Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Dobre wieści dla członków i sympatyków UTW w Brzesku  (Zbigniew Stós)  2019-11-13

Dobre wieści dla członków i sympatyków UTW w Brzesku

Duże słowa uznania należą się  Pani Beacie Kądziołkowej, dyrektorce MOK-u w Brzesku. W trybie ekspresowym wydała zarządzenie, którym naprawiła karygodne błędy jej poprzedniczki.

Zgodnie z nowym Regulaminem funkcjonowania UTW w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku - UTW nie będzie już działał "przy" MOK-u, ale będzie stanowił jednostkę działająca w jego strukturze.

Nadzór nad działalnością UTW będzie sprawował Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury a koordynacją pracy Uniwersytetu zajmuje się Koordynator, powołany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku w drodze zarządzenia.

Słuchacze UTW wybiorą spośród siebie, 5 osobową Radę Słuchaczy - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i dwóch członków. Do zadań Rady Słuchaczy należeć będzie m.in. ustalanie tematów i terminów wykładów, staranie się o wykładowców, opracowywanie programu pracy UTW, propozycje dodatkowych zajęć, sprawy organizacyjne UTW. Kadencja Rady Słuchaczy ma trwać 1 rok akademicki czyli od 1 października-31 maja.

Zgodnie z Regulaminem, UTW finansowany będzie:
  • z opłat słuchaczy, czyli tzw. wpisowego,
  • ze środków przeznaczonych na działalność ogólną Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku (np. baza lokalowa z jej wyposażeniem, obsługa techniczna i sprzęt audiowizualny, obsługa finansowo- księgowa, plakaty),
  • pozyskanych dotacji z gminy Brzesko lub innych instytucji i organów wspierających działalność tego typu.
Wysokość wpisowego corocznie ustalać będzie Rada Słuchaczy w porozumieniu z Koordynatorem UTW i Dyrektorem MOK.
Składki wpłacane będą do kasy MOK. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawiać będzie główny księgowy MOK

Tego typu rozwiązanie (jedno z dwóch o których pisałem w moich artykułach), jest bardzo korzystne dla słuchaczy brzeskiego UTW. Rada słuchaczy, będzie mogła koncentrować swoją działalność na organizacji wykładów i organizacji sesji wyjazdowych, a cała sprawozdawczość, w tym finansowa, prowadzona będzie przez pracowników MOK.

Cały Regulamin, zamieszczony na stronie MOK, przeczytać można tutaj » (pdf)

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com