Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Halina Mączarowska Honorowym Obywatelem Miasta Brzeska  (bap)  2019-11-14

Halina Mączarowska Honorowym Obywatelem Miasta Brzeska

Podczas uroczystej sesji rady miejskiej, która odbyła się w dniu 11 listopada, Halina Mączarowska, działaczka społeczna z Jasienia otrzymała z rąk burmistrza Brzeska Tomasza Latochy statuetkę i  tytuł "HONOROWY OBYWATEL MIASTA BRZESKA". Laudację na okoliczność uhonorowania Haliny Mączyńskiej wygłosiła Maria Kądziołka - Przewodnicząca Rady Miejskiej.


Halina Mączarowska z rodziną
(fot. brzesko.pl)

Relację wideo z tej uroczystości można oglądać poniżej.

(bap)

Uzasadnienie do wniosku o nadanie tytułu ""Honorowy Obywatel Miasta Brzeska" Halinie Mączarowskiej  Jasienia

W każdej epoce znajdują się wśród nas. jednostki wybitne, które dzięki osobistemu zaangażowani i pasji działania potrafili i potrafią realizować założone cele.  Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Brzeska" jest dowodem uznania dla takich właśnie osób, które, maja trwały i niepowtarzalny wkład w historię, rozwój, znaczenie i sławę naszego miasta i naszej gminy. Ich osiągnięcia, postawy, stosunek do drugiego człowieka sprawiły, że stali się wybitni. To zwykli, a jednocześnie niezwykli ludzie i właśnie do takich osób zaliczamy Panią Halinę Mączarowską.

Pani Halina Mączarowska mieszkanka Sołectwa Jasień, osoba niezwykle skromna, a jednocześnie pełna energii i wielkiej woli działania, zasłużona w szczególności dla miejscowości, w której mieszka od urodzenia - Jasienia, której poświeciła całe swoje życie. PANI-HALINA urodziła się dnia 26 czerwca 1929 r.w Jasieniu i od tego właśnie dnia Jej losy zawsze związane były z Jasieniem. Dla Niej losy Jasienia, losy jego mieszkaniowców zawsze były priorytetem i tak zostało do dzisiaj. To dzięki Jej działalności społecznej na rzecz tego środowiska, Jej zapobiegliwości i Jej determinacji zostało zrealizowanych szereg inwestycji, służących całej społeczności lokalnej, wśród których można wymienić:
  • Rok 1974 zostaje powołany Komitet budowy drogi: WSR - Pomianowa - Nowa Wieś, którego Przewodniczącą zostaje pani Halina - droga została wybudowana;
  • Rok 1987 Pani Halina Mączarowska zostaje Przewodniczącą Komitetu Gazyfikacji Wsi - rozpoczyna się inwestycja gazyfikacji Sołectwa Jasień - budowa gazociągu rozpoczyna się od  od Przysiółka Pomianowa;
  • Rok 1994 powołanie kolejnego komitetu
  • Rok 1998 powołanie następnego Komitetu Społecznego, którego zadaniem była budowa kanalizacji - pierwszy etap obejmował tern Pomianowa - Jasień - do- Szkoły Podstawowej, w Jasieniu. Przewodniczącą Komitetu Społecznego budowy kanalizacji w Jasieniu zostaje pani Halina Mączarowska - zadanie inwestycyjne zostaje zrealizowane
To właśnie dzięki determinacji Pani Haliny, dzięki niespożytym siłom i jej zaangażowaniu zostały zrealizowane w/w inwestycje oraz  szereg innych, większych, czy tez drobniejszych inwestycji i remontów. Chęć działania i pomocy innym dawały pani Halinie moc, którą przekładała na czyny.

Praca na rzecz miasta, gminy, a przede wszystkim na rzecz "Małej Ojczyzny" - Jasienia, to ogromna część życia Pani Haliny Mączarowskiej. Jest człowiekiem pogodnym,  uczciwym i szczerym, otwartym na dobro i los człowieka oraz jego otoczenie. Pomimo wielu obowiązków zawodowych, potrafiła znaleźć czas, aby oddać się pracy na rzecz lokalnego środowiska. Swoim postępowaniem zawsze dawała i daje przykład, jak można krzewić postawę miłości do swojej ,,Malej Ojczyzny."

Opisana wyżej postać Pani Haliny Mączarowskiej, oddanie rodzinnej wiosce oraz działania na lej rzecz w pełni kwalifikują Jej osobę do uzyskania Tytułu "HONOROWY OBYWATEL MIASTA BRZESKA"
Mając na uwadze powyższe Pani Halina Mączarowska, działaczka społeczna, ZWYKŁY A JEDNOCZEŚNIE NIEZWYKłY CZłOWIEK zasługuje na tytuł, o który zwracamy się do Rady Miejskiej w Brzesku.


Przewodnicz4ca Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kqdziołka

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com