Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Brzesko Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie.  (Nowiny Brzeskie)  1935-03-01

Brzesko Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie.

Z okazji imienin P. Marszałka Piłsudskiego dla uczczenia uroczystości imienin odbyło się w dniu 10 marca b.r. w sali Magistratu posiedzenie Komitetu Obywatelskiego zwołane przez Zarząd Oddziału Związku Strzeleckiego, na którem opracowano program uroczystości.

W dniu 18-tym t.j. w przeddzień imienin przy iluminacji przeciągnął ulicami miasta “capstrzyk”, odegrany przez orkiestrę Zakładów Okocimskich. Bezpośrednio po tym odbyło się Walne zebranie Oddziału Związku Strzeleckiego.

W samym dniu imienin odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którem wzięły udział wszystkie organizacje oświatowo-kulturalne i społeczne, tudzież młodzież szkolna wszystkich szkół miejscowych. Po nabożeństwie wyruszył pochód pod pomnik Nieznanego Żołnierza, a oddziały Strzelca, Przysposobienia Wojskowego i tudzież hufce szkolne przedefilowały przed pomnikiem przy dźwięku orkiestry gimnazjalnej, poczem Obyw. Widota wygłosił okolicznościową mowę, zakończoną okrzykiem na cześć Pana Marszałka, przez zebranych spontanicznie pochwyconym.

Po pochodzie szkoły szkoły wróciły do swych budynków, gdzie odbyły się uroczyste poranki. Poranki te zakończono apelem do wzmożonej pracy jako ideałem Wielkiego Wodza Narodu.
Wieczorem Kółko dramatyczne tutejszego gimnazjum odegrało ku uczczeniu dnia tego “Legendę” Stanisława Wyspiańskiego w sali sokoła.

Realnym owocem Uroczystego dnia jest uchwała Komitetu Obywatelskiego na wniosek burmistrza miasta P. Jana Soji powzięta, przystąpienia do budowy Domu im. Marszałka Piłsudskiego w Brzesku, Realizację tej uchwały oddano Miejscowemu Kołu B.B.W.R. i Oddziałowi Strzeleckiemu. (*)


źródło: “Nowiny Brzeskie” nr 3. marzec 1935. str. 1 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Tadeusz Drabant
12 stycznia 2020r.

(*) Od admina:  Nie przypominam sobie abym gdziekolwiek czytał w opracowaniach historycznych dotyczących Brzeska o Domu im. Marszałka Piłsudskiego. Należy się domyślać, że mowa tu o Domu Ludowym. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że chodzi tu o Dom Ludowy w Słotwinie, wybudowany przed 1939 r., o którym pisałem tutaj ».

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com