Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Recenzja książki "Maszkienice: z przeszłości do współczesności 1336-2018"  (Leokadia Rudek)  2019-04-23

Recenzja książki "Maszkienice: z przeszłości do współczesności 1336-2018"

Na początku 2019 roku zakończono prace nad publikacją „Maszkienice: z przeszłości do współczesności 1336-2018” autorstwa Wojciecha Legutko. Już w najbliższym czasie rozpocznie się promocja wydawnictwa. Pan Legutko podjął się spisania najważniejszych wydarzeń z dziejów wioski w skompresowanej formie, co stanowi w pewnym sensie kontynuację prac prof. Franciszka Bujaka nad utrwalaniem historii miejscowości.

Publikacja na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorna, liczy sobie zaledwie 50 stron tekstu bogato ilustrowanego fotografiami archiwalnymi. Należy jednak oddać autorowi, że w jednym, finalnym zbiorze faktów historycznych zgromadził kompilację najważniejszych wydarzeń od najwcześniejszych dziejów wsi Maszkienice, aż do współczesności, bazując m.in. na lokalnych źródłach archiwalnych.Zaletą tej książki jest również zaprezentowanie w jednym tomie wszystkich organizacji wiejskich, które dotąd nie posiadały wspólnej platformy prezentującej ich historię i działania. Zestawione razem w tej publikacji, dają szeroki obraz starań jakie mieszkańcy od pokoleń wkładają w pracę na rzecz organizacji lokalnych, a za ich pośrednictwem na rzecz całej społeczności. Ważnym elementem książki jest zbiór biogramów Maszkieniczan, pośród nazwisk znanych nam działaczy społecznych i politycznych z okresu przedwojennego znajdziemy również takie nazwiska jak: por. Józef Wolnik, poseł Jacek Bujak, Stanisław Węgrzyn i Wojciech Wojdak.

Dodatkowym atutem są zaprezentowane w bogatym wyborze archiwalne zdjęcia, z których większość nie była wcześniej szeroko publikowana. Przypominają nam one twarze tych, którzy przed laty mieli wpływ na rozwój naszej miejscowości i zadbali o to abyśmy dzisiaj mogli być dumni z jej obecnego stanu.

Książka ma również pewne niedostatki. Pracując na co dzień z licznymi publikacjami historycznymi dostrzegam brak bibliografii załącznikowej. Stało się to ze szkodą dla autora, gdyż jego praca nie opierała się jedynie na czytaniu lokalnych kronik i trudno ocenić zasięg historycznych poszukiwań.

Dzieło, niestety, ma skrótową formę, pozostawia to w czytelniku wielki niedosyt. Szczególnie gdy mamy w pamięci obszerne monografie profesora Franciszka Bujaka. Publikacje te, powstałe na początku XX wieku, kompleksowo prezentowały wszelkie zapiski historyczne dotyczące miejscowości oraz stan rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Profesor włożył wiele wysiłku w stworzenie kierunku badań, jakim była historia gospodarcza. Wybitne są jego prace monograficzne poszczególnych miejscowości, w tym Maszkienic. Osiągnięcia prof. Bujaka wpływają na ocenę nowo powstających publikacji historycznych związanych z Maszkienicami. Pozostaje mieć nadzieję, że rozpoczęta praca badawcza znajdzie kontynuację, a książka „Maszkienice: z przeszłości do współczesności 1336-2018” zostanie rozszerzona, niezależnie od formy publikacji.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, uważam że powstało cenne dzieło edukacyjne, które zapewne przyda się każdemu uczniowi w ugruntowaniu wiedzy o swojej miejscowości i miejmy nadzieję wejdzie w skład każdej domowej biblioteczki w maszkienickich domach. Jak pisze sam autor, celem publikacji było zainspirowanie czytelników do głębszego poznania lokalnej historii. Sądzę, że cel ten ma szansę być osiągnięty. Podane fakty i daty uzupełnione fotografiami zainspirują niejednego do dalszych poszukiwań. Sama publikacja jest niezaprzeczalnie formą oddania honoru wszystkim Maszkieniczanom, którzy nie pozostawali obojętni na losy swojej miejscowości. Druk ma niezaprzeczalnie trwalszy charakter od publikacji zamieszczanych w sieci, dlatego życzę autorowi jak i Towarzystwu Domu Ludowego Wsi Maszkienice, aby książka dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców.

Zachęcam do lektury i mam nadzieję, że publikacja będzie wykorzystywana przez nauczycieli, bibliotekarzy i innych animatorów kultury do szerzenia wiedzy o historii Maszkienic.

Leokadia Rudek


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com