Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

MSWiA wystąpiło do prezesów RIO o kontrolę tzw. uchwał śmieciowych  (bap)  2019-12-26

MSWiA wystąpiło do prezesów RIO o kontrolę tzw. uchwał śmieciowych

W związku z informacjami o skokowym wzroście wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi MSWiA wystąpiło do prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych o kontrolę tzw. uchwał śmieciowych. Wcześniej kontrole w gminach, w których stawki są najniższe, zapowiedziała Inspekcja Ochrony Środowiska.

- Zwróciłem się z prośbą o szczególną uwagę w kwestii istotnego podwyższania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o działania nadzorcze i kontrolne. Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy powinny określać stawki za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przez nie przy wywozie odpadów. W wielu miejscach podjęte ostatnio uchwały budzą wątpliwości i w związku z tym RIO powinny je skontrolować. Niewątpliwie zdobyte już doświadczenie izb może pomóc w odpowiedzi na pytania o zakres tego zjawiska i jego przyczyny – poinformował Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypomniał o koordynowanej przez RIO kontroli pn. „Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 – 2015”. Z wystąpienia Pawła Szefernakera wynika, że kontrolowane w sposób specjalny mają być gminy o najwyższych stawkach.

Jednocześnie Inspekcja Ochrony Środowiska zapowiedziała na rok 2020 kontrole w samorządach, w których ceny będą najniższe. IOŚ chce sprawdzać czy niskie ceny za odbiór odpadów w stosunku do kosztów ich zagospodarowania, nie są spowodowane tym, że firmy odbierające w praktyce nie dowożą odpadów do instalacji przetwarzających, a porzucają je na dzikich wysypiskach.

W 2019 r. inspektorzy IOŚ zinwentaryzowali w całej Polsce 315 miejsc nielegalnego porzucania tych śmieci. Często są one porzucane w wyrobiskach, lasach czy też zakopywane na polach.

Andrzej Gniadkowski

źródło: wspolnota.org.pl
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com