Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Brzesko uniknęło "jesieni średniowiecza".  (Zbigniew Stós)  2020-05-22

Brzesko uniknęło "jesieni średniowiecza".

Miesiąc temu w artykule pt. "Pytanie, czy Maria Kądziołka jest stałym mieszkańcem gminy Brzesko czy gminy Borzęcin, wciąż bez odpowiedzi." informowałem czytelników o piśmie Mieszkańca gminy Brzesko, który zwrócił się zarówno do burmistrza Brzeska, jak i wójta gminy Borzęcin, o udzielenie odpowiedzi w trybie informacji publicznej celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ważności lub nieważności sprawowania przez Marię Kądziołkę mandatu radnej Rady Miejskiej oraz przewodniczącej Zarządu Osiedla.

Udzielone odpowiedzi nie zadowoliły Wnioskodawcę, dlatego też złożył on ponowne pisma do obydwu Urzędów z zaznaczeniem, że w przypadku kolejnej odmowy udzielenia mu odpowiedzi na powyższe pytania w trybie informacji publicznej, które ponad wszelką wątpliwość dotyczą osoby sprawującej funkcję publiczną, zamierza skierować sprawę na drogę postępowania administracyjnego.

Zgodnie z obietnicą, złożoną we wspomnianym artykule, zamieszczam poniżej linki do pism skierowanych przez Mieszkańca do burmistrza Brzeska i wójta Borzęcina, wraz z otrzymanymi odpowiedziami.

Otrzymane odpowiedzi (patrz linki poniżej) można podsumować jednym zdaniem: Każdy "ekspert" uważa inaczej i broni się na wszelkie sposoby, aby ... nic nie powiedzieć:
 • sekretarz UM w Brzesku Stanisław Sułek uważa, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej:
  • pismo Mieszkańca gminy Brzesko do Tomasza Latochy - burmistrza Brzeska, z dnia 10.04.2020 r., czytaj »
  • odpowiedź sekretarza Stanisława Sułka z dnia 28.04.2020 r. (1 strona); czytaj »
 • wójt Borzęcina Janusza Kwaśniaka twierdzi, że żądana informacja podlega ochronie danych osobowych:
  • pismo Mieszkańca gminy Brzesko do Janusza Kwaśniaka, z dnia 10.14.2020 r., czytaj »
  • odpowiedź wójta wraz z decyzją, z dnia 14.05.2020 r. (6 stron); czytaj »
 • anonim z Poręby Spytkowskiej przekonuje, że żądana informacja jest objęta tajemnicą skarbową; czytaj »
 • wg Ustawodawcy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. (Ustawa o informacji publicznej z dnia 6 września 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zmianami).
Co z tego wynika? Czyżby każdy miał rację? Sami oceńcie.

Dodatkowo swoją opinię na portalu społecznościowym wyrazili: niespełniony polityk oraz absolwent prawa. Ten ostatni na szczęście nie jest adwokatem, bo zrobiłby w Brzesku "jesień średniowiecza".Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com