Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Raport NK: Prawdziwa reforma edukacji  (Natalia Kołodyńska-Magdziarz)  2020-10-14

Raport NK: Prawdziwa reforma edukacji

Polska szkoła potrzebuje prawdziwej, gruntownej reformy. Jej problemy to m.in. bardzo niskie wynagrodzenia nauczycieli, braki kadrowe, antyinnowacyjny model edukacji, „testomania”, i anachroniczna podstawa programowa, ograniczająca możliwość twórczego działania nauczyciela. Sama likwidacja gimnazjów lub kosmetyczne zmiany nie rozwiążą problemów. Prezentujemy propozycję prawdziwej reformy edukacji.

Raport Anny Jesionowskiej, Piotra Jesionowskiego, Sebastiana Bobera i Jaremy Piekutowskiego.

"Podstawa programowa okazuje się dokumentem anachronicznym, skostniałym, w małym stopniu uwzględniającym rewolucję internetową, skupionym na nauczaniu twardych danych"

  • Postulujemy całkowitą likwidację i stworzenie na nowo elastycznej podstawy programowej, zorientowaną na kompetencje takie jak szukanie odpowiedzi, współpraca, analizowanie faktów, umożliwiającej nauczycielowi twórczą pracę
  • "System oceniania traktowany jest często jako narzędzie kar i represji, a nie jako motywator do pracy nad sobą, poszerzania wiedzy i umiejętności."
  • Postulujemy stworzenie systemu oceniania umożliwiającego docenienie wkładu pracy, dokonanego postępu i zaangażowania oraz samodyscypliny ucznia; obejmującego samoocenę i codzienną informację zwrotną
  • "Polska szkoła promuje powierzchowne uczenie się, niewzbogacające uczniów intelektualnie (zbyt mało czasu poświęcanego na ćwiczenia umysłowe). Nadmiernie faworyzuje uczniów spolegliwych, „wzorowych”
  • Postulujemy budowanie relacji mistrz-uczeń, zmianę priorytetowej perspektywy pracy z indywidualnej na zespołową oraz zniesienie sztywnego podziału klas/roczników i przedmiotów
  • Postulujemy ograniczenie liczby egzaminów, odchodzenie od systemu testowego i porównywania szkół w rankingach
  • Postulujemy likwidację Karty Nauczyciela i wprowadzenie dwustopniowego awansu zawodowego oraz uproszczenie wynagrodzeń
  • Postulujemy zwiększenie autonomii dyrektora szkoły
  • Postulujemy zmianę finansowania oświaty: finansowanie wynagrodzeń ze środków MEN, a infrastruktury i kosztów administracyjnych – ze środków samorządu.

Natalia Kołodyńska-Magdziarz
Nowa Konfederacja

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com