Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Mieszkańcy gminy protestują przeciwko podwyżce opłat za wywóz śmieci  (Zbigniew Stós)  2019-10-15

Mieszkańcy gminy protestują przeciwko podwyżce opłat za wywóz śmieci

Cała dotychczasowa dyskusja związana ze zwiększeniem opłat za wywóz śmieci toczyła się wokół zamieszania, jakie wprowadził UM, zmuszając mieszkańców do ponownego składania deklaracji, na podstawie której mieli otrzymać nowe blankiety opłat na II półrocze 2019 r.

Głos w tej sprawie zabierali czytelnicy i administrator portalu a także radni: Ewa Chmielarz-Żwawa i radny Adam  Kwaśniak. Poniżej zamieszczam linki do artykułów oraz interpelacji radnej Ewy Żwawej i odpowiedzi na nie pracowników Urzędu.

Niestety w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma śladu po pytaniach zadawanych na sesjach w tym temacie przez radnego Adama Kwaśniaka. Nie ma też pisemnej odpowiedzi na te interpelacje. Zainteresowanych odsyłam do obejrzenia na YouTube nagrań z XI i XII sesji RM, tutaj »

Zofia Markowska, "Śmieciowy zawrót głowy … po (od)nowemu" [2019-07-15]
Stanisław Sułek, "Wyjaśnienia Sekretarza Urzędu do artykułu „Śmieciowy zawrót głowy … po (od)nowemu”  [2019-07-18]
Zbigniew Stós, "Pan Burmistrz wraz z Panem Sekretarzem Sułkiem nadal idą w zaparte  i nie mają zamiaru przyznać się do winy, że zrobili -  delikatnie rzecz ujmując - fuszerkę śmieciową." [2019-07-26]
Ewa Chmielarz-Żwawa, Interpelacja radnej Ewy Chmielarz-Żwawej [2019-08-28]
Małgorzata Młynarczyk, Odpowiedź na interpelację radnej Ewy Chmielarz-Żwawej z dnia 2019-08-28 (powyżej)
Radna odniosła się do tej odpowiedzi na kolejnej sesji (patrz pismo poniżej).
Ewa Chmielarz-Żwawa, Pismo do Burmistrza Tomasza Latochy w sprawie odpowiedzi na interpelację w sprawie nowych zasad naliczania i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2019-09-25]
Danuta Zięba, Odpowiedź na interpelacje radnej Ewy Chmielarz - Żwawej na pismo z dnia 25.09.2019 [2019-10-02]

Nie będę już wracał to wątpliwych tłumaczeń sekretarza gminy i obu burmistrzów, a pewnym okresie także straszenia karami mieszkańców (naliczanie opłat jak za śmieci niesegregowane), którzy nie złożą nowych deklaracji, o czym jest mowa w/w publikacjach. Okazało się, że kar nie będzie i nikt z urzędników nikomu tutaj żadnej łaski nie robi.

Temat jednak nie poszedł w zapomnienie.

Po koniec września wpłynęło do Rady Miejskiej w  Brzesku pismo podpisane przez 140 mieszkańców Brzeska, Jasienia, Jadownik, Sterkowca, domagających się od burmistrza Tomasza Latochy przedstawienia wyjaśnienia sposobu kalkulacji, na podstawie których podniesiono opłatę za wywóz odpadów komunalnych o 50%. (*)

Mieszkańcy nie zgadzają się na tak duże podwyższenie opłat, "które dla wielu rodzin oznaczać będzie znaczy uszczerbek w budżecie domowym".

Mieszkańcy powołują się w piśmie na wypowiedź Sławomira Mazurka - podsekretarza stanu Ministerstwa Ochrony Środowiska w odpowiedzi na interpelację w sprawie wzrostu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: ,,Przy założeniu poprawnego zarządzania przez gminy gospodarką odpadami komunalnymi, którego podstawowym elementem jest selektywne zbieranie tych odpadów ,,u źródła" oraz wysegregowania ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych odpadów nadających się do recyklingu, wzrost obciążeń gospodarstw domowych nie powinien w ogóle zaistnieć". Całość pisma tutaj »

Z pisma wynika, że zostało ono skierowane także do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem weryfikacji zasadności i poprawności uchwały Rady Miejskiej w Brzesku.

Zbigniew Stós


(*) Podwyżka opłat o 50% dotyczy tylko gospodarstw 3-osobowych. Dla gospodarstw 4-osobowych jest to już 62% a dla 5-osobowych 74% pod warunkiem, że odpady będą segregowane. W przypadku odpadów niesegregowanych podwyżka jest jeszcze bardziej drastyczna (patrz zestawienie poniżej).

O ile dotychczasowy sposób naliczania opłat powodował, że stawka opłat dążyła asymptotycznie od 15 zł do 53 zł / gospodarstwo, to nowa stawka rośnie liniowo. Skutkiem tego najbardziej odczują tę podwyżkę rodziny wielodzietne i wieloosobowe. (patrz tabela poniżej).

Tabela miesięcznych stawek opłat od gospodarstwa domowego:
Lp. Wielkość gospodarstwa Odpady zbierane w sposób selektywny Odpady zbierane w sposób nieselektywny
    2018 1.07.2019 podwyżka w [%] 2018 1.07.2019 podwyżka w [%]
1 1 - osobowe 15.00 15.00 0% 30.00 30.00 0%
2 2 - osobowe 23.00 30.00 30% 40.00 60.00 50%
3 3 - osobowe 30.00 45.00 50% 50.00 90.00 80%
4 4 - osobowe 37.00 60.00 62% 61.00 120.00 97%
5 5 - osobowe 43.00 75.00 74% 70.00 150.00 114%
6 6 - osobowe 48.00 90.00 88% 77.00 180.00 134%
7   7 - osobowe i powyżej 53.00 105.00 98% 85.00 210.00 147%
8   53.00 120.00 126% 85.00 240.00 182%
9   53.00 135.00 155% 85.00 270.00 218%
10   53.00 150.00 183% 85.00 300.00 253%
11   53.00 165.00 211% 85.00 330.00 288%
12   53.00 180.00 240% 85.00 360.00 324%
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com