Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Ile zarabiają sołtysi?  (Zbigniew Stós)  2020-05-07

Ile zarabiają sołtysi?

Do poruszenia tego tematu sprowokował mnie burmistrz Tomasz Latocha, któremu nie spodobało się, że w moim artykule "Dlaczego Maria Kądziołka unika odpowiedzi na pytanie o miejsce zamieszkania?", napisałem, że "Radnemu Kamilowi Trąbie za sołtysowanie "kapie" kilka a może i kilkanaście tysięcy złotych, które też piechotą nie chodzi. Czy to jest jedyny powód, aby tak kurczowo trzymać się stołka, na którym nie do końca zasiada się w zgodzie z prawem? Może warto to wyjaśnić?"

Burmistrz na ostatniej sesji Rady miejskiej poświęcił tym dwóm albo trzem zdaniom (nie wiem, który pytajnik mu się nie spodobał) ponad 2 minuty, zarzucając mi, że podaję kłamliwe i nieprawdziwe informacje. Miał też zastrzeżenia do mojej etyki. I jak dobrze zrozumiałem, wyrażenie "które piechotą nie chodzi", wg burmistrza, miało deprecjonować pracę sołtysów. Zainteresowanych odsyłam do wypowiedzi burmistrza, którą można usłyszeć tutaj » (5h 14 min.)

Zacznę od definicji zaczerpniętej z Wielkiego słownika języka polskiego: "coś piechotą nie chodzi", znaczy "coś, co z pozoru mogłoby się wydawać błahe lub łatwo dostępne, jest w rzeczywistości bardzo wartościowe, potrzebne i może być trudne do zdobycia". Mam nadzieję, że burmistrz "zakoduje" sobie tę definicję i jak gdzieś przeczyta takie wyrażenie w przyszłości, to będzie wiedział już, o co chodzi.

Ale wróćmy do tematu zarobków sołtysów. Zgodnie ze statutem sołectw, sołtys pełni swoją funkcję społecznie, co podkreślił także burmistrz Latocha. Oznacza to, że na tym stanowisku nikomu odgórnie nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Zarzucając mi kłamstwo, burmistrz zapomniał dodać, że każdy sołtys w Gminie Brzesko otrzymuje miesięcznie tzw. dietę. Zgodnie z przepisami ustawy to, czy sołtys otrzymuje od gminy dietę i w jakiej wysokości, zależy tylko od woli danego samorządu i decyzji rady gminy. Przez pojęcie diety można rozumieć rekompensatę dochodów utraconych z tytułu wykonywanej funkcji sołtysa oraz zwrot ogólnych kosztów z tym związanych, np. koszty telefonu, Internetu, korespondencji, materiałów biurowych, itp. Miesięczna dieta sołtysa w Gminie Brzesko ustalona w sierpniu 2017 r. wynosi 330 zł + dodatek w zależności od ilości mieszkańców:
  • 30 złotych w sołectwach liczących więcej niż 1500 i nie więcej niż 3000 mieszkańców,
  • 70 złotych w sołectwach liczących więcej niż 3000 i nie więcej niż 4500 mieszkańców,
  • 110 złotych w sołectwach liczących więcej niż 4500 mieszkańców,

co w skali roku daje kwotę, odpowiednio: 4320 zł, 4800 zł, 5280 zł. Pieniądze te nie są opodatkowane. Należy tutaj dodać, że sołtysi Bucza, Szczepanowa, Sterkowca i Wokowic nie pobierają żadnych dodatków, ponieważ ich sołectwa liczą poniżej 1500 mieszkańców (na podstawie raportu,[1]). Ich miesięczna dieta wynosi 330 złotych, czyli 3960 zł rocznie. Warto w tym miejscu napisać, że parę miesięcy temu kolega sołtysa Mokrzysk napisał w mediach, że sołtys oddaje swoją dietę (400 zł/m-c) na potrzeby mieszkańców.


Ponadto, sołtysi za każdy  skutecznie doręczony za potwierdzeniem nakaz płatniczy od podatku rolnego,  leśnego i od nieruchomości otrzymywali w 2019 r. 2,1 złotych. Niezależnie od powyższego niektórzy sołtysi byli dodatkowo inkasentami; mogli pobierać wyliczony podatek od mieszkańców wsi. W zamian za pracę inkasenta dostawali wynagrodzenie prowizyjne, które jest zależne od kwoty podatków (w Polsce prowizja ta jest zróżnicowana i wynosi od 10% do 40%). Doręczenie nakazów i pobór podatków odbywa się na podstawie zawieranej corocznie umowy z Urzędem Gminy i jest opodatkowane.

Rada Miejska Uchwałą NR XVIII/152/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. wyznaczyła inkasentami, w odróżnieniu od lat poprzednich, tylko sołtysów. W dobie bankowości elektronicznej coraz więcej osób decyduje się na bezgotówkową formę regulowania wszelkich płatności, dlatego też ilość osób wpłacających podatek u sołtysa jest coraz mniejsza. Mając to na uwadze, powyższa uchwała określiła prowizję inkasentów (sołtysów) w wysokości 15% od łącznej kwoty pobranego podatku, rezygnując z wynagradzania za dostarczanie nakazów płatności. To oznacza, że sołtys ma dostarczyć nakazy płatnicze „za darmo” do wszystkich mieszkańców wsi, a za swoją pracę otrzyma prowizję  w wysokości 15 % od łącznej kwoty pobranych (wpłaconych za jego pośrednictwem) podatków. Poprzedni system wynagradzania sołtysów był nieco inny, gdyż otrzymywali oni prowizję od pobranego podatku w wysokości 8% plus dodatkowo 2,10 złotych za każdy skutecznie doręczony nakaz płatniczy.

Nie znam wszystkich szczegółów, więc jak podane powyżej informacje zawierają błędy, to zamiast nazywać mnie kłamcą, proszę podesłać sprostowanie.


Podsumowując, uważam, że w niczym nie skłamałem pisząc, że wynagrodzenie sołtysa wynosi kilka tysięcy złotych, a pisząc o zarobkach kilkunastotysięcznych, pisałem w trybie warunkowym, jako że mam do czynienia z wyjątkowo "transparentnym" samorządem brzeskim. Wszystkie wątpliwości mogliby rozwiać sami sołtysi, ale wolą milczeć.

Z ciekawości sprawdziłem w Internecie, jak wygląda wynagrodzenie sołtysów w Polsce. Wystarczyło wpisać w wyszukiwarce "wynagrodzenie sołtysów" lub "ile zarabia sołtys". Okazuje się, że sołtysi za pełnienie swojej funkcji otrzymują diety od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Najniższa dieta wynosi ok. 70 zł, a najbogatsze gminy w Polsce (nie jest ich dużo) płacą sołtysom 1000 złotych. Średnia dieta sołtysów w Polsce wynosi ok. 500 zł.

Najciekawsze co dowiedziałem się z tej z lektury, jest to, że możliwy jest podział funduszy przeznaczonych na diety sołtysów w sposób bardziej sprawiedliwy aniżeli jest to robione w gminie Brzesko. Sołectwo sołectwu nierówne tak jak nierówny jest "Prawnik" -  "prawnikowi". Zamiast dużo pisać przygotowałem poniższe zestawienie, które powinno dać wszystkim zainteresowanym do myślenia.

Sołectwo Sołtys Dieta pobierana na dzień dzisiejszy Liczba Mieszkańców 12.31.2018r.

[1]
Dieta proporcjonalna  do ilości mieszkańców

Liczba Gospodarstw Domowych 12.31.2018r. [1] Dieta proporcjonalna do ilości gospodarstw

Dieta proporcjonalna uśredniona


Bucze Daniel Szczupał 330.00 1371 230.03 325 222.18 225.00
Jadowniki Jarosław Sorys 440.00 5077 851.84 1220 834.01 845.00
Jasień Monika Rożek 400.00 3219 540.10 818 559.20 550.00
Mokrzyska Kamil
Trąba
400.00 3276 549.66 788 538.69 545.00
Okocim Beata Słupska 360.00 1963 329.36 505 345.23 340.00
Poręba Spytkowska Adrian Zaleśny 360.00 2149 360.57 527 360.27 360.00
Sterkowiec Dorota Karaś 330.00 955 160.23 242 165.44 160.00
Szczepanów Anna Lubowiecka 330.00 1025 171.98 249 170.22 170.00
Wokowice Ewelina Damasiewicz 330.00 514 86.24 124 84.77 85.00


3280.00   3280.00   3280.00 3280.00
1. Danuta Zięba, "Analiza Stanu  Gospodarki Odpadami w Gminie Brzesko za rok 2018 r.", 10.04.2019, (bip.malopolska.pl/umbrzeska)

Ciekawe, że pana Burmistrza zainteresowały tylko te dwa-trzy zdania w moim artykule, które w świetle powyższych uwag okazały się prawdziwe. Może mówiąc tylko o nich, chciał odwrócić uwagę od innych tematów, jakie poruszyłem?

Zamiast opowiadać bajki o transparentności samorządu brzeskiego, powinien wyjaśnić mieszkańcom gminy:

1. Dlaczego zignorował informacje sygnalizowane przez radną Borowiecką zarówno na sesji marcowej jak i wcześniejszym jej piśmie z lutego i dlaczego nie podjął żadnych działań mających na celu wyjaśnienie prawdziwości bądź nieprawdziwości zarzutów mogących świadczyć o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przewodniczącą Rady Miejskiej poprzez naruszenie art. 248 ust. 2 Kodeksu karnego (Nadużycia przy przebiegu wyborów)?

2. Jakie działania podjął, aby sprawdzić czy informacje o tym, że sołtys Mokrzysk mieszka na stałe w Porębie Spytkowskiej, są prawdziwe czy nie?


Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com