Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

O co chodzi z konkursem na dyrektora szkoły w Porębie Spytkowskiej?  (Zofia Markowska)  2019-09-26

O co chodzi z konkursem na dyrektora szkoły w Porębie Spytkowskiej?

Na czołowej stronie portalu internetowego Urzędu Miejskiego w Brzesku ukazało się Zarządzenie Burmistrza Brzeska nr 264/2019 z dnia 24.09.2019 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. Pomijam już nie do końca zrozumiałe dla mnie określenie, że odwołuje się konkurs na dyrektora ogłoszony na podstawie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora. (Zarządzenie nr 214 z 14.08.19). O "poszukiwaniu kandydata na … kandydata" pisał już na tym portalu jeden z czytelników czytaj » , nie będę więc wracała do tego tematu.

Wróćmy do zarządzenia o odwołaniu konkursu w treści którego jest dosyć obszerne uzasadnienie, skądinąd nie bardzo rozumiem po co? Rzecz, co najmniej rzadko spotykana. Nigdy wcześniej przy żadnych Zarządzeniach nie widziałam uzasadnienia do jego wydania. Burmistrz ma władze … zarządza ... wchodzi w życie i … koniec. Nie ma żadnego uzasadnienia. Teraz to wygląda mniej więcej tak, jakby Burmistrz Brzeska chciał się tłumaczyć, że popełnił błąd? A może ja już coraz mniej rozumiem? No tak, zapomniałam, że PRL się skończył, a teraz mamy OdNowę. Lata mijają … to i zmysły się zmieniają.

Otóż, jeżeli chodzi o zarządzenie Burmistrza o którym mówimy, to - zgodnie z art. 63 ust. 12 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe - sprawa wygląda mniej więcej tak, że jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, to wówczas organ prowadzący (czytaj: Gmina Brzesko) powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (czytaj: Kuratorium Oświaty) kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

I taka właśnie sytuacja miała miejsce w Porębie Spytkowskiej po zakończeniu konkursu ogłoszonego w dniu 8.04.2019 na podstawie Zarządzenia nr 93/2019, gdzie nie został wyłoniony żaden kandydat - tyle tyko, że zamiast ogłaszać kolejny konkurs na dyrektora szkoły, organ prowadzący, czyli Gmina Brzesko w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty, powinien powołać „własnego kandydata” - rzecz jasna takiego, który spełniałby wszystkie wymogi ustawowe – bez ogłaszania dodatkowego konkursu.

Nie mniej jednak Gmina Brzesko tego nie uczyniła, tylko ogłosiła nowy konkurs, który jak się okazuje nie miał podstaw prawnych, dlatego też w uzasadnieniu Zarządzenia nr 264/2019 Pan Burmistrz niejako teraz się tłumaczy, że
„w dacie wydania przez Burmistrza Brzeska Zarządzenia nr 214 z dnia 14.08.2019 roku nie istniały podstawy prawne do ogłaszania konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej”. Zaraz, zaraz … Jak to nie istniały podstawy prawne? Czy mam rozumieć, że Burmistrz wydał Zarządzenie bezprawnie? Czy w takim razie konieczne jest unieważnianie konkursu, którego de facto nie było, ponieważ był ogłoszony bezprawnie? Może ktoś mi to wyjaśni … Właściwie odpowiedź na moje pytanie udzielił mi już sam Pan Burmistrz, który w końcowej sentencji uzasadnienia do swojego Zarządzenia, niejako expressis verbis stwierdza, że "w związku z powyższym brak było podstaw do ogłoszenia kolejnego konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej".

O ile pamiętam, podobna sytuacja miała miejsce przy konkursie na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu. Tam również był konkurs i nie wyłoniono żadnego kandydata. Wówczas miłościwie nam panujący „Sprawdzony Gospodarz” wiedział jak się zachować w takiej sytuacji i nie popełnił takiego błędu jak obecny włodarz. Nie ogłaszał drugiego konkursu po to żeby go potem unieważnić z powodu braku podstaw prawnych. Ówczesny Burmistrz w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, powołał wtedy dyrektora szkoły, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego i ma się całkiem dobrze.

Tak sobie jeszcze myślę na koniec, że w ramach OdNowy i poprawy funkcjonowania Urzędu, Pan Burmistrz może powinien nieco sfolgować z tymi fotkami typu selfie, które niemalże wszystkie media społecznościowe już obiegły. Zamiast tego proponuje żeby może zweryfikował swoich doradców i urzędników, którzy Mu przygotowują projekty i podsuwają do podpisu takie zarządzenia, które wystawiają Go … lekko mówiąc na pośmiewisko.

Wiemy wszyscy, że mamy nowego burmistrza, który nigdy wcześniej nie był burmistrzem i dopiero się uczy, ale urzędnicy i doradcy, którzy tam siedzą nie kilkanaście, tylko kilkadziesiąt lat, też nie wiedzą? Wydaje mi się, że oni nie tylko powinni, ale oni muszą wiedzieć i takich błędów nie mogą popełniać, aby nie szkodzić wizerunkowo OdNowionemu Burmistrzowi.


Zofia Markowska

Od admina: Burmistrz Latocha w swojej wypowiedzi na wczorajszej Sesji Rady Miejskiej, mimo, że w uzasadnieniu omawianego powyżej Zarządzeniu przyznał, że powodem odwołania tego konkursu było bezprawne jego ogłoszenie,  zamiast po męsku przyznać się do błędu podległych mu urzędników, zaczął coś mówić o ... dawaniu ponownej szansy i demokracji. Ach ci śliscy politycy. ((Zobacz wideo z Sesji »  w 3 godz.53 minucie).

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com