Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Burmistrz zgarnął całą pulę.  (Zbigniew Stós)  2021-01-06

Burmistrz zgarnął całą pulę.

Na ostatniej, grudniowej sesji Rady Miejskiej, radni zatwierdzili budżet na 2021 r. zaproponowany przez burmistrza. W głosowaniu burmistrz osiągnął wymarzony wynik, tj. 21:0.

Ten punkt sesji tak podsumował jeden z moich korespondentów i trudno się z nim nie zgodzić: <<Przyszłoroczny budżet opracowany przez T. Latochę został na sesji jednogłośnie zaaprobowany, zatem jest to budżet i opozycji. Nie da się lepiej, nie potrafią, a może się im nie chce? W odróżnieniu od nieopierzonych, (*************), młokosów z "Odnowy", pozostali to przecież zacne samorządowe tuzy z ambicjami i politycznym namaszczeniem. A tu proszę, sytuacja wypisz wymaluj jak za czasów "dobrego gospodarza", solidarnie uchwalają budżet bez choćby jednego głosu przeciw czy wstrzymującego. Wszystkie kluby radnych są jednogłośnie za. No, to teraz wara od burmistrza, bowiem on będzie realizował podjętą przez nich uchwałę budżetową, która jest najważniejszą uchwałą wytyczającą plan działania na cały rok>>.

Końcówka sesji to kolejna wymiana zdań pomiędzy przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kądziołkową i radną Barbarą Borowiecką. Jak zwykle burzliwa wymiana zdań dotyczyła tematu, którym zajmuje się Komisja Doraźna Rady Miejskiej. Przykro się patrzy, jak pozostawiona samej sobie radna Borowiecka próbuje wyjaśnić niejasności dotyczące ważności lub nieważności mandatu przewodniczącej Rady przy braku jakiegokolwiek wsparcia od pozostałych radnych. Przewodnicząca Rady, która od momentu powołania Komisji Doraźnej nie powinna prowadzić żadnej sesji, wykorzystuje swoje uprawnienia, przy milczącej aprobacie wszystkich radnych, do prowadzenia sesji po jej myśli.

Ciekawostką sesji była wypowiedź burmistrza Latochy, który chyba po raz pierwszy na sesji (jak coś przeoczyłem, to proszę o sprostowanie) mówiąc o wiceburmistrzu, użył sformułowania "dr Grzegorz Brach". Dla zainteresowanych podaję, że Grzegorz Brach obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie w dniu 30 października 2019 r. Temat rozprawy doktorskiej: „Skuteczność profilaktyki i prewencji administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Studium na przykładzie wybranych gmin małopolskich” - streszczenie.

Dlaczego o tym piszę? Otóż po zmianach, które wprowadził burmistrz Latocha na początku swojego urzędowania, powołując na nowo utworzone stanowiska Dyrektorów Wydziałów, przy okazji "pozbawił" te osoby tytułów zawodowych, jakimi do tej pory się posługiwały. Między innymi tytuły zawodowe "stracili" Bogdan Dobranowski (mgr inż.), Stanisław Sułek (mgr), Grzegorz Brach (mgr). To samo dotyczy nowo powołanych zastępców dyrektorów, których wcześniej nie było.
W Polsce przepisy prawa nie określają treści pieczątki. Pracodawca ma prawo określić treść pieczątek pracowniczych uwzględniając lub nie tytuły zawodowe. W przypadku samorządu decyzja należy do burmistrza.

Taka decyzja burmistrza przeszłaby bez echa, gdyby nie fakt, że burmistrz Latocha nie omieszkał zrobić sobie pieczątkę z tytułem mgr przed nazwiskiem.Przypomniała mi się podobna sytuacja z czasów Jana Musiała. Wtedy nikt z pracowników nie używał tytułów, bo sam burmistrz nie mógł sobie nic napisać przed nazwiskiem. Pisałem o tym kilka lat temu na ówczesnym Forum Urzędu Miasta. Sytuacja się odmieniła, gdy Jan Musiał nabył prawa do trzech literek przed nazwiskiem. Za czasów Grzegorza Wawryki (mgr inż.) nie było już żadnego problemu.

Temat wykształcenia obecnego burmistrza był i jest tematem tabu. W kampanii wyborczej unikał tego tematu. Pod koniec kampanii z wypowiedzi w mediach jednej z jego zwolenniczek wynikało, że studia licencjackie ukończył w Nowym Sączu. Jeżeli chodzi o studia magisterskie, to po urzędzie chodzą plotki, że robił je w systemie e-learning. Kiedy i jakie studia burmistrz ukończył, wiedzą tylko jego najbliżsi.

Myślę, że przed następnymi wyborami poznamy więcej szczegółów na ten temat. Nie zdziwiłbym się, gdyby wtedy burmistrz Latocha miał na pieczątce już nie trzy, ale dwie literki przed nazwiskiem.

Zbigniew Stóscomments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com