Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Ile będzie kosztować hala sportowa w Mokrzyskach?  (Zbigniew Stós)  2020-12-23

Ile będzie kosztować hala sportowa w Mokrzyskach?

W czerwcu br. media lokalne poinformowały, że do końca tego roku skończony będzie pierwszy etap budowy nowej hali sportowej w Mokrzyskach. Pierwotny projekt hali opracowany został jeszcze za kadencji burmistrza Grzegorza Wawryki. Realizacja projektu miała kosztować ponad 6 mln złotych. Dodatkowo planowano budowę nowej stołówki (koszt ok. 1.5 mln zł), której budowa miała być sfinansowana z budżetu gminy (dotacje zewnętrzne możliwe były do otrzymania jedynie na budowę hali).

Po zmianie burmistrza w listopadzie 2018 r. zapadła decyzja, aby projekt okroić i dostosować koszty jego realizacji do możliwości finansowych Gminy. W uzgodnieniu z mieszkańcami i dyrekcją szkoły wykonano nowy projekt. Poza rezygnacją z budowy stołówki, zaprojektowano mniejszą halę o innej konstrukcji i w innej lokalizacji. Koszt tak okrojonego projektu został oszacowany w styczniu na 3 mln złotych. W czerwcu br. mówiono już o 3.5 mln złotych. Wypowiadając się w mediach na temat finansowania tej inwestycji, wiceburmistrz Grzegorz Brach przewidywał, że ostateczna kwota powinna być niższa, nawet o pół miliona.

Budowa została podzielona na kilka etapów. Etap pierwszy – roboty ziemne i budowa fundamentów. Etap drugi to stan surowy zamknięty i wreszcie prace wykończeniowe i wyposażenie.

W dniu 12 grudnia br. Urząd Miasta w Brzesku poinformował, że "Zakończył się pierwszy etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. W całości wykonane zostały prace ziemne, fundamentowe i izolacyjne, a ich koszt wyniósł około pół miliona złotych. W przyszłorocznym budżecie gminy na kontynuację inwestycji zarezerwowano 2 504 187 złotych. Wykonany będzie stan surowy zamknięty, a cały obiekt ma być oddany do użytku w 2022 roku. Część kosztów zaplanowanych na przyszły rok zostanie pokryta ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Samorządowych, pozyskanych przez gminę Brzesko w kwietniu br."

Ile błędów można popełnić w jednej informacji, pyta w mailu do mnie zdenerwowany czytelnik?
  • Nie ma czegoś takiego jak "Rządowy Fundusz Inwestycji Samorządowych".
  • Gmina Brzesko otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na budowę tej hali. Wnioski w I edycji można było składać od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., czyli gmina Brzesko nie mogła ich pozyskać w kwietniu.
  • Kwota otrzymana z Funduszu Inwestycji Lokalnych to 2 354 187 złotych. Natomiast kwota zabezpieczona w budżecie w roku 2021 na budowę hali to 2 504 187. Zatem ze środków własnych Gmina Brzesko wydatkuje w 2021 roku jedynie 150 000 zł, tj. 5,99% kosztów kolejnego etapu budowy. Środki otrzymane z RFIL stanową 96.01%, czyli nie "część kosztów", ale prawie cały koszt budowy hali w 2021 r. pokryty będzie z funduszy rządowych.
W 2020 roku koszt budowy hali sportowej w Mokrzyskach wyniósł 0,5 mln złotych i był w całości pokryty ze środków własnych Gminy Brzesko. W ramach tego etapu wykonano roboty ziemne wraz z fundamentami. Na wykonanie stanu surowego zamkniętego gmina zamierza przeznaczyć kwotę 2.5 mln złotych, która stanowi równoważność kosztów oszacowanych przez projektanta na tym etapie budowy. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2021 rok i pochodzą prawie w całości z dotacji otrzymanej przez Gminę Brzesko w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
A co z trzecim etapem budowy, w którym przewidziano prace wykończeniowe i wyposażenie hali?

O tym będzie można mówić dopiero po rozstrzygnięciu przetargu (w styczniu?) na drugi etap budowy, bo wtedy poznamy zarówno szczegóły kosztorysu inwestorskiego jak i kwotę, jaką rzeczywiście gmina zapłaci za realizację tego etapu. Obecna sytuacja na rynku budowlanym teoretycznie powinna sprzyjać napływowi ofert zbliżonych lub poniżej kosztorysu inwestorskiego.

Na końcową cenę inwestycji może wpłynąć kolejne podnoszenie płacy minimalnej przez rząd i spodziewana podwyżka energii. Wciąż nie wiadomo też, skąd Gmina weźmie środki na realizację trzeciego etapu, czyli wykończenie i wyposażenie hali. Być może burmistrz liczy na otrzymanie jakichś środków z UE?

Jakby jednak nie liczyć, już dzisiaj widać, że koszt budowy hali będzie wyższy od planowanego. Wśród moich korespondentów przeważa opinia, że budowa hali wraz z wyposażeniem może kosztować 4 (optymiści) a nawet 5 mln złotych.

Zbigniew Stós

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com