Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nie wiem jak Wam, ale pierwsza zdalna sesja Rady Powiatu przypadła mi do gustu.  (Zbigniew Stós)  2020-04-25

Nie wiem jak Wam, ale pierwsza zdalna sesja Rady Powiatu przypadła mi do gustu.

W czwartek odbyła się pierwsza zdalna sesja powiatu. Całość została zarejestrowana, przekazana na BIP i udostępniona dzisiaj na YouTube. Dowiedziałem się, że następne sesje powinny być już online, aby całkowicie być zgodnymi z Ustawą, wymagającą prowadzenia na żywo transmisji sesji w internecie.

Powiat brzeski zawsze należał do liderów "nowinek" z zakresu techniki. Kiedy w Brzesku, jeszcze za poprzedniej kadencji, wraz z czytelnikami portalu "walczyliśmy" o to, aby wprowadzić głosowanie imienne podczas sesji rady miejskiej, to sesje rady powiatu były już dawno prowadzone programem e-sesja. I tym razem Starostwo wyprzedziło inne samorządy w powiecie i zakupiło program telekonferencyjny umożliwiający bezpieczny i profesjonalny sposób prowadzenia obrad na zarządach, komisjach i sesjach.

Zachęcam czytelników do obejrzenia transmisji z tej sesji. Ze zrozumiałych względów sesja trochę trwa dłużej niż zwykle, ale myślę, że daje pewien obraz  pracy Rady Powiatu. Być może uzmysłowi co poniektórym, jak powinna wyglądać transparentność obrad. A dodatkowym atutem takiego, mniej formalnego, sposobu prowadzenia obrad jest możliwość jakby bliższego „poznania” poszczególnych radnych. W dobie mocnych ograniczeń w poruszaniu czytelnicy portalu, siedząc w domu, powinni mieć dodatkową atrakcję.

Dyskusja na sesji bardziej przypominała spotkanie towarzyskie (co, moim zdaniem, wcale nie ujmowało jej powagi), na którym uczestnicy mieli okazje, w sposób kulturalny, wyrazić swoje opinie. Duża w tym zasługa przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierza Brzyka. Z dużym zainteresowaniem wysłuchałem wszystkich wypowiedzi. Nie obeszło się oczywiście bez różnicy zdań i doszło nawet do małego spięcia podczas dyskusji przed podjęciem uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. Starosta stracił trochę cierpliwość, kiedy podobnie jak bywało na kilku poprzednich sesjach - w kwestiach oświatowych, radny Ożóg zajął skrajnie odmienne stanowisko od pozostałych. I wcale nie z powodów politycznych, a merytorycznych.

W przyszłym tygodniu powinna odbyć się sesja Rady Miejskiej. Będziemy mieć możliwość do porównań.Zbigniew Stós  Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady.
 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosty Brzeskiego i zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w okresie od 05.03.2020 r. do 23.04.2020 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Brzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Brzeskiego podjętych na sesji Rady w dniu 05.03.2020 r.
 7. Sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu Brzeskiego.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w 2019 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Brzesku w 2019 r.
 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego PP ZOL w Brzesku w 2019 r.
 11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2019.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w roku 2020,
  2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
  3. podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku.
 14. Wolne wnioski, pytania i informacje.
 15. Zakończenie obrad.comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com