Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Mieszkańcy Małopolski najczęściej są odkrywcami, szefami i marzycielami  (Marcin Grządka)  2019-07-17

Mieszkańcy Małopolski najczęściej są odkrywcami, szefami i marzycielami - wyniki ogólnopolskiego badania charakterów pisma.

Firma Schneider przeprowadziła wraz z agencją Biuro Podróży Reklamy ogólnopolskie badanie charakteru pisma Polaków. Wynika z niego m.in. że mieszkańcy województwa małopolskiego charakterologicznie najczęściej są odkrywcami (23%), szefami (20%) i marzycielami (16%), natomiast najmniej wśród mieszkańców Małopolski jest organizatorów i rozmówców (po 7%), perfekcjonistów (8%) oraz realistów (13 %).

Wśród kobiet w Małopolsce najwięcej jest odkrywczyń (21%) , szefowych (20%) oraz marzycielek i realistek (po 15%).
Mężczyźni w Małopolsce to z kolei najczęściej odkrywcy (27%), szefowie i marzyciele (po 19%) oraz stratedzy (12%).

W skali całego kraju najwięcej jest wśród nas szefów (26%), odkrywców (19%), realistów (14%) i marzycieli (13%), strategów (10%), organizatorów (7%), perfekcjonistów (5%) i rozmówców (5%). Procentowość odzwierciedla ogólne tendencje charakterystyczne dla populacji ludzkiej.

Najchętniej badali swój charakter pisma Polacy z wykształceniem wyższym i średnim (odpowiednio 46% i 45%), a najmniej chętnie osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (odpowiednio 2% i 7%).

Badanie wciąż trwa i można wziąć w nim udział jeszcze do końca sierpnia. Wystarczy napisać odręcznie podane przez organizatorów zdanie i przesłać je w formie skanu poprzez stronę www.literyicharaktery.pl. Wynikiem przyporządkowania swojego charakteru pisma do jednego z typów osobowości można będzie dzielić się w social mediach.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 1150 Polaków w maju i czerwcu 2019 r. i polegało na zbadaniu przesłanych poprzez stronę internetową www.literyicharaktery.pl próbek pisma do organizatorów akcji i przyporządkowania ich do danego profilu charakteru: szef, odkrywca, realista, marzyciel, strateg, organizator, perfekcjonista oraz rozmówca. Każdy z profili zawierał opis danego typu osobowości.

Szef to osoba, której pismo jest prostopadłe. Została ona określona jako logicznie myśląca, charakteryzująca się rozsądkiem i dobrą organizacją. Jest to ktoś konsekwentny w działaniu i ma wysokie poczucie samodyscypliny.

Odkrywca,
którego pismo jest zwykle pochylone w prawo, to ktoś chętny do działania, o dużym temperamencie i wysokich aspiracjach.

Pismo organizatora jest pochylone w lewo. Osoba o tym charakterze pisma jest nieprzystępna, cierpliwa i ma zdolności organizacyjne. Cechuje ją ostrożność i kontrola nad emocjami.

Osoby piszące litery z zaokrągleniami to realiści - twardo stąpają po ziemi, mają cechy przywódcze i zdolności do zarządzania ludźmi. Pochylone w prawo i otwarte owale pisma rozmówcy świadczą o charakterze osoby, która ma duży temperament, chęć do działania i wysokie aspiracje.

Litery perfekcjonisty mają formy kątowe, co charakteryzuje ludzi skrupulatnych, wydajnych w pracy, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki.

Pismo stratega charakteryzuje się dużym wyrobieniem i łączonymi literami. Stratega charakteryzuje logiczne myślenie, konsekwencja w działaniu i łatwość podejmowania przemyślanych decyzji. Taka osoba budzi zaufanie i można na niej polegać.

Pismo marzycieli jest rozłączne, litery są pisane osobno. Takie osoby mają ogromną intuicję, jak również charakteryzują się zdolnościami artystycznymi i tendencją do tracenia kontaktu z rzeczywistością.Marcin Grządka


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com