Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Będzie drożej za parkowanie?  (Zbigniew Stós)  2020-03-19

Będzie drożej za parkowanie?

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku przygotował projekt nowej Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania i sposobów pobierania tych opłat.

Projekt ten będzie dyskutowany na posiedzeniach Komisji i przedstawiony Radzie Miejskiej pod obrady.

Teraz jest dobry czas, aby uwagi mieszkańców odnośnie proponowanej Uchwały przekazywać na ręce radnych.

Oto najważniejsze fragmenty proponowanej uchwały:

Przykładowe wysokości opłat Stawka [ZŁ]  Podwyżka
Obwiązująca Proponowana
Za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania 1.00/30 min 3.00 50%
Za drugą rozpoczętą godzinę parkowania 1.00/30 min
3.50 75%
Za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania 1.00/30 min 4.00 100%
Za czwartą i kolejną rozpoczętą godzinę parkowania 1.00/30 min 3.00 50%
Opłata dzienna 10.00 15.00 50%
Karta abonamentowa "A"      
na okres 1 miesiąca 75.00 120.00 60%
na okres 6 miesięcy 450.00 660.00 47%
na okres 12 miesięcy 900.00 1200.00 33%
Karta abonamentowa "M"      
na okres 1 miesiąca 10.00 15.00 50%
na okres 6 miesięcy 60.00 75.00 25%
na okres 12 miesięcy 120.00 120.00 0%
Karta abonamentowa "I"  / na miesiąc 3.00 5.00 67%
Karta abonamentowa "S" / na miesiąc 20.00 40.00 100%
       
Kara za nieuiszczenie opłaty za parkowanie 50.00 100.00 100%

Szczegóły proponowanej uchwały przeczytać można pod linkami:  str. 1 » str. 2 » , str. 3 ».

Obecnie obowiązujące obszary Strefy Płatnego Parkowania i rozmieszczenie parkometrów zobaczyć można tutaj ». Obowiązujące stawki opłat podane są w Załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/217/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., zobacz »

A tak na marginesie. W związku z zaistniałą sytuacją władze gminy Bochnia zadeklarowały wprowadzenie ulg i ułatwień dla przedsiębiorców.

– W ramach swoich możliwości i kompetencji wprowadzę ulgi i ułatwienia, aby w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i jednocześnie ochronić miejsca pracy – wyjaśnia wójt. – Deklaruję, że płatności podatków lokalnych na wniosek przedsiębiorcy będą odraczane lub rozkładane na raty. Będzie również możliwość składania wniosków o umorzenie. (bochnianin.pl)

Podobne działania podejmują władze Krakowa, czytaj »

Jakie kroki podejmą władze gminy Brzesko, aby pomóc lokalnym przedsiębiorcom?

Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com