Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Szacun dla burmistrzów Wojnicza i Zakliczyna oraz Przew. Zarządu Związku Międzygminnego w Brzesku  (Zbigniew Stós)  2020-12-01

Szacun dla burmistrzów Wojnicza i Zakliczyna oraz
Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego w Brzesku

W dniu 25 listopada odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku (ZMWiK).

Na poprzednich posiedzeniach Zgromadzenie trzykrotnie nie wyraziło zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Zarząd Związku od gminy Brzesko i RPWIK w celu realizacji projektu rozbudowy kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu. Pisałem o tym w artykule pod tytułem  "Czy PISowscy burmistrzowie i wójt blokują rozbudowę kanalizacji w Jadownikach i Jasieniu". Tytuł trochę prowokujący, ale moją intencją było zachęcenie przeciwnych tej uchwale członków Zgromadzenia do przedstawienia mieszkańcom Jadownik i Jasienia swoich racji w celu skonfrontowania ich z wypowiedziami Grzegorza Bracha, Przewodniczącego Zarządu Związku i szukania kompromisu dla dobra mieszkańców wspomnianych powyżej miejscowości.

Z przebiegu głosowania na ostatnim Zebraniu Zgromadzenia wynika, że kompromis został osiągnięty, bo uchwała została przyjęta stosunkiem 8:2. Jedynie przedstawiciele Dębna byli przeciwni, ale oni i tak w tej kadencji są tylko biernymi członkami (z polecenia wójta Dębna) i jak pisałem poprzednio, nie biorą udziału w pracach żadnego organu Związku. Część udziału własnego Związku sfinansuje Gmina Brzesko - wcześniej była to pożyczka. W uchwale wpisano kwotę kosztów, którą poniesie Związek na koszty funkcjonowania.

Odpowiadając na wątpliwości czytelników, wyrażone w korespondencji ze mną, informuję, że z tego, co się nieoficjalnie dowiedziałem, wynika, że właścicielem sieci kanalizacyjnej wraz z całą infrastrukturą wybudowaną przy wsparciu finansowym UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) będzie Związek Międzygminny przez okres trwałości projektu, który wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu, Związek Międzygminny może przekazać tę część sieci do majątku RPWiK w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Składki roczne wpłacane do Związku przez gminę Brzesko, są wystarczające do pokrycia podatku od budowli. Pozostałe koszty podobno są niewielkie i będą pokryte z części corocznych składek wnoszonych przez gminę Brzesko do Związku. Zarząd Związku pracuje za darmo. Czyli bez diet, delegacji, ryczałtów, nagród, zwrotu kosztów dojazdu itd. Podobnie jak Przewodniczący oraz członkowie Zgromadzenia Związku.

Jednym słowem bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Jadownik i Jasienia. Szacun dla Dawida Chrobaka - burmistrza Zakliczyna i Tadeusza Bąka - burmistrza Wojnicza, że w zaistniałej sytuacji kierowali się zdrowym rozsądkiem, bo wyborcy nigdy by im nie zapomnieli przepadku zatwierdzonych już na te inwestycje dotacji europejskich, otrzymanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jest jednak jedno "ale".

Przekomarzanie się stron trwało parę miesięcy skutkiem czego nie da się przedmiotowych inwestycji zrealizować
do 30 czerwca 2021 roku, tj. w wyznaczonym w zawartej umowie z Urzędem Marszałkowskim terminie. Jak poinformował mnie nieoficjalnie jeden z członków Związku, w zaistniałej sytuacji Związek wysłał do Urzędu Marszałkowskiego aneks do podpisanej w sierpniu umowy o dofinansowaniu, o przedłużenie realizacji inwestycji do końca roku 2021. Dopiero po podpisaniu aneksu przez Marszałka będzie można rozpisać przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Wydaje się, że Pan Marszałek nie powinien stwarzać problemów, ale w polskich realiach nigdy niczego nie można brać za pewnik.

Zbigniew Stós

P.S. Słowa uznania należą się także Grzegorzowi Brachowi, Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego w Brzesku (mam nadzieję, że mu nie zaszkodzę tą pochwałą), za jego inicjatywę sięgnięcia po fundusze europejskie przez Związek. Ale poczekajmy może z otwieraniem szampana do przyszłorocznego Sylwestra.


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com