Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

"mój doradca jest lepszy niż Twój"  (Zbigniew Stós)  2020-09-12

"mój doradca jest lepszy niż Twój"

Ad vocem do użytkownika FernirGreyback ws. wpisu na forum.

Nie mam zwyczaju odnosić się do wpisów zamieszczanych na Forum, ale wpis użytkownika o nicku FernirGrayback odnosi się do ważnych spraw merytorycznych, a nie do subiektywnej oceny faktów lub zdarzeń, do której każdy ma prawo. Rozumiem, że słowa forumowicza adresowane pod adresem Administratora portalu, związane z podwójnym zasiadaniem w radach nadzorczych, są w jakimś sensie pokłosiem artykułu pt. „Presja ma sens” czytaj », w którym opisane zostało, że dwóch radców prawnych rekomendowanych przez Burmistrza Brzeska, którzy wcześniej zasiadali w dwóch radach nadzorczych spółek z udziałem gminy Brzesko, po serii artykułów na tymże portalu, wystąpieniach, zapytaniach oraz interpelacjach radnych,  złożyło rezygnację lub zostało odwołanych (tego nie wiem). Na dzień dzisiejszy obaj panowie nadal zasiadają w organach tychże  spółek, ale już tylko w jednej radzie nadzorczej każdy.

Zamieszczony na forum link do artykułu prasowego opublikowanego na jednym z ogólnopolskich portali informacyjnych dotyczył Szymona Dziubickiego, który wg informacji tam zamieszczonych zasiada w dwóch radach nadzorczych czytaj ». Użytkownik forum portalu brzesko.ws używający nicku FernirGrayback napisał, że  „Ma nadzieję, że wszyscy sławni forumowicze i radni z obrzydzeniem rzucą się na ten temat. A admin zatrzęsie się z oburzenia i wezwie do zmiany takiego stanu rzeczy. W dwóch radach nadzorczych? Skandal !!!”.

Odpowiadam wprost, że skandalem było i jest zasiadanie w dwóch radach nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada ponad 50% akcji lub udziałów. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w spółkach, w których gmina Brzesko reprezentowana przez burmistrza posiada ponad 50% udziałów i wykonuje prawa właścicielskie i korporacyjne. Jeżeli zaś chodzi o sprawę Szymona Dziubickiego, którego FernirGrayback przywołuje na forum jako negatywny przykład, to chcę wyjaśnić, że nie znam tego pana, ale ponieważ sprawa podwójnego zasiadania w radach nadzorczych była szeroko omawiana na tymże forum, postanowiłem poprosić mojego doradcę do spółek samorządowych, aby wyjaśnił Szanownym Czytelnikom istotną różnicę.

"Pan Szymon Dziubicki w dniu 16 lipca 2020 roku został pozytywnie zweryfikowany przez Radę ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako niezależny organ działający przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej spółki ARP Games sp. z o.o. pośrednio kontrolowanej przez Skarb Państwa, w której Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada 97,47% udziałów. W tym miejscu wyjaśniam, że jedynym akcjonariuszem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest Skarb Państwa, który posiada 100% akcji. Tak więc, mówiąc w uproszczeniu, w tym stanie faktycznym w świetle Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, pan Szymon Dziubicki „wyczerpał limit” do zasiadania w radzie nadzorczej spółki, w której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada ponad 50% akcji / udziałów lub w radzie nadzorczej spółki, której akcjonariuszem lub wspólnikiem jest spółka, w której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada ponad 50% akcji / udziałów. I właśnie z tym drugim przykładem mamy do czynienia powyżej.

Co zaś się tyczy się drugiej spółki ENERGIA EURO PARK sp. z o.o. w Mielcu, w której pan Szymon Dziubicki również zasiada w radzie nadzorczej, to jest to spółka, w której ani Skarb Państwa ani jednostka samorządu terytorialnego nie posiadają ponad 50% akcji / udziałów, ani też nie jest to spółka, której wspólnikiem byłaby inna spółka, w której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadałyby ponad 50% akcji lub udziałów. Jak wynika zarówno ze strony internetowej spółki, jak i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wspólnikami spółki są:
  • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Spółek ARP     (78,35%)
  • Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.                                                               (21,65%)
Ku woli ścisłości wyjaśniam, że fundusz inwestycyjny to nie jest spółka prawa handlowego, której organami są zarząd i rada nadzorcza.  A zatem, w powyższym przypadku w świetle Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie możemy mówić o podwójnym zasiadaniu w radzie nadzorczej przez pana Szymona Dziubickiego, niezgodnym z zapisami ww. Ustawy."

Tak więc, szanowny panie FernirGrayback, zanim coś napiszesz na forum, to najpierw sobie doczytaj, a nie wprowadzaj w błąd Czytelników tegoż portalu. Jeśli jesteś prawnikiem, to zrób sobie powtórkę z lekcji, której nie odrobiłeś albo nieuważnie słuchałeś. Jeśli nie jesteś prawnikiem i słuchałeś swojego doradcy, to powinieneś go zwolnić. Możesz także zapisać się na jakiś szybki kurs, których w internecie nie brakuje, może wtedy lepiej zrozumiesz mechanizmy rynkowe, na czym polega bezpośrednia i pośrednia kontrola Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego i kiedy mamy do czynienia z naruszeniem zapisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które regulują tryb i zasady powoływania do rad nadzorczych spółek, o których mowa powyżej.

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com