Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Czy Gmina Brzesko będzie składać wniosek o dopłaty obszarowe do gruntów, które posiada w Buczu?  (Zbigniew Stós)  2020-03-10

Czy Gmina Brzesko będzie składać wniosek o dopłaty obszarowe do gruntów,
które posiada w Buczu?

Jak informują czytelnicy z Bucza, Urząd Miejski w Brzesku rozesłał pisma wypowiadające dzierżawę nieruchomości położonych na terenie sołectwa Bucze a należących do Gminy Brzesko oraz wezwał dotychczasowych posiadaczy do zwrotu tychże nieruchomości w terminie do końca marca 2020 roku. Większość dzierżawców nie kryje zaskoczenia nagłą decyzją burmistrza Gminy Brzesko, ponieważ na dzierżawione tereny mają przyznane różne dopłaty unijne i obawiają się, że w zaistniałej sytuacji prawdopodobnie będą musieli zwracać otrzymane dotychczas środki pieniężne otrzymane w ramach tzw. programów rolno-środowiskowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na 2020 roku zapisano, że Gmina planuje sprzedać nieruchomości w Buczu. Niewątpliwie jest to podyktowane koniecznością ratowania budżetu Gminy Brzesko. Do sprzedaży mają być wystawione działki o wartości 25,8 mln złotych, których łączna powierzchnia wynosi ponad 63,5 ha. Wg zapisów WPF w 2020 roku planowana jest sprzedaż:

18 działek o łącznej pow. 4,43 ha zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Buczu – 1.680.300,00 zł.
7 działek o łącznej pow. 1,61 ha zlokalizowanych przy ul. Załętownia w Buczu - 579.600,00 zł.
56 działek o łącznej pow. 57,5481 zlokalizowanych przy ul. Nad Uszewką w Buczu – 23.597.316,00 zł.

Warto dodać, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok również zapisano, że gmina Brzesko planowała sprzedaż nieruchomości położonych w Buczu, tyle tylko, że wartość i powierzchnia tych gruntów była wtedy znacznie mniejsza. I tak, w 2019 roku Gmina Brzesko planowała sprzedać swoje nieruchomości o łącznej powierzchni 26,26 ha położone w Buczu o wartości 9,5 mln złotych. Planowane było zbycie:

16 działek o łącznej pow. 2,09 ha zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Buczu - 837.900,00 zł.
7 działek o łącznej pow. 1,61 ha zlokalizowanych przy ul. Załętownia w Buczu - 579.600,00 zł.
53 działek o łącznej pow. 22,5681 zlokalizowanych przy ul. Nad Uszewką w Buczu - 8.124.516,00 zł.

Wypowiedzenie dzierżawy, o którym wspomniałem na początku, dotyczy działek potocznie nazywanych Błonia, na których dawniej wypasało się bydło. Patrz mapa poniżej.Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, teren ten nie jest raczej przystosowany do działalności przemysłowej, chociażby ze względu na brak kanalizacji, brak dojazdu drogą z odpowiednią nośnością i koniecznością budowy małej oczyszczalni ścieków. Trudno zatem uwierzyć, aby znalazł się chętny, który chciałby kupić 57,55 ha pastwiska na gruncie zakwalifikowanym do V klasy ziemi za cenę 23.6 mln złotych, czyli średnio 410 tys. zł za jeden hektar. Według GUS-u cena zakupu/sprzedaży 1 ha tzw. gruntów słabych w województwie małopolskim wynosiła, na dzień 24 lutego 2020 r., 26,950 zł., zobacz »

Biorąc te czynniki pod uwagę, wydaje się mało prawdopodobne, aby wypowiadając dzierżawę dotychczasowym użytkownikom, gmina faktycznie planowała sprzedaż tego gruntu. Chodzi tutaj raczej o czerpanie dochodów z unijnych dopłat bezpośrednich przez Gminę Brzesko. Poza tym nieruchomość można sprzedać tylko jeden raz, zaś na długoterminowej dzierżawie Gmina mogłaby zarabiać przez wiele lat, podobnie jak to czyni Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR), w której pracował uprzednio obecny burmistrz.

Na ostatnim posiedzeniu jednej z komisji merytorycznych trochę światła na plany gminy związane z tym terenem „rzucił” zastępca burmistrza, który poinformował radnych, że w tym roku gmina zamierza samodzielnie złożyć wniosek o dopłaty obszarowe do gruntów, które posiada, aby chociaż trochę podreperować budżet gminy. Według Grzegorza Bracha gmina mogłaby uzyskać dopłaty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Nie wiadomo jakiego rodzaju działalność rolniczą planują prowadzić włodarze gminy na tych nieużytkach i na jakie dochody netto liczą? Powszechnie wiadomo, że warunkiem pobierania unijnych dopłat bezpośrednich do użytkowanych gruntów, jest tzw. utrzymanie ich w kulturze, co wiąże się chociażby z okresowym koszeniem i zbieraniem wysuszonej trawy. A to wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami, które gmina będzie musiała samodzielnie ponosić lub zlecać wykonanie tych czynności innemu podmiotowi, np. własnej spółce Brzeskie Zakłady Komunalne, które pilnie potrzebują środków finansowych na bieżącą działalność związaną przede wszystkim z prowadzeniem gospodarkami odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzesko.

Ciekawe, czy wysyłając dotychczasowym użytkownikom wypowiedzenia umowy dzierżawy, gmina wzięła pod uwagę sytuację dzierżawców, w której znajdą się oni po wygaśnięciu umowy dzierżawy i konsekwencje finansowe jakie będą musieli ponieść z tytułu nie dotrzymania warunków dopłat, które dotychczas pobierali. Zdaje się, że większość tych dzierżawców to mieszkańcy gminy Brzesko.

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com