Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Burmistrz zrezygnował z funkcji.  (bap)  2020-09-04

Burmistrz zrezygnował z funkcji.

Stanisław Jerzy Madeyski, herbu Poraj (ur. 24 kwietnia 1841 w Sieniawie, zm. 19 czerwca 1910 w Lussingrande) – prawnik, (notariusz c.k w Brzesku, burmistrz Brzeska w 1877), rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł do Sejmu Krajowego Galicji V, VI i VII kadencji (1882-1901), poseł do Rady Państwa VI, VII, VIII i IX kadencji, członek Izby Panów.

Wiele informacji na temat Stanisława Madeyskiego dowiedzieć się można z artykułu Doroty Malec poświęconemu tej ciekawej i zasłużonej, także dla Brzeska, postaci [1]. Poniżej cytuję fragmenty artykułu mówiące o pobycie Stanisława Madeyskiego w Brzesku:

Wśród najwybitniejszych polskich prawników XIX i XX wieku nie było wielu notariuszy. Żaden z nich nie mógł przy tym poszczycić się tak wielkimi osiągnię­ciami i wysoką pozycją w świecie nauki i polityki, a także międzynarodowym śro­dowisku notarialnym, jak Stanisław Madeyski (1841-1910). Przez wiele lat był notariuszem w podkrakowskiej wsi Liszki, a następnie Brzesku i Podgórzu, kierował ogólnokrajowym austriackim stowarzyszeniem nota­riuszy, doszedł do godności dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy­tetu Jagiellońskiego, a następnie rektora krakowskiej Almae Matris.

(...) Problemy zdrowotne dzieci, którym lekarze zalecili zmianę klimatu, po­łączone z konfliktem Madeyskiego z miejscowym sędzią powiatowym, zmusiły go do starań o przeniesienie do innej miejscowości. W 1875 r. uzyskał zgodę na uruchomienie - w drodze przeniesienia - kancelarii notarialnej w Brzesku, za sprawą której sytuacja materialna rodziny uległa dalszej poprawie. Początkowo Madey­ski wykazywał dużą niechęć do prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycz­nej, przed podjęciem decyzji o przeniesieniu, przeprowadził w Brzesku rozmowy z burmistrzem i starostą powiatowym, by upewnić się, że nie będzie zmuszony do zajmowania się polityką. Szybko zyskał zaufanie miejscowej społeczności, na co wpływ miało - jak sam podkreślał - „umiarkowanie w sprawach honorarium”.  (...)

Kolejnym krokiem w stronę kariery politycznej stało się, mimo deklarowa­nej początkowo niechęci dla działalności tego rodzaju, wybranie Madeyskiego w roku 1877 na wiceprzewodniczącego rady powiatowej, a następnie na burmistrza Brzeska. Szybko jednak - rozczarowany stosunkami wewnętrznymi w urzędzie, niskim poziomem fachowym urzędników, do których nie miał zaufania, charakte­rem spraw, załatwianych w urzędzie - zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza."

Inną wersję rezygnacji podają Feliks Kiryk i Jan Lach: "(...spory o budżet były niejednokrotnie bardzo ostre. W roku 1877 doprowadziły do rezygnacji z funkcji burmistrza Stanisława Madeyskiego, który nie zgodził się na propozycję budżetowe przygotowane przez jego zastępcę, Ignacego Rybickiego, którego poparła większość radnych." [2]

Sam Stanisław Madeyski "w anegdotycznej formie opisał okoliczności zdarzenia, które ostatecznie przekonało go do rezygnacji: „stało się to, gdy do jego kancelarii wbiegła zdenerwowana mieszkanka Brzeska, błagająca krzykiem i płaczem burmistrza i wszystkich jego pracowników i domowników, by ratowali ją przed sąsiadem, który chce pod jej domem wybudować ubikację”…" [1]


Opracował Zbigniew Stós

1. Dorota Malec, "O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego (1841-1919), Państwo i Społeczeństwo" IV:2004 nr 4


2. Brzesko. Dzieje miasta i regionu". Opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kirka i Jana Lacha, wyd. Urząd Miejski w Brzesku, 2006,


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com