Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Inż. Stanisław Kleja z Jadownik  (bap)  2019-12-03

INŻ. STANISŁAW  KLEJA
Radca; Budownictwa Państwowego.
DROHOBYCZ, ul. Sobieskiego L. 2.Urodzony w r. 1879 w Jadownikach koło Brzeska, ukończył w r. 1903 Wydział Inżynierji Politechniki Lwowskiej. W latach 1903— 1908 pozostawał jako inżynier - adjunkt w służbie Sekcji Utrzymania Koleji Państwowych Lwów III, a w r. 1908 przeniósł się do służby w Biurze Meljoracyjnem Wydziału Krajowego we Lwowie. Jako kierownik regulacji Tyśmienicy z dopływami pozostawał w służbie Wydziału do r. 1923, poczem przeszedł do technicznej służby państwowej we Lwowie. Po utworzeniu Dyrekcji Robót Publicznych we Lwowie pełnił obowiązki kierownika Państwowego Zarządu Drogowego i Wodnego do r. 1927. W tym roku przeszedł w stan spoczynku z powodu choroby, jednak już w r. 1929 został ponownie powołany do służby w cha­rakterze kierownika regulacji Tyśmienicy w Drohobyczu i na tem stanowisku pozostawał do dnia 1. stycznia 1932 r. Po zwinięciu Kierownictwa regulacji w Drohobyczu przeszedł w stan spoczynku.

W czasie od r. 1903 do r. 1930 wykonał projekt i budowę toru dowozowego do miejskiej Elektrowni we Lwowie i do Zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie oraz szereg projektów z zakresu regulacji rzek i budowli wodnych, a w końcu budowę regulacji Tyśmienicy z dopływami na długości 23 km i rzeki Kłodnicy na długości 8 km.

Obok czynności związanych z wykonywaniem urzędowania brał czynny udział w sprawach publicznych. W r. 1922 został wybrany radnym miasta Drohobycza i ase­sorem, a następnie członkiem Dyrekcyjnej Rady Kolejowej we Lwowie, zaś w r. 1930 przewodniczącym Komisji budowy wodociągów miejskich w Drohobyczu.

źródło: Album Inżynierów i Techników w Polsce, Tom I, Cz.III, str. 33, 1932r. Wyd.
Politechnika Lwowska; Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej (pisownia oryginalna)

(bap)

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com