Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie  (Stanisław Sułek)  2020-02-15

Pan
dr inż. Zbigniew E. Stós
właściciel, administrator i autor
portalu www.brzesko.ws

W związku z serią artykułów dotyczącą zmiany sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie ukazały się kilka miesięcy temu na Pańskim portalu www.brzesko.ws zwracam się z prośbą o umieszczenie na głównej stronie portalu poniższego tekstu wraz załączoną kopią decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie. Decyzja nie jest w żaden sposób zmieniona ani okrojona, zasłonięte zostały jedynie dane osobowe i adresowe strony oraz zaznaczone zostały fragmenty, które rozstrzygają najważniejsze kwestie.

W artykule z dnia 15 lipca 2019 r. pt. „Śmieciowy zawrót głowy … po (od)nowemu” autor podpisany jako Zofia Markowska podniósł szereg zarzutów dotyczących podjętej w dniu 27 marca 2019 r. uchwały nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko.

Autor sugerował, że Rada Miejska nie zmieniła metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a jedynie zmieniła wysokość opłaty, a tym samym mieszkańcy, według autora, nie musieli składać nowych deklaracji o wysokości opłaty. Oprócz powyższego padły również inne zarzuty, do których odniosłem się na łamach portalu w dniu 18 lipca 2019 r.

Moje argumenty,
czytaj » nie zyskały uznania u autora Zofia Markowska, a także u właściciela portalu www.brzesko.ws co zostało przedstawione w kolejnych publikacjach. Wobec braku zrozumienia moich argumentów, zaprzestałem dalszej polemiki w powyższej kwestii.

Niezależnie od toczonej na łamach portalu dyskusji, pracownicy Urzędu Miejskiego realizowali zapisy wymienionej wyżej uchwały Rady Miejskiej i prowadzili postępowania administracyjne w stosunku do osób, które nie złożyły stosownej deklaracji. Jedna ze stron, nie zgadzając się z wydaną decyzją, skorzystała z przysługującego jej prawa i złożyła odwołanie do organu drugiej instancji, podnosząc szereg zarzutów.

Kilka dni temu organ drugiej instancji tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie, wydał decyzję, której utrzymał w mocy decyzję wydaną w imieniu Burmistrza Brzeska. Powyższą decyzję przesyłam w załączeniu w celu przedstawienia mieszkańcom i czytelnikom portalu. Mam nadzieję, że uzasadnienie decyzji SKO w Tarnowie pozwoli Państwu uznać za słuszne, postępowania w tej sprawie pracowników Urzędu Miejskiego, Burmistrza Brzeska i Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Stanisław Sułek

Mój komentarz na temat poruszany w tym piśmie przeczytać można tutaj »
Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com