Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Stanowisko Burmistrza Wojnicza w sprawie rozbudowy kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu  (Tadeusz Bąk)  2020-11-20

Szanowny Panie Redaktorze,

W nawiązaniu do Pana artykułu "Czy PISowscy burmistrzowie i wójt blokują rozbudowę kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu" i przesłanego zapytania" informuje, iż Gmina Wojnicz co do zasady nie zamierza czynić jakichkolwiek przeszkód w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasień” oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej- etap I wraz z przepompownią ścieków”.

Niepokój jednak budzi sposób finansowania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zaproponowanego przez przedstawicieli Gminy Brzesko. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy konieczność zasięgnięcia opinii prawnej w przedmiocie ustalenia czy sposób finansowania ww. inwestycji jest zgodny z § 35 ust. 7 Statutu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku stanowiącego integralną część Obwieszczenia Wojewody Tarnowskiego z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie ogłoszenia statutu związku komunalnego (Dz. Urz. Wojewody Tarnowskiego z dnia 14 maja 1997 roku Nr 6, poz. 45). Z treści bowiem tam zawartych uregulowań prawnych jednoznacznie wynika, iż nakłady na inwestycje służące tylko jednej gminie pokrywa w całości ta gmina - członek Związku, która w całości z nich korzysta. W związku z tym koszty związane z realizacją inwestycji na terenie Gminy Brzesko nie mogą być pokrywane ze składek członkowskich pozostałych gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego.

Dodatkowe wątpliwości wzbudziła również kwestia planowanego finansowania części wkładu własnego pożyczką zaciągniętą przez Związek w spółce RPWiK Brzesko.

Dotychczas przedstawione opinie prawne nie rozpatrywały zgodności z prawem możliwości zawarcia umowy pożyczki przez Związek pod kątem uregulowań prawnych zawartych w Statucie Związku, dlatego też Gmina Wojnicz po raz kolejny zwróciła się do Związku o zasięgnięcie opinii, która w sposób nie budzący wątpliwości wskaże, czy zaciągnięcie pożyczki przez Związek w spółce RPWiK Brzesko na pokrycie wkładu własnego do realizacji wskazanych inwestycji służących Członkowi Związku - Gminie Brzesko będzie zgodne  z obowiązującymi przepisami.

W sytuacji, w której opinia prawna rozwieje nasze wątpliwości, nie widzę powodów dla których Gmina Wojnicz miała by czynić przeszkody w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasień” oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadowniki w ul. Sportowej.

Na marginesie wskazuję, iż z dużą przykrością czytałem Pański artykuł, bowiem artykuł ten jest stronniczy i nie zawiera stanowiska wszystkich zainteresowanych stron, co uniemożliwiło potencjalnemu odbiorcy zapoznania się z przedmiotową sprawą w sposób obiektywny.

Z poważaniem,

Tadeusz Bąk
Burmistrz Wojnicza


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com