Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Sołtysa Jasienia  (Zbigniew Stós)  2020-10-09

Poszukiwani kandydaci na stanowisko Sołtysa Jasienia

Po nagłej i niespodziewanej rezygnacji Moniki Rożek z funkcji Sołtysa we wrześniu 2020r., której przyczyny można upatrywać w trwającym od dłuższego czasu konflikcie z panem radnym Leszkiem Klimkiem, byłym, wieloletnim sołtysem tej wsi, czytaj », Burmistrz Brzeska ogłosił wybory uzupełniające na wakujące stanowisko sołtysa sołectwa Jasień na dzień 15 listopada. (poniżej). Ogłoszenie to wywieszono na kilku tablicach w Jasieniu.

Warto w tym miejscu zacytować statut sołectwa Jasień (całość Statutu przeczytać można tutaj »)

§ 41. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze.

2. Kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. posiadających. Zgłoszenie wymaga przedłożenia listy 20 podpisów osób popierających - stałych mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

3. Kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej można zgłaszać najpóźniej w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym.

4. Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy podać jego imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, wiek i wykształcenie oraz wskazać, czy jest to kandydat na Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej.

5. Kandydować można równocześnie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

6. Gminna Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz podaje dane o kandydatach do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.


Jak ćwierkają wróble w Jasieniu, na razie jedynym kandydatem, który chciałby zostać sołtysem Jasienia  jest ... Leszek Klimek. Osobiście nie wierzę, że to prawda i na pewno znajdą się w Jasieniu inni kandydaci.

Gdyby plotka o tym, że jest tylko jeden kandydat na sołtysa okazała się prawdziwa, to zgodnie z cytowanym Statutem Sołectwa (§ 47. 1.) "głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata."

Zbigniew Stós
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com