Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Informacja o bohaterskiej śmierci ppor. Jana Zydronia z Uszwi  (Lud Katolicki)  1920-09-19

Uszew, pow. Brzesko (cześć zasłudze!)

„Dnia 23 lipca b.r. w walkach z bolszewikami u wzgórz na północ od m. Wołpy (*), raniony śmiertelnie w głowę, padł na polu walki ppor. Zydroń Jan, dowódca 1-szej kompanii. W osobie jego baon nasz stracił jednego z najlepszych oficerów, który swoją pracowitością, sumiennością i odwagą zdobył sobie ogólne uznanie. Cześć bohaterowi, który walcząc o wolność i dobro Ojczyzny, przeszedłszy całą martyrologię Legionów polskich, padł w dniu 23 lipca b.r. na polu chwały„

Taki wyciąg z rozkazu baonu z dnia 4 sierpnia b.r. nadesłało w tych dniach na ręce stroskanych rodziców dowództwo I kieleckiego baonu. Jest ono zupełnie słuszne. Od najwcześniejszej bowiem młodości zasługiwał ś.p. Jan Zydroń na takie uznanie. Już jako student gimn. w Bochni należał do najpilniejszych i wzorowych uczniów tak, iż przełożeni z największym uznaniem o nim się wyrażali. Oddany nauce, nie wyjałowił serca swego, ale umiłowawszy rodziców, jeszcze bardziej umiłował Boga i Ojczyznę swoją.
To też kiedy powstały na Ziemi Polskiej „ Legiony” ś.p. Jan Zydroń bez namysłu zaciąga się w ich szeregi z całym zapałem młodzieńczego serca stara się spłacić dług tej ziemi kochanej, która go żywiła i wychowywała, nie szczędząc jej krwi, życia swego.To też z jego śmiercią traci Ojczyzna jednego z najlepszych swoich obywateli.

Niechże więc to uznanie władz wojskowych przyświeca młodzieży naszej przykładem i zachętą, by wstępowała w ślady ś.p. Jana Zydronia bo wtenczas Ojczyzna nasza będzie prawdziwie chlubą narodów.

Czytelnik

źródło gazeta „Lud Katolicki „ nr 38 z dnia 19.IX.1920 str. 12 i 13

Nadesłał: Drabant Tadeusz
10 listopada 2016r.

Od admina: Materiały uzupełniające, tutaj »
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com