Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zebranie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej  (Nasza Sprawa)  1939-02-12

Zebranie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

Z Brzeska. Walne Zebranie Koła L. O. P. P. w Brzesku odbyło się 29 stycz­nia. Koło istniejące już 12 lat, wykazuje stały rozwój. Ogólna liczba członków wynosi 267. Dochody wyniosły: wkład­ki członkowskie 1078 zł., imprezy 396 zł., Tydzień LOPP. 175 zł. i inne 50 zł. Zarząd wybrano w dotychczasowym skła­dzie z prof. Patolskim na czele.

Powiatowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Brzesku dożywiał w mie­siącu styczniu 1503 dzieci w 46 szkołach. Prócz tego rozdano najuboższym dzie­ciom powiatu 200 par obuwia, z czego 70 par z przydziału Wojewódzkiego Zrzeszenia Pom. Dz. w Krakowie, a 130 par zakupił Powiatowy Komitet, oraz rozdzielono we wszystkich punktach do­żywiania tran w ilości 250 kg.


źródło: "Nasza Sprawa", Ilustrowany Tygodnik Katolicki Diecezji Tarnoskiej, Nr 7, 12 lutego 1939, str.92 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Tadeusz Drabant
8 sierpnia 2019r.

Od admina: Na temat brzeskiego LOPP przeczytać można trochę tutaj --»


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com