Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Co dalej z MCOO ?  (bap)  2019-10-01

Co dalej z MCOO ?

Jak pisałem w dniu 22.09.2019r., Urząd Miejski w Brzesku planuje od 1 stycznia 2020r. utworzyć nową samorządową jednostkę budżetową pod nazwą "Miejskie Centrum Obsługi Oświaty" ("MCOO")
więcej » . Przygotowano w tym celu odpowiednią uchwałę i statut, które miały być zatwierdzone na XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.09.2019r.

Do podjęcia przedmiotowej uchwały jednak nie doszło, bo już na początku sesji zastępca burmistrza Grzegorz Brach zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad odpowiedniego punktu programu, uzasadniając to tym, że mimo wielu rozmów, dyskusji i debat z dyrektorami szkół, ci ostatni nie zwrócili się o ponowne spotkanie w celu wyjaśnienia ich wątpliwości, natomiast w dniu sesji przesłali na Komisję Oświaty pismo, z pominięciem burmistrza, dyrektora edukacji i jego samego, z "prośbą o interwencję". Wobec zaistniałej sytuacji Grzegorz Brach zaproponował dodatkowe spotkanie z dyrektorami szkół w październiku w celu wyjaśnienia wątpliwości i powrót do tematu na następnej sesji.

Po wypowiedzi zastępcy burmistrza głos zabrała pani Dorota Wójcik, dyrektorka PSP nr 3 w Brzesku, dziękując za ściągnięcie tematu MCOO z porządku obrad sprostowała niektóre stwierdzenia zawarte w wypowiedzi Grzegorza Bracha.

Zainteresowanych wysłuchaniem wypowiedzi zarówno z-cy burmistrza jak i dyrektor Doroty Wójcik (*) odsyłam do serwisu YouTube, słuchaj » (od 10 min. 30 sek. do 14 min. 35 sek.).

Wątpliwości dyrektorów szkół wydają się być dość duże i dotyczą szerokiego spektrum zagadnień. Można było się o tym przekonać, słuchając wypowiedzi radnej Barbary Górczewskiej, która w ostatnim punkcie sesji (Wolne wnioski i zapytania ) zadała kilkanaście pytań (domyślam się, że w uzgodnieniu z dyrektorami zainteresowanych jednostek oświatowych). Oto niektóre z nich:
  • Na jakiej podstawie pomieszczenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, które dotychczas służyły do celów edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych (w tym obszerna, przestronna świetlica szkolna oraz biblioteka i czytelnia) mają być przekwalifikowane na pomieszczenia biurowe/ administracyjne Miejskiego Ośrodka Obsługi Oświaty?
  • Do świetlicy szkolnej zapisanych jest obecnie w roku szkolnym 2019/2020 ok. 300 uczniów. Gdzie zatem na terenie kompleksu zostanie utworzona nowa świetlica, która będzie mogła funkcjonować na poziomie obecnie istniejącej?
  • Dlaczego Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty ma być usytuowany w gmachu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego? Czy gmina nie posiada w swoich zasobach pomieszczeń, które mogłyby być zaadoptowane do tego celu?
  • Ile osób zatrudnionych obecnie w księgowości szkół i przedszkoli naszej gminy zostanie przeniesionych do pracy w Miejskim Ośrodku Obsługi Oświaty? Czy reorganizacja nie spowoduje zwolnień spośród dotychczasowych pracowników?
  • Co z deklaracją bezpieczeństwa dla wszystkich księgowych, przejęcia wszystkich księgowych?
  • Przy okazji prezentacji zakresu działań Miejskiego Ośrodka Obsługi Oświaty zapowiedziano stopniowe rozbudowywanie zadań przejmowanych ze szkół i innych instytucji. Pociągnie to za sobą konieczność zwiększenia zatrudnienia albo spowoduje przeciążenie już tam pracujących osób, co wpłynie na ich efektywność. Gdzie w takim ujęciu oszczędności albo poprawa funkcjonowania struktur obecnie działających w szkołach?
  • Jaki będzie zakres odpowiedzialności prawnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Obsługi Oświaty?
  • Czy przygotowano symulację kosztów utworzenia i prowadzenia Miejskiego Ośrodka Obsługi Oświaty?
Wszystkie pytania usłyszeć można w wypowiedzi radnej, tutaj » (od 3h 55 min. 20 sek. do 3h 58 min. 20 sek.)

Opracował: Zbigniew Stós

(*) Szkoda, że prowadzący sesje RM nie zawsze przedstawiają zabierających głos gości z imienia i nazwiska.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com