Fendrycha

To nie przypadek, o którym  zwykło się mówić, że "rządzi światem", ale demony drzemiące w ludzkich umysłach, umiłowanie władzy doprowadziły do głębokich podziałów w Kościele.

Zachód, co potwierdza historia  był światem łaciny i kultury rzymskiej, na wschodzie dominowała greka i wpływy kultury śródziemnomorskiej. Tu leży przyczyna narastającego konfliktu, który m.i. doprowadził do wielkiej schizmy wschodniej, początkowo postrzegany jako wynik prywatnego konfliktu między hierarchami
dopóki w dzieje Kościoła nie wkroczyła polityka!

Można zaryzykować (śledząc dzieje Kościoła) twierdzenie, że argumenty t e o l o g i c z n e służyły za fasadę kryjącą prawdziwe intencje walczących o prymat (sic!)Katolickie Kościoły Wschodnie - temat wykładu wygłoszonego przez mgr JAKUBA FENDRYCHA, na brzeskim UTW czyli te, które uznają prymat Papieża zasiadającego na Piotrowym tronie, posiadają autonomię z zaznaczeniem różnic:
  • w sprawowaniu liturgii
  • w sakramentalnej i kanonicznej dyscyplinie
  • używanej terminologii
  • tradycyjnej modlitwie
  • praktykowaniu pobożności

Szczegółowe omówienie wymienionych różnic wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu Historii Kościoła. Niniejszy tekst ma charakter informacyjny, być może inspirujący do skorzystania z literatury  opisującej ten temat. 
Na koniec ciekawostka, może nieznana szerszemu ogółowi?
Jezus Chrystus - nasz Mistrz i Nauczyciel, oraz autor "ironii sokratejskiej" w znanym brzmieniu "wiem, że nic nie wiem" nie pozostawili po sobie ani   j e d n e g o pisanego słowa, musiała być wielka moc w tym co głosili, co przetrwało i trwać będzie na wieki!

Naukę Jezusa - święty depozyt przekazali potomności Apostołowie, o Sokratesie  nie zapomniał Jego wierny
uczeń Platon.

Tekst: Janina Daniłowska
Zdjęcia: Jan Pietrusiński


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com