Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Mogiła Kazimierza Missony jun. została odnowiona.  (Jacek Filip)  2019-10-26

Mogiła Kazimierza Missony jun. została odnowiona.

Na liczącym ponad dwieście lat brzeskim cmentarzu parafialnym spoczęło wiele osób zasłużonych nie tylko dla miasta czy regionu, ale także dla Polski. Jedną z nich jest Kazimierz Missona jun.. Nie był rodowitym brzeszczaninem (urodził się w Krakowie w 1902 roku). Do naszego miasta przybył w 1915 roku razem z rodzicami: Kazimierzem i Jadwigą. Został uczniem Gimnazjum w Brzesku, w którym funkcję dyrektora sprawował jego ojciec. Missona jun. brał udział nie tylko w licznych patriotycznych manifestacjach, ale był także czynnym członkiem organizacji niepodległościowych działających w Brzesku. To on zasygnalizował mieszkańcom miasta rychłe nadejście upragnionej wolności, zrywając 16 lutego 1918 roku austriackie godło z budynku jednego z urzędów.Kazimierz Missona jun.
(arch. J. Wyczesany)

Wbrew woli matki szesnastoletni Kazimierz ucieka z domu i wraz z innymi ochotnikami bierze udział w walkach przeciw Ukraińcom o Lwów. Po ich zakończeniu wstępuje do Legionów Polskich. Nieustający w poszukiwaniach nieletniego syna rodzice po kilku miesiącach odnajdują go wycieńczonego trudami frontowymi w jednym ze szpitali. Siłą zostaje zabrany do domu.

Ponownie ucieka, by w 1919 roku znaleźć się na froncie bolszewicko-litewskim. Jako ochotnik bierze udział w kampanii przeciw bolszewikom w 1920 roku. I w tym samym roku po powrocie z wojny do Brzeska zdaje maturę, a następnie rozpoczyna studia medyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tajniki wiedzy medycznej poznaje tylko przez dwa lata, po czym rozpoczyna studiować prawo, które porzuca i w latach 1922-1925 na Wydziale Filozoficznym zgłębia polonistykę. W roku 1923 ukończył roczny państwowy kurs wychowania fizycznego, co pozwoliło mu od 1 września 1923 roku podjąć pracę nauczyciela ćwiczeń cielesnych, jak wtedy nazywano wychowanie fizyczne, w Gimnazjum w Brzesku.Rok 1924. Dyrektor Kazimierz Missona z żoną Jadwigą i synem Kazimierzem
na balkonie Gimnazjum w Brzesku. (arch. J. Wyczesany)

W 1928 roku Missona jun. zostaje służbowo przeniesiony do Gimnazjum w Olkuszu. Uczy tam zaledwie parę miesięcy, gdyż wycieńczony trudami wojennymi organizm nie poradził sobie z gruźlicą, którą uaktywniła złośliwa grypa. Kazimierz Missona jun. zmarł w Brzesku w 1929 roku i został pochowany na „Starym Cmentarzu”.

W tym roku mija 90. rocznica jego śmierci. W związku z tym Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz Parafialny w Brzesku podjął decyzję o sfinansowaniu - z pieniędzy zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty przeprowadzonej 1 listopada na obu cmentarzach - odnowienia mogiły, w której spoczywają Kazimierz Missona jun. i jego zmarła w 1926 roku matka.Stan grobu w lipcu 2019 roku

Renowacji podjął się Piotr Śledź, właściciel zakładu kamieniarskiego w Brzesku, który już nieraz, także nieodpłatnie, świadczył usługi dla Komitetu. Jak widać na powyższym zdjęciu, stan grobu był bardzo kiepski. Popękana i częściowo zapadnięta płyta nagrobna, brakujące fragmenty ozdób oraz dość znacznie uszkodzony pomnik z tablicą nagrobną to niełatwe do wykonania zadanie, z jakim przyszło się zmierzyć Panu Piotrowi i pracownikom jego zakładu. W związku z tym, że cmentarz parafialny podlega konserwatorskiej ochronie, każda czynność musiała zyskać akceptację odpowiedniego urzędu. Jak widać na zdjęciach, renowacja zmieniła trochę wygląd mogiły, ale dzięki temu obiekt zyskał na trwałości.


W niedzielę 27 października br. odnowione miejsce wiecznego spoczynku wielkiego patrioty, jakim bezsprzecznie był Kazimierz Missona jun., zostanie poświęcone i wypada mieć nadzieję, że nie tylko z okazji Święta Zmarłych będziemy o tym człowieku pamiętać.Jacek Filip

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com