Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Ciekawe czy aktywność w internecie burmistrza i jego zastępcy tez będzie monitorowana?  (bap)  2019-09-24

Ciekawe czy aktywność w internecie burmistrza i jego zastępcy tez będzie monitorowana?

Burmistrz Brzeska wydał w dniu 6 września  Zarządzenie Nr 246/2019, w sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku, wprowadzające monitorowanie komputerów i poczty elektronicznej pracowników (pisownia oryginalna).

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku, ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeska Nr 119/2009 z dnia 16.06.2009 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 11, po ust. 8 dodaje się ust. 9 i ust. 10, które otrzymują brzmienie:

„9. W celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, Pracodawca wprowadza kontrolę komputerów (zwany monitoringiem komputerów) oraz służbowej poczty elektronicznej pracownika (zwany monitoringiem poczty elektronicznej).

10. Monitoring komputerów i monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.”

Pracownikom urzędu proponuję zapoznanie się z kilkoma artykułami prawników dotyczących tego tematu:


(bap)


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com